(9.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Byla přislíbena dohoda v podstatě ve dvou věcech. To je ten již zmíněný termín, a druhá věc, že vlastně nakonec se shodli účastníci, že je netrápí ani tak ten výřad partnerů pro ty obchodní operace, a zůstal jediný bod, který byl problematický, a to je tedy výčet těch nástrojů, které by byly používány. Řeknu to zhruba tak, že všichni přijali myšlenku, že pokud vláda potřebuje rozšířit svůj fiskální prostor (nesroz.) ve svém emisním plánu, musí pokrýt problematiku poměrně značného objemu vládních dluhopisů, tak bude dobré i z hlediska ceny těch dluhopisů, z hlediska toho že bude dobré, když ty peníze budou co nejlevnější, aby v zádech této transakce stála právě Česká národní banka. Což koneckonců už verbálně tím, že trhy tuší, že by to tak mohlo být, tak se naplnilo, protože poměrně značné objemy, které v posledních dnech už byly realizovány, se realizovaly, aniž by tato novela ještě byla přijata, nabyla účinnosti. Takže tento předpoklad má své opodstatnění.

Část opozice tedy požadovala, abychom se shodli na tom, že omezíme ten výčet pouze na státní papíry, respektive na papíry, které mají nějaký podíl státu, a tiše budeme vykupovat od kohokoliv, tedy nejenom stát jako takový, ale včetně podílových fondů, pojišťoven a tak dále a tak dále. To ale znamená, že by byly vyřazeny nástroje jiné, a tady ta debata ke konsenzu nedospěla. Je třeba říci, že byl avizován při těch diskuzích, při těch videokonferencích, pozměňovací návrh. Ten byl nakonec zpracován, ale na rozpočtovém výboru neprošel. Takže předpokládám, respektive už vím, že v systému je jeho modifikovaná verze načtena, nepochybně se o něm budeme ještě bavit.

Snad poslední věc, kterou v této věci má smysl říci, je, že velmi důležitým parametrem tedy je, do jaké míry, pokud to rozšíříme i na ty další nástroje, se z České národní banky stane jakási popelnice na méně validní, neřkuli, nechci říct přímo toxická aktiva, protože pochopitelně ti, kteří budou mít ambici prodávat své cenné papíry tímto způsobem, aby získali likviditu, tak pochopitelně ta kvalita těch aktiv může býti různá.

Tady ta odpověď je v podstatě taková, že i pro Českou národní banku je důležitý systém nějakého jištění, že by se to mělo odehrávat na bázi repo operací, to znamená vzájemné transakce, s tím, že součástí toho ručení může být i snížená cena, za kterou by tato aktiva byla prodávána. Takže to, pokud jde o obavy, že se z České národní banky stane popelnice pro nějaká problematická aktiva...

Otázkou spíše politickou pochopitelně je, do jaké míry chceme zachraňovat privátní velké korporace i nebankovního charakteru, protože samozřejmě jejich váha na trhu a vliv na finanční stabilitu je jasná. Na druhou stranu politické priority mohou být nastaveny tak, že zachraňovat finanční sektor a zachraňovat občana a malé firmy - pokud to někdo vnímá jako protiváhu a ne jako spojenou nádobu, tak má samozřejmě o čem přemýšlet.

Takže o toto v této materii jde. A myslím si, že pokud jde o jednání rozpočtového výboru, tak tam akorát tím, co dneska projednáme, tak pochopitelně se mohou naše zraky upírat k tomu původnímu starému tisku 532, ale to jste možná postřehli, že ten byl zařazen na 46. schůzi, která by také měla proběhnout, která byla sezvána na bázi podpisů. V tomto kontextu je samozřejmě třeba také dnešní projednávání tohoto bodu, tedy tisku 791, vnímat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní rozhodneme, zda povedeme ve věci obecnou rozpravu. Rozpočtový výbor doporučil, aby obecná rozprava byla vedena k tomuto bodu. Opět přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu i ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno je 98, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní procesní návrh pan poslanec Kubíček. Chtěl jste navrhovat omezení řečnické doby.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji omezení rozpravy pro poslance na pět minut v obecné a na pět minut v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut v obecné a na pět minut v podrobné. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno je 99, pro 71, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu a do ní je jako první přihlášen s přednostním právem pan předseda Kalousek. Poté je přihlášen pan guvernér Rusnok.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vzhlede k tomu, že se mi zamlžují brýle pod rouškou, nejprve bych se opravdu rád ujistil, že projednáváme novelu zákona o ČNB. (Ze sálu zní: Ano.) Děkuji.

Takže já bych tady chtěl poděkovat Ministerstvu financí i České národní bance za opravdu důkladnou diskuzi. Kéž by všechny ostatní zákony, které byly předkládány v legislativní nouzi, byly projednávány takto důkladně, věcně a korektně. Věnovali jsme se tomu dvakrát na rozpočtovém výboru, byly k tomu svolány dvě videokonference a ta diskuze byla vedena zcela korektně.

Máme v podstatě před sebou dvě možnosti. Buď rozšíříme kompetence České národní banky až na tu úroveň, kterou dnes má Evropská centrální banka, anebo - to je druhá možnost, je to komplexní pozměňovací návrh poslanců pěti opozičních stran - nebo tu kompetenci rozšíříme pouze na to, aby Česká národní banka mohla nakupovat státní dluhopisy i od nebankovní sféry, tedy například od pojišťoven nebo podílových fondů, protože to dnes sice může, ale pouze s dobou splatnosti do 12 měsíců. My bychom to tedy touto kompetencí prodloužili na neomezenou dobu splatnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá skupina poslanců opozičních stran, respektuje, že v situaci, která na nás čeká, je potřeba hladké financování státního dluhu, ale nedomnívá se, že Česká národní banka by měla mít ty kompetence rozšířeny nad rámec, který byl dosud u nás představitelný, například, že by mohla od bank kupovat akcie nebo korporátní dluhopisy. Těch důvodů je celá řada, proč si to nemyslíme. Myslíme si, že není úplně fér, aby v okamžiku, kdy bude krachovat bohužel celá řada ekonomických subjektů v reálné ekonomice, aby ty v tom finančním sektoru byly stoprocentně sanovány zásahy České národní banky. A především se obáváme, že ztráty z bilancí bankovního sektoru se přenesou do ztrát České národní banky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP