(14.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: V pořádku, já nijak neprotestuji. Použijeme standardní mechanismy. Zahájili jsme třetí čtení. V rámci třetího čtení u kteréhokoli návrhu zákona se může navrhnout opakování druhého čtení. Já jsem tak učinil. Pokud nebude další rozprava, pokud Sněmovna tak rozhodne, bude se opakovat druhé čtení. Můžeme zahájit bez dalšího hlasování Sněmovny druhé čtení, tam to načíst a pak bezprostředně jít do třetího čtení, protože pravděpodobně nepadnou žádné nové pozměňující návrhy obsahově, tudíž jsme připraveni na hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je také možný návrh. Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Panuje dohoda nad touto formulací? Abychom se tady nepřehadovali. Tak.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Nyní tedy hlasování 94, přihlášeno 105 poslanců, pro 93, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Nyní tedy otevírám druhé čtení tohoto návrhu a opět tedy otevírám obecnou rozpravu. Podívám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. táži se na závěrečná slova. O závěrečná slova nemáte zájem.

Otevírám podrobnou rozpravu. do podrobné rozpravy se hlásí - pan poslanec Janulík se hlásil? Ano. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Pane předsedající, děkuji za slovo. Učiním dobře maskován povinnosti zadost. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu k sněmovnímu tisku 791. Pozměňovací návrh jsem vložil pod svým jménem do systému, má číslo 4872. Jeho odůvodnění v obecné rozpravě provedl kolega Kubíček dostatečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali má někdo ještě zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro jistotu, pan místopředseda si nebyl úplně jistý, tak bych chtěl požádat v podrobné rozpravě, abychom hlasovali o doprovodném usnesení, které v obecné rozpravě přečetl pan poslanec Skopeček.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď jsem tomu moc dobře nerozuměl. Vy navrhujete hlasovat ještě jednou, protože ono to trošku, jak mluvíte v té masce, tak ono je to trošku špatně slyšet. Pardon.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, vy jste na začátku minulého třetího čtení se zmínil, že si nejste jistý, jestli se má hlasovat o návrhu pana poslance Skopečka. Já jsem to chtěl udělat za něj, ale on už se hlásí, takže on to dá, abychom si byli naprosto jisti, že ten návrh doprovodného usnesení zazněl v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Pane poslanče, prosím. Slovo má pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Pro jistotu ještě jednou se tedy hlásím k pozměňujícím návrhu, který je v systému pod číslem 4832, a ještě si dovoluji zopakovat doprovodné usnesení, které jsem také v rámci druhého čtení načetl, a sice to usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá ČNB pravidelně informovat o objemu a využití nových měnových nástrojů Poslaneckou sněmovnu." Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec Miroslav Kalousek ještě má zájem vystoupit s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom doplnění. Panu poslanci Skopečkovi vypadlo v té rychlosti slovo "komplexní". Není to pozměňující návrh k vládní novele, je to alternativní návrh k vládní novele.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se rozhlédnu po sále, zdali má ještě další zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zájem není. Já tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu a plynule přecházíme do třetího čtení. Je to ten bod 2. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Dolejš bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám, a pan poslanec se zároveň hlásí. Požádám pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, čili po tomto malém cvičení bdělosti máme vše srovnáno. Myslím si, že když obsahově jde o složitou věc, procedurálně by to nemuselo být složité. Máme na stole dva pozměňovací návrhy, oba jsou komplexního charakteru, čili v podstatě mezi sebou mají alternativní vztah. Buď projde jeden, nebo druhý. A až rozhodneme, čili to bude ten výstup, tak k tomuto výstupu pak můžeme rozhodnout o doprovodném usnesení kolegy Skopečka, které hovoří o té potřebě informovat o využívání nových měnových nástrojů.

Pokud jde o ty dva komplexní pozměňovací návrhy, tak jeden je z dílny Skopeček, Kalousek a další, a týká se zúžení toho spektra měnových nástrojů pouze na státní papíry. Ten druhý komplexní pozměňovací návrh k původnímu vládnímu návrhu hovoří o jeho časovém omezení, tedy omezení do 31. 12. roku 2021. Pokud bychom měli hlasování podřídit pořadí, jak byly teď nově načteny, tak to probíhalo tak, že nejdříve rozhodneme o pozměňovacím návrhu kolegy Janulíka, který se k němu přihlásil. Pokud bychom o něm hlasovali, tak se domnívám, že ten pozměňovací návrh kolegů z opozice, ten komplexní pozměňovací návrh kolegů z opozice, je už nehlasovatelný, a pak už bychom hlasovali jenom k tomuto celku o doprovodném usnesení. To je postup.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení, jsme stále v rozpravě, co se týče potom procedury hlasování, to bude ještě jiná debata, ale s přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura a připraví se Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mohl bych si to nechat až na tu debatu o proceduře. Nicméně já nesouhlasím s tím, že se vylučuje zúžení měnových nástrojů, že se vylučuje to hlasování s obdobím účinnosti toho zákona. Interpretace mi připadá podivná, ale budiž. V tom případě logiku dává, abychom nejdřív hlasovali o opozičním pozměňujícím návrhu, a pokud projde, za nás říkám, že je naprosto legitimní, aby se hlasovalo o časovém omezení, protože my s tím počítáme taky. Ono to tam asi není uvedeno, nicméně jsme vycházeli z toho, že to není kontraproduktivní, je to jenom účinnost. Já bych se nechtěl přít, co se vylučuje. Navrhuji, abychom hlasovali o obou návrzích, a je to jedno, v jakém pořadí. Sněmovna rozhodne o obou návrzích svým hlasováním. Mně přijde logičtější nejdřív zúžení, a pak účinnost, ale pokud to bude naopak, bude se hlasovat o obou, nevidím v tom žádný problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já do toho nechci vnášet zmatky, ale myslím si, že to tak není. My jsme předložili komplexní pozměňující návrh, který omezuje instrumenty. To je náš společný pozměňující návrh. Pan poslanec Janulík předložil pozměňující návrh, kde výslovně zachovává instrumenty a omezuje účinnost. Neexistuje pozměňující návrh, který by jenom omezoval účinnost, aniž by definoval instrumenty.

Já si dovolím navrhnout, a myslím si, že to je v logice věci, proceduru, že by se nejprve hlasovalo o opozičním pozměňovacím návrhu, který omezuje instrumenty, a pokud projde, tak se smíříme s tím, že je to navěky. Já se smířím s tím, že pojišťovny a penzijní fondy budou moct prodávat České národní bance na sekundárním trhu, nebo spíš že si od nich Česká národní banka na sekundárním trhu bude moci vykupovat dluhopisy.

Pokud náš návrh neprojde, potom je návrh pana poslance Janulíka, kde jsou ty instrumenty pro mě absolutně nepřijatelné, ale je tam to časové omezení. To znamená, já mám šanci, když to bude v tomto pořadí, jak navrhuji, tak mám šanci hlasovat nejprve pro náš návrh a potom i pro návrh poslance Janulíka. V opačném případě bych tu šanci neměl. Prosím o toto pořadí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP