(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Jsme v rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se připojuji k tomu návrhu změnit pořadí, ve kterém hlasujeme o těch pozměňovacích návrzích. Pan zpravodaj kývá hlavou, tak doufám, že to znamená, že s tím souhlasí. Skutečně si myslím, že obecně bychom měli vždy postupovat tak, aby se nejprve hlasovaly ty pozměňovací návrhy, které, řekněme, nejvíce omezují tu původní matérii, a až potom ty, které to dělají méně. Myslím, že to je obecný princip, který je dobré hájit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se po sále, zdali má ještě někdo další zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím. Táži se opět, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Nemám.) Pan zpravodaj? (Ne.) Zájem nemáte. Takže přistoupíme k dalšímu - (Ministryně Schillerová žádá, aby zagongoval.) Ano, zagonguji určitě, ale budeme se seznamovat také s procedurou hlasování. Takže prosím zpravodaje pana poslance Jiřího Dolejše, aby nás seznámil s procedurou hlasování a na přání paní ministryně Aleny Schillerové pořádně zagonguji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji ještě jednou za slovo snad naposled už k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že jsem navrhoval proceduru, abych řekl, na základě formalistických kritérií, tak samozřejmě Sněmovna má právo - a já si to osvojuji - zvolit politické kritérium. To znamená, abychom měli jasno v těch rozhodovacích krocích, začneme tedy komplexním pozměňovacím návrhem těch pěti předkladatelů počínaje pány Skopečkem, Kalouskem a tak dále, kteří redukují počet těch nástrojů na ty státní. Následovalo by, pokud toto nebude přijato, hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu kolegy Janulíka, který nechává celou škálu nástrojů a jenom omezuje čas do konce příštího roku. Tím bychom se vypořádali s tímto zákonem. Pak bychom rozhodli o průvodném usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O vašem návrhu procedury samozřejmě rozhodneme hlasováním. Pan poslanec Ferjenčík. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych poprosil o vyjasnění. Poté, co budeme hlasovat o těch komplexních pozměňovacích návrzích, budeme ještě hlasovat o zákonu jako celku. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ano, to budeme. Takže jasně tady padl návrh procedury a my o něm budeme hlasovat.

Kdo souhlasí se zpravodajem navrženou procedurou? kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 95, přihlášeno 103 poslanců, pro 98, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Pane zpravodaji, prosím. Pardon. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Tak a nyní požádám tedy pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji. Procedura je už teď, myslím, vcelku jednoduchá. Prvním krokem bychom rozhodli o komplexním pozměňovacím návrhu pánů Skopeček, Ferjenčík, Bartošek, Kalousek a paní Kovářová.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování (Ministryně Schillerová upozorňuje, že se zapomněl zeptat na stanovisko.) Pardon, přerušuji hlasování. Stanovisko ano. Takže stanovisko paní ministryně prosím. (Nesouhlasné.) Paní ministryně má nesouhlasné stanovisko. Momentík.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 98, přihlášeno 96 poslanců, pro 36, proti 45. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. A druhý hlasovací krok je rozhodnutí o komplexním pozměňovacím návrhu, který tady načetl kolega Janulík. Jde o to časové omezení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, vaše stanovisko? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 97 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech návrzích?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jak tady bylo připomenuto kolegou Ferjenčíkem, tak hlasujme ještě o tom, že souhlasíme s návrhem zákona ve znění - (Ministryně financí -námitky mimo mikrofon.) Ne, není to nutné... (Dohady mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se ptám, zdali bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Bylo hlasováno o všech návrzích. Oba dva byly komplexní, ale můžeme hlasovat, a tak jsme byli i dohodnuti v proceduře, zaznělo to při hlasování o proceduře, že můžeme ještě prohlasovat, že souhlasíme se zněním zákona ve znění přijatého komplexního pozměňovacího návrhu. Je to takzvaně pro jistotu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To už potom přednesu já. Takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 791, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 100, přihlášeno 97 poslanců, pro 68, proti 18. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A nyní tady máme ještě usnesení.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, jde o doprovodné usnesení, které navrhl kolega Skopeček a které žádá ČNB pravidelně informovat o objemu a využití těch nových měnových nástrojů. Čili jde o speciální informaci podávanou ve smyslu tohoto doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí? Kdo je proti?

Hlasování číslo 101, přihlášeno 98 poslanců, pro 38, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom pro stenozáznam. U hlasování číslo 100 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže tím jsme vyčerpali veškeré hlasování a já končím třetí čtení tohoto návrhu. Prosím pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, budu velmi stručný. Myslím si ale, že by mělo teď být zaznamenáno pro zvukový záznam, že zásadní instrumenty hospodářské politiky byly z politického vedení země převedeny na Českou národní banku, a to ještě zcela netransparentně, protože Sněmovna zamítla návrh pana poslance Skopečka, abychom o tom byli informováni. A vy jste souhlasili s tím, že tady budou lítat desítky a stovky miliard, aniž byste se o tom mohli dozvědět. Je mi vás líto.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přikročíme k dalšímu bodu a jedná se o

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - zkrácené jednání

A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou otevírám. Co se týče procedury hlasování, k tomu se ještě dostaneme.

Takže se táži, zdali má někdo zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? (Nemám.) Nemáte. Paní zpravodajko? (Nemám.) Taky nemáte.

Takže nyní tedy prosím zpravodajku poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Paní poslankyně, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP