(22.20 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, poslední návrh doprovodného usnesení od paní kolegyně Olgy Richterové, a zní: "Poslanecká sněmovna při vědomí toho, že dávka mimořádné okamžité pomoci může v následujících týdnech sloužit i k prevenci ztráty bydlení a bezprostřednímu zajištění základních životních podmínek pro desetitisíce obyvatel této země, a při vědomí aktuálních dobrých kroků Ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti vyzývá vládu, aby v praxi úřadů práce zajistila urychlené přiznávání mimořádné okamžité pomoci těm, kteří v důsledku opatření v nouzovém stavu přijdou o významnou část příjmů, které nelze nahradit jiným způsobem, přičemž za rozhodný příjem musí být považován příjem v aktuálním měsíci, a nikoliv až příjem za poslední tři měsíce."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 61. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 61 ze 101 přítomných 41 pro, 39 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vypořádali jsme se všemi doprovodnými usneseními. (Zpravodajka: Ano.) Děkuji. V tom případě mohu ukončit bod číslo 1. Děkuji paní ministryni a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové, děkuji zpravodajce. A předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se budeme zabývat znovu bodem

 

5.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních
v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
/sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Paní zpravodajka Miloslava Vostrá je už připravena. A já zahajuji v tuto chvíli rozpravu. Do rozpravy nevidím žádnou přihlášku, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Takže poprosím paní zpravodajku Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Navrhuji proceduru, následující postup:

Jako první bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Kořanové, který je shodný s pozměňovacím návrhem paní kolegyně Kovářové. A jde v podstatě proti pozměňovacímu návrhu pana kolegy Juříčka. To znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Kovářové (Kořanové), bude-li schválen, tak v tom případě paní kolegyně Kovářová, jak říkám, není hlasovatelná, protože tento návrh je totožný. A nebude hlasovatelný pozměňovací návrh pana kolegy Juříčka, protože jde proti návrhu paní kolegyně Kořanové.

Potom bychom... Pokud neprojde pozměňovací návrh 4732 paní kolegyně Kořanové, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu 4786 pana kolegy Juříčka.

Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod číslem 4800 pana kolegy Jurečky. Bude-li schválen, tak je pozměňovací návrh pod číslem 4835 pana kolegy Bartoška nehlasovatelný. Nebude-li schválen, budeme hlasovat o panu kolegovi Bartoškovi - pozměňovací návrh 4835.

Potom budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Juříčka pod číslem 4787. A jako poslední hlasování bychom měli mít pozměňovací návrh pana kolegy Juříčka pod číslem 4785.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl návrh procedury. O této proceduře budeme hlasovat. Žádný jiný návrh k proceduře nevidím.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 102 poslanců, pro 98, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže začneme hlasování o pozměňovacím návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 4732, paní kolegyně Barbory Kořanové, a týká se to § 3 odst. 3, kde ruší výjimku pro úvěry s úrokovým rizikem zajištěným finančními deriváty, a u těchto úvěrů by pak bylo možné provést odklad splátek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko, paní ministryně? Prosím. (Neutrální.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Tím, že byl tento návrh přijat, a říkám, je shodný s paní kolegyni Kovářovou, tak ten už nebudeme hlasovat. A zároveň nebudeme hlasovat pana kolegu Juříčka, 4786.

Budeme pokračovat pozměňovacím návrhem pod číslem 4800 - pan kolega Jurečka. A týká se tento pozměňovací návrh, stropuje úrok za dobu moratoria ve výši poloviny sjednané sazby, nejvýše však ve výši reposazby plus 8 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 102 poslanců, pro 34, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Bartoška pod číslem 4835. A ten rovněž stropuje úrok za dobu moratoria, úvěry pro spotřebitele i podnikatele, ve výši reposazby, aktuálně 1 %.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno 102 poslanců, pro 34, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Juříčka pod číslem 4787. Tento návrh upřesňuje, že úrok naběhlý za dobu moratoria se umořuje až na konci úvěru po splacení celé jistiny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, přihlášeno 102 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Posledním hlasováním by měl být pozměňovací návrh pana kolegy Juříčka pod číslem 4785. A ten se týká, upřesňuje, že dohody o odkladu splátek uzavřené před účinností zákona zůstávají v platnosti pro splátky, u kterých dlužník nevyužije moratorium. To znamená, že se tam nekumulují.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, přihlášeno 102 poslanců, pro 99, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Toto podle mě byl poslední pozměňovací návrh, takže můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP