(10.20 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je ve skutečnosti nejvýznamnější zákon z těch protikrizových, které jsme dosud přijímali, co se týče objemu financí, o které se jedná. Podle mě je extrémně problematické schvalovat ho v legislativní nouzi, a ještě navíc s omezením rozpravy na jednoho řečníka a pět minut. To skutečně nepovažuji za vhodné u takhle významného tisku. (Poznámka z pléna.) Ano, každý poslanec může vystoupit pouze jednou a pouze na pět minut. To u takhle významného tisku skutečně nepovažuji za vhodné. (Další poznámka z pléna.) Takhle to proběhlo včera celý den a to usnesení bylo stejné.

Dáváme České národní bance pravomoci, které mohou vést ke stamiliardovým finančním operacím s dopadem do reálné ekonomiky. To znamená, může se to projevit v inflaci, může se to projevit v kurzu koruny, to znamená, může se to projevit v hodnotě úspor lidí a v tom, co si budou a nebudou moci koupit.

My to rozšíření pravomocí ČNB považujeme za příliš široké. Vadí nám především možnost nákupu dlouhodobých korporátních dluhopisů či akcií a riziko, že Česká národní banka bude zachraňovat úzkou skupinu soukromých společností, které využívají náš nerozvinutý kapitálový trh. Nad operacemi ČNB je navíc minimální veřejná kontrola. Transakce, které ČNB provádí, spadají pod bankovní tajemství.

Já samozřejmě vnímám, že ČNB má dobrou pověst. Za ty poslední roky pracovala dobře. Ale současně nemůžeme přehlížet, že tento zákon přináší i značná rizika. Řešení krize se z podstatné části přesouvá mimo rámec politických rozhodnutí, do rukou centrální banky. To samozřejmě může přinést i pozitiva, ale současně to je velký posun, kdy se místo toho, aby občané rozhodovali skrz volby, tak se ta pravomoc přesouvá někam jinam. A já si myslím, že tento trend obecně není šťastný.

Současně výzkumy ukazují, že právě to pumpování peněz do ekonomiky prostřednictvím centrálních bank vede právě k rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými a k nárůstu nerovnosti ve společnosti. Stalo se to především v USA. Proto Piráti tento zákon nepodpoří. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já chci jenom krátce zmínit, že srovnávání například s ECB mi přijde trošku zavádějící už jen z toho hlediska, že ECB je kontrolována více instancemi, více státy. Konkrétní Rada guvernérů je složena ze všech států eurozóny. Takže není kontrolována de facto pouze jednou instancí. Navíc nekontrolovatelný postup tohoto možného obchodování na volném trhu může při výběru těch podnikových dluhopisů vytvářet prostor pro korupci, protože doopravdy nelze na našem trhu, kde se většina společností neobchoduje na akciovém trhu, nelze objektivně určit reálnou hodnotu daných podnikových dluhopisů. A to samozřejmě vytváří velká rizika a obavy proto, aby nedošlo v uvozovkách k nějaké nové privatizaci, přesunu majetku k nějaké určité skupině lidí od jiných.

Proto bych si uměl představit podporu a podpořím pozměňovací návrh, který omezuje současné pravomoci ČNB na státní dluhopisy. A stejně tak pokud by prošel tento pozměňovací návrh, dokázal bych si představit podporu celého tisku. V případě, že právě projde tento pozměňovací návrh, který umožní České národní bance rozšířit pravomoci na státní dluhopisy, čímž by mohla poté lépe pomáhat České republice v případě současné krize.

Takže prosím o podporu toho pozměňovacího návrhu, který umožní přijmout variantu, s kterou by souhlasila podle mě naprostá většina Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo ještě má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Munzar, jestli ho rozeznám pod rouškou správně, bez brýlí. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Příště se přihlásím elektronicky, abych byl rozeznatelný.

Každopádně dobrý den, pane guvernére, dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Ferjenčíka a na svého kolegu z ODS pana Skopečka.

Skutečně, jak tady řekl pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím, tady se rozhoduje dneska o nástroji v hodnotě několika desítek, možná stovek miliard korun, v takovém objemu, které - a tento nástroj může zasahovat velmi svými dopady jak do inflace, tak zejména do úspor lidí. Pan kolega Skopeček tady řekl několik dotazů. Já bych byl velmi rád, kdyby potom pan guvernér na ně odpověděl, a to jakým způsobem vlastně centrální banka, resp. Bankovní rada bude rozhodovat o nákupech těch cenných papírů. Bude nakupovat od velkých pouze, od nějakých strategických, nebo i od malých podílových fondů? Bude nakupovat bonitní, nebo toxická aktiva? A podobně. Mě zkrátka zajímá, podle jakých kritérií se bude rozhodovat. Protože skutečně tady veřejná kontrola, co se týká centrální banky, je velmi omezena s ohledem na nezávislost centrální banky.

Takže jaká budou ta kritéria, podle kterých budete, pane guvernére, posuzovat nákup těch jednotlivých papírů? Budou to nějaká objektivní kritéria? Nebo to bude opravdu rozhodování ad hoc podle toho, kdo zrovna potřebuje pomoci nebo třeba zaklepe na dveře centrální banky? Takže se chci zeptat na tyto otázky, jestli už máte představu, podle jakých kritérií budete rozhodovat při využití těchto nástrojů. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Je. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Já vás velmi prosím o podporu tohoto legislativního návrhu. Pomůže to této zemi. To ustanovení v novele zákona o České národní bance skutečně tady leží, i celá ta novela, od roku 2016 a bylo tam právě dáváno pro případ krize. Toto ustanovení, o kterém budeme dnes hlasovat. Ta krize přišla rychleji, než se stihl zákon projednat. V minulém volebním období spadl pod stůl v této Sněmovně. Teď vlastně je před druhým čtením.

Určitě my jsme to debatovali i na těch videokonferencích, kdy ta debata byla delší, protože sporné není jenom toto ustanovení, ale opozice především debatuje na téma hypoték a dalších věcí. A v tuto chvíli je doba, kdy nám ze dne na den přišla krize, a skutečně to pomůže, oživí finanční trhy, oživuje to finanční trhy. My máme dnes prodány a vlastně splaceny staré splátky, které nabíhaly tento rok. Nejnižší byly za posledních deset let. A já nebudu teď reagovat na pana poslance Skopečka stran nepřipravenosti a ekonomické situace. My si to řekneme velmi podrobně za chvilku, až budeme probírat rozpočtovou odpovědnost, takže tam to téma bude opravdu, bude eskalovat více, takže nebudu ho teď tady otevírat, protože ho otevřu za chvíli. Velmi to pomůže, oživuje to finanční trhy.

Česká národní banka vstoupí na sekundární trh. A aby to mělo význam, tak význam to má pouze tehdy, když bude moci využívat nástroje v tom rozsahu, jak to v této novele máme napsané. A já jsem připravena podpořit jediný pozměňovací návrh, a to je ten, který tady načetl pan poslanec Kubíček, je společný s panem poslancem Ferjenčíkem a panem předsedou Stanjurou, a odložit účinnost do konce roku, nebo resp. tu účinnost omezit do konce roku 2021, protože předpokládám, že je to dostatečný prostor na to, aby řádná novela, která tu je před druhým čtením, byla do té doby schválena, a tam to ustanovení samozřejmě také je.

Takže velmi prosím, pomůže to ekonomické situaci, protože my chceme, naše vláda má největší ambici vyvést tuto zemi postupnými kroky, a proto všechny ty zákony, které tady předkládáme v legislativní nouzi. Na jedné straně mají pomoci občanům a firmám, živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, na druhé straně mají celkově pomoci oživit ekonomiku této země. Takže prosím o to, abyste toto při svém hlasování zohlednili. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan guvernér se hlásí ještě do podrobné rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP