(21.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan poslanec Dominik Feri se hlásí elektronicky k faktické poznámce, kterou mu dát nemohu, ale beru to jako přihlášku z místa do rozpravy k proceduře. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Chtěl bych propříště poprosit legislativu, jestli by bylo možné to posílat elektronicky. Tady jde o každou minutu, nebo od vás, jestli by bylo možné propříště, u všech dalších návrhů, aby to bylo poslané elektronicky, a až pak roztištěno. Nám jde skutečně o každou minutu. Nejsme schopni ty návrhy všechny zprocesovat. Díky. Já tomu rozumím, paní předsedkyně, ale přece jenom to, co se tady tiskne, tak nám mohlo být posláno. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To není k proceduře.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Souhlasím s návrhem pana kolegy Stanjury. Prohlasujeme všechno. Nevidím v tom problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat proceduru v té verzi výkladu, jak ji předložil pan poslanec Stanjura. To bude první hlasování. Když to neprojde, budeme hlasovat podle procedury, jak navrhla paní předsedkyně, tzn. s vyloučením. Rozumíme si? Teď hlasujeme pro proceduru, která byla navržena, ve verzi pana poslance Stanjury. Zahájil jsem hlasování číslo - aha, odhlásím vás, dobře, všechny. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A o proceduře hlasování podle varianty Zbyňka Stanjury rozhodneme hlasováním číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 28, z přítomných 101 pro 76, proti 10. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tímto způsobem, že nebudeme vylučovat hlasování, které je obdobného znění. Můžeme začít, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Můžeme. Jenom poprosím, aby mě kolegové sledovali, kdybych náhodou něco vynechala, samozřejmě se k tomu vrátíme. (Předsedající: Tak jedem.)

První hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který doporučil rozpočtový výbor. Byl tam přijatý. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh upravující zejména rozšíření okruhu OSVČ, kterým vznikne nárok na kompenzační bonus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Je to výborový návrh. Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 29, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 29, z přítomných 102 101 pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Ferjenčíka a jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? Nebylo přijato. Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 30, 102 přítomných, 47 pro, 48 proti, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o změnu definice předmětu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování číslo 31, ze 102 přítomných pro 46, proti 49, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C2 paní kolegyně Kovářové, jedná se o změnu rozsahu bonusového období.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování - pardon, odhlásil jsem vás všechny. Neodhlásil. Tak je to dobré. Odhlásil. Tak se přihlaste znovu identifikačními kartami.

 

A budeme hlasovat v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 32, 101 poslanec, pro 46, proti 52, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D paní poslankyně Kovářové. A jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním číslo 33, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. - Paní ministryně, stanovisko prosím. (Nesouhlasné.) - Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 33, 102 přítomných, pro 46, proti 48, tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1 a E2. Jedná se o rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 34. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 34, 102 přítomných, pro 48, proti 48, ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem E3, jedná se o změnu výše kompenzačního bonusu a hrazení fixních nákladů podnikatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 35, přítomných 102, pro 48, proti 48, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem E4, změna rozsahu bonusového období.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 36, z přítomných 102 pro 48, proti 47, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury, rozšíření okruhu subjektů na všechny OSVČ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 37. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 37, 102 přítomných, 48 pro, 44 proti, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Stanjury, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 38, přítomných 102, pro 46, proti 46, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Stanjury, změna výše kompenzačního bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 39, 102 přítomných, pro 48, proti 46, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH3, pan poslanec Jurečka, a jedná se o změnu rozpočtového určení kompenzačního bonusu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP