(22.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 40, ze 102 přítomných pro 47, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Paní zpravodajko, ten dvanáctý bod CH1, CH2.. když jsme se dohodli potom, že...

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Určitě. Takže pozměňovací návrh pod písmenem CH1 a CH2, pan poslanec Jurečka, změna definice předmětu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme v hlasování číslo 41. Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 41, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď bychom tedy měli hlasovat bod 14, to znamená pozměňovací návrh pod písmenem CH4 pana poslance Jurečky. Jedná se o stanovení formuláře žádosti vyhláškou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 42, z přítomných 102, pro 46, proti 47. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 pana poslance Jurečky a týká se to rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 43, z přítomných 102, pro 46, proti 48. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I3 pana poslance Jurečky a jedná se o prodloužení prekluzivní lhůty pro podání žádosti ze 60 na 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 44. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 44, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem I4, pan poslanec Jurečka, a týká se zavedení pevné lhůty pro finanční úřad pro vyřízení žádosti a vyplacení kompenzačního bonusu v délce 14 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 45, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem I5 pana poslance Jurečky. Jedná se o výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 46. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 46, z přítomných 102, pro 47, proti 47. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J pana poslance Jurečky, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o podnikatele provozující s. r. o.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 47, z přítomných 102, pro 47, proti 44. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K pana poslance Onderky. Jedná se o legislativní korekci vyjasňující vztah k § 9 zákona o důchodovém pojištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 48, z přítomných 102, pro 55, proti 39. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem L pana poslance Stanjury. Jedná se o elektronické podání bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 49, z přítomných 102, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Hlásí se pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedo. V předminulém hlasování o návrhu pana poslance Onderky jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, uvádím to pro zvukový záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat, a to, myslím, bodem 22.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Bodem 22, což je pozměňovací návrh pod písmenem M pana poslance Stanjury a týká se osvobození dotace od daně z příjmu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 50. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 50, z přítomných 102, pro 101, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem N pana poslance Skopečka a jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 51. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 51, z přítomných 102, pro 48, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem O paní poslankyně Kovářové a týká se to zpětvzetí žádosti o přerušení samostatné výdělečné činnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 52. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 52, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem P paní poslankyně Šafránkové a týká se změny výše kompenzačního bonusu v případě OSVČ, jejíž činnost byla zcela přerušena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 53. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 53, z přítomných 102, pro 47, proti 45. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem Q pana poslance Ferjenčíka. Týká se rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance v kompromisním znění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 54, z přítomných 102, pro 47, proti 39. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP