(10.30 hodin)

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji, vážený pane předsedo, vážená sněmovno, já jen abych nezůstal úplně dlužen, byť samozřejmě nebudu reagovat na všechny tady zaznělé výtky, protože některé jsou v rovině víry. A já nejsem dobrý kazatel, nebudu přesvědčovat toho či onoho na správnou víru.

Uznávám, že existuje debata o tom, jestli třeba nekonvenční nástroje měnové politiky jsou více či méně úspěšné, efektivní v oblasti dosahování cílů měnové politiky, a souhlasím s panem poslancem Skopečkem, že v této oblasti ta debata je velmi nejasná, resp. její výsledek je velmi nejasný. A já sám nejsem žádný nadšenec nějakých nekonvenčních měnových opatření, ale k těm tento zákon nijakým způsobem nenabádá ani nesměřuje. On je mnohem více zaměřen na oblast finanční stability. A tady si myslím, že potřeba rozšířit nástroje pro centrální banku je nesporná, má-li dostát tomuto svému mandátu, této části svého poslání. A je skutečně na vás jako na zákonodárcích a na suverénním Parlamentu této země, zda tu důvěru klíčové instituci tohoto státu dáte, nebo nedáte. To není o nějakém dalším přesvědčování podle mého názoru.

Obavy z toho, že budeme nakupovat nějaké zombie podniky, tak já se obávám spíše toho, abychom nebyli v nějaké zombie ekonomice vůbec tady po roce od této krize. Skutečně, omlouvám se, ale to je, myslím si, trošku v tuto chvíli malichernost, a rozhodně žádné zombie podniky nakupovat a udržovat při životě nebudeme. Jak už jsem řekl, můžeme maximálně plnit svůj mandát v oblasti cenové a finanční stability. A jestliže teoreticky, když tady hovoříme o krizovém zákoně, nastane situace, že nebude zbytí, než na tom sekundárním trhu do nějakých obchodů s finančními institucemi vstoupit, tak vždycky rozhodně budeme brát ohled na to, že plníme tento svůj mandát, a samozřejmě tím kritériem, jediným kritériem pro využití nástrojů je naplňování tohoto mandátu, systémová významnost té záležitosti. To jsou prostě naprosto falešné, nezlobte se, opravdu trošku malicherné problémy. Systémová vážnost té záležitosti, samozřejmě že když bude krachovat mini podílový fond, tak asi nebude centrální banka tady vyskakovat, protože to nemůže mít efekt nákazy na finančním trhu, a proběhnou standardní procesy exitu prostě toho daného trhu, tak je logické, že to nebude řešit centrální banka.

Obavy o to, že tady centrální banka tuto zemi přivede do nějaké neřízené inflace - pan poslanec Ferjenčík - a o životní úroveň. Ano, já mám také obavy o životní úroveň, ale ta se odvíjí od ekonomiky této země. A pokud tuto ekonomiku nebudeme schopni v případné nějaké velmi složité svízelné situaci podržet a uvést ji na nějakou trajektorii normální obnovy, tak potom samozřejmě mám velké obavy o životní úroveň lidu této země.

Pan poslanec Martínek se domnívá, že ECB je více kontrolována. Tak já vás chci ubezpečit, že více kontrolována není, protože guvernéři, kteří tvoří vedení ECB, jsou stejně jmenování v národních zemích, a oni sami - jeden z těch 26 stejně žádnou reálnou váhu nemá. Podívejte se na konflikty v ECB, na hlasování v posledních dvou třech letech, kdy země, které reprezentovaly větší část HDP eurozóny, nebyly schopny prosadit svůj názor. Já bych tady nevelebil kontrolu v oblasti jakéhosi dohledu nad ECB.

Tak a poslední poznámka, tady jenom pro metodické vysvětlení. Pan poslanec Kalousek má obavu o ztrátu centrální banky a o to, že to bude komplikovat vstup do eurozóny. Tak prosím pěkně, ztráta centrální banky není překážkou vstupu do eurozóny, protože máme tady příklad Slovenska, které dodneška má kumulovanou ztrátu centrální banky, a žádný problém pro vstup do eurozóny to nečinilo. Formální překážkou může být nekompatibilita naší legislativy, to je nám vytýkáno v pravidelných konvergenčních zprávách, a v tomto platí, že tento návrh původně byl také harmonizační novelou, a dodnes je harmonizační novelou mimo jiné. Ale samozřejmě teď vyvstaly do popředí jeho věcné úkoly a důvody k jeho schválení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Budu jenom velmi stručný. Přiznám se, že argumentace pana guvernéra mě zneklidnila ještě o trochu víc, než jak jsem byl neklidný před projednáváním tohoto zákona. Když to budu trochu parafrázovat, tak on řekl: Prosím vás, z čeho nás to podezíráte? My přece nic takového dělat nebudeme. No ale když nic takového dělat nebudete, což rád slyším, tak proč to chcete mít v tom zákoně? Já souhlasím s tím, že to nemáte dělat. Ale protože to nemáte dělat, tak k tomu ani nemáte mít ten instrument, protože když vám ten instrument dáme, co kdybyste to náhodou udělali?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček do podrobné rozpravy, poté pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Přihlásil bych se k pozměňujícímu návrhu pod číslem 4832. Je to společný opoziční návrh, který pan kolega Kalousek spolu s Ministerstvem financí připravili, a jedná se o zúžení měnověpolitických nástrojů na státní dluhopisy, něco, s čím já se skřípěním zubů mohu dneska souhlasit.

A jinak ještě poprosím o hlasování o doprovodném usnesení. Chci načíst doprovodné usnesení, že Poslanecká sněmovna žádá Českou národní banku pravidelně informovat o objemu a využití nových měnových nástrojů Poslaneckou sněmovnu.

Předpokládám, že se to v nějaké podobě dneska schválí bohužel, a tak jako sem pan guvernér chodí se zprávou o inflaci, se zprávou o finanční stabilitě, tak ať už jejím v rámci, nebo v rámci té druhé zprávy bych prosil o to, abychom pravidelně dostali informaci, v jakém objemu a jak se tyto nové měnové nástroje využívají.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan poslanec Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si přihlásit se ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě chce vystoupit. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemají zájem. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

Připomínám všem, že platí dohoda ze včerejšího dne, že nejprve probereme všechny zákony z resortu Ministerstva financí, což je ještě bod 3 a 4, a poté přistoupíme ke třetím čtením. Já tedy přerušuji tento bod až do projednání druhých čtení u všech bodů z dílny Ministerstva financí, to jsou body 3 a 4 dle schváleného pořadu schůze. Pokračujeme bodem 3. Předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat, jak bylo avizováno, bodem číslo 3. Jde o

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání

Měli bychom podle § 99 odst. 5 posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. K tomu, zda tyto podmínky trvají, otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a budeme hlasovat o tom, zda trvají podmínky pro projednání tisku 811 ve zkráceném jednání. Rozhodneme v hlasování číslo osmdesát pět, které za malou chviličku zahájím. Pro jistotu vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji. Za chviličku budeme mít dostatečný počet poslanců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP