(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme tedy pokračovat. Jenom připomínám, že dle dohody všech poslaneckých klubů, neformální, jsme se dohodli, že nebudou uplatňovány faktické poznámky v bodu, který otevřu, jedná se o gentlemanskou dohodu, avšak bude umožněno všem poslancům vystoupit. Není omezen počet vystupujících na jednoho.

 

Otevírám bod a tím je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791/ - zkrácené jednání

S přednostním právem pan předseda Michálek, ještě než dám slovo ostatním s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom technicky do zápisu, proti bylo deset lidí, když jste četl výsledek hlasování, nikoli nula.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Děkuji za doplnění stenozáznamu.

Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, možná ještě před svým úvodním slovem mohu požádat v této fázi, aby byl přítomen pan guvernér, než budu přednášet úvodní slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Požádat můžete, bylo by vhodné, aby si návrh osvojil někdo z členů parlamentu. Vidím dobrovolníka pana Kubíčka, který se hlásí.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Osvojuji si návrh na přítomnost pana guvernéra České národní banky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O tomto návrhu nechám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby byl přítomen guvernér České národní banky. Omlouvám se, tak teď. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 91, pro 87, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Paní ministryně, prosím, můžete pokračovat a přivítáme pana guvernéra.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Dobrý den, pane guvernére, dobrý den, dámy a pánové ještě jednou. Dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance.

Jak už bylo řečeno v rámci prvního čtení, novela přináší nejdůležitější změny ve dvou oblastech. Tou první je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, s kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Stávající znění zákona je velmi restriktivní, dnes umožňuje centrální bance nakupovat státní dluhopis pouze od bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen. U ostatních protistran je Česká národní banka omezena na obchody s cennými papíry pouze na peněžním trhu, to znamená na obchody s nástroji se splatností do jednoho roku, navíc pouze za účelem usměrnění peněžního trhu. Nemůže tak například nakupovat státní dluhopisy s delší splatností než jeden rok od pojišťoven, penzijních společností či dalších institucionálních investorů, kteří běžně drží státní cenné papíry.

Důsledky vzniku a rozvoje nemoci COVID-19 v pandemii se zcela jistě dotknou i finančních trhů včetně trhů se státními dluhopisy České republiky. Nelze ani vyloučit situaci, kdy bude působení České národní banky na těchto trzích naprosto klíčové. Současně také nelze v tuto chvíli predikovat vývoj cenové hladiny a potřebu centrální banky jakožto měnové autority adekvátně reagovat v rámci plnění svého hlavního cíle, kterým je péče o cenovou stabilitu. Lze naopak předpokládat, že i jiné subjekty než jen banky budou potřebovat dodání likvidity ze strany České národní banky, přičemž tyto subjekty mohou disponovat různými cennými papíry jakožto možným kolaterálem pro likvidní pomoc od centrální banky.

Proto se předložená novela zákona zcela správně neomezuje na obchody se státními cennými papíry, ale rozšiřuje okruh nástrojů měnové politiky a také okruh subjektů, s kterým může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu. Tyto volnější mantinely pro obchody centrální banky odpovídají úpravě v jiných zemích včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky.

Druhou, neméně významnou oblastí je doplnění oprávnění pro Českou národní banku stanovit právně vymahatelnou horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů týkajících se spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí.

Obě tyto změny byly detailně diskutovány na různých platformách, proto se k nim v rámci úvodního slova nebudu již vracet.

Dovolím si tedy požádat, jestli mohu teď z tohoto místa, pane předsedo, aby vystoupil tady na plénu Poslanecké sněmovny guvernér České národní banky, pan Ing. Rusnok. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan guvernér je přihlášen do obecné rozpravy. V tuto chvíli nicméně musím doplnit, že rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 791/1. Nyní poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Dolejš, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji, pane předsedo. Především bych vás seznámil s usnesením z pondělního rozpočtového výboru, které asi nemá překvapivou strukturu, protože v prvním bodě navrhuje Poslanecké sněmovně, aby o návrhu zákona konala obecnou rozpravu. Za druhé navrhuje Poslanecké sněmovně, aby vedla podrobnou rozpravu ke všem částem zákona, a současně také navrhuje, aby své jednání v tomto bodě ukončila nejpozději do 18. hodiny dnešního dne. To myslím, že se dá zvládnout. A v posledním bodě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto bodem vyslovila souhlas dneska.

Kdybych vás měl ještě ve vší stručnosti provést peripetiemi, kterými prošel rozpočtový výbor při projednávání tohoto tisku, tak bych asi začal tím, že tento návrh vlastně je součástí komplexnějšího návrhu, který se vlastně Česká národní banka s Ministerstvem financí snaží projednat ve Sněmovně už zhruba pět let. V tomto volebním období se narodil tisk 532, připomenu. Tento tisk, který se momentálně nachází ve stadiu druhého čtení a který byl samozřejmě napsán v poklidných dobách, kromě této věci, kterou ošetřuje tisk 791, tak tam má celou řadu dalších problémů včetně pověstného limitování hypotečních úvěrů. Okamžikem, kdy vznikla tzv. koronavirová krize, se vláda rozhodla tento tisk vytvořit tím, že převzala část z toho tisku 532, která komplexně upravuje zejména pasáž měnových nástrojů a obchodních operací České národní banky, a rozhodla se tedy ho projednat ve zrychleném postupu v rámci legislativní nouze, což jsme před chviličkou rozhodli.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do právní úpravy postavení České národní banky v podstatě systémového charakteru, tak kolem toho byla značná diskuse zejména ve vztahu mezi tímto projednáváním a projednáváním tisku 532, protože tento tisk je v řádném procesu, a těžko mu vytknout, pokud projde nějakou parlamentní většinou, cokoli z hlediska procesního, ústavního atd. Tady před chvilkou jsme slyšeli, že u této vyňaté pasáže by mělo být načteno limitování do konce příštího roku, což byla jedna z podmínek, která byla formulována ve složitých vyjednáváních, která se odehrávala nejenom na půdě rozpočtového výboru, ale proběhly celkem tři videokonference, na které byli vysláni zástupci, mluvčí, experti jednotlivých parlamentních frakcí.

K tomuto vyjednávání mám tu poznámku, že samozřejmě byla vyjádřena ambice toto projednat právě ve vztahu k mimořádné situaci, ale jedině tehdy, pokud se narodí kompromis, který nebude znevažovat to, co přijmeme. Protože řekněme si rovnou, že důvěryhodnost ve světě financí má také svou hodnotu a napadání výstupů, politické napadání těchto výstupů by nebylo nejšťastnějším dárkem na začátku této věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP