(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Feri. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pusťte mi prosím těch pět minut, já tak dlouhý nebudu, není to s přednostním právem v tuhle chvíli. Já vystupuji jenom proto, abych upozornil na některá rizika, která se s tím spojují.

Ke mně už se dostaly případy, kdy lidé bez domova si donesli 20tisícovou pokutu za to, že se pohybují někde bez roušky nebo v nedostatečném... Mně to přijde nepřiměřené. Já se obávám, že vzhledem k té právní nejistotě, ve které se tady všichni pohybujeme, a všichni, doufám, rozumíme tomu, že ty roušky nosíme proto, abychom chránili lidi kolem sebe, a že to je kvůli tomu, aby bylo co nejméně nemocných, tak prostě existují případy, na které ten zákon ani ten nařizovatel v tuhle chvíli nemůže dostatečně precizně myslet. A vydávat se tímhle směrem, kdy stále ještě více to budeme chtít řešit na místě, budeme předepisovat, jak to přesně má vypadat apod., ve chvíli, kdy se skutečně ty předpisy a nařízení mění ze dne na den, mi nepřijde jako vhodná cesta. Takže prosím, zvažme velice silně, jestli tohle je ten směr, kterým se chceme vydávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Když mluvil kolega Pikal, tak já jsem si řekl, že na něj navážu, že uděláme takový pirátský blok, abychom to měli v jednom kuse.

My budeme mít na klubu volné hlasování. Já jsem chtěl nicméně popsat nějaké svoje předběžné úvahy k tomuto tématu a položit určité dotazy panu ministrovi, protože podle odpovědí a podle té vize, jak tento zákon bude aplikován, jaká budou metodická doporučení, tak podle toho, co tady zazní na mikrofon jako přísliby, se budu rozhodovat, jak budu hlasovat.

Především z těch studií, které mám k dispozici např. od think tanku IDEA CERGE, vyplývá, že nejúčinnější je alokovat policisty a tyto osoby na vymáhání izolace a karantény, nikoliv hlídat plošné uplatňování, vynucování v podstatě venku nošení roušek a podobné věci. Takže já jsem se chtěl zeptat, jaká je distribuce těch policistů, kolik procent přibližně - nepotřebuji naprosto přesná čísla - dáváme na vymáhání té izolace a karantény. Já jsem zaznamenal vyjádření ministerstva, že ministerstvo to dělá, což já chválím a považuji to za důležité. Pokud opravdu tady máme takovouhle situaci, tak je potřeba tu karanténu a izolaci vymáhat a měla by se striktně dodržovat. A z těch dat, která máme od těch lidí, kteří se vrátili z Itálie, se ukázalo, že to je výrazně porušováno, což samozřejmě potom vede k tomu, že to šíření nemoci absolutně není pod kontrolu. Takže já si myslím, že předpokladem toho je, že primárně bude police alokovat svoji vzácnou kapacitu na to, že bude řešit ty prioritní případy, v tomhle případě karanténu a izolace, a to plošné vymáhání bude pouze doplňkové.

Taky dál v tom IDEA CERGE píšou, že aby tato aplikace měla smysl, tak je důležité to jednoduchým způsobem komunikovat lidem, tzn. vzhledem k tomu, že tam je rozmezí do 10 tisíc, tak říct dejme tomu - první porušení bude vypadat takhle nebo takovýhle typ porušení bude sankcionován takovým či onakým způsobem, aby tam byly maximálně tři kategorie těch porušení tak, aby lidi mohli očekávat. A nemyslím si, že je správné to vyjádření, které zaznělo v médiích, všem napaříme 10 tisíc, a bude. Že skutečně by měl být i v tomto případě zachován princip proporcionality a měla by být nějaká jasnější metodika ze strany policie, jakým způsobem bude doporučeno těm policistům a strážníkům zvolit výchozí hodnotu, a samozřejmě v individuálních případech to můžou upravit, nicméně aby tam bylo nějaké jednotné vedení ze strany státu.

Určitě nikdo z nás nechce, aby se to zvrhlo v buzeraci obyvatel. Chceme, aby byl zachován ten racionální smysl toho návrhu, že v případech, kdy to je možné vyřešit na místě nějakou blokovou pokutou v rozumné výši, tak se to nebude přeposílat na hygienické stanice, které už teď jsou obrovsky zatížené tím, že musí zvládat trasování, a budou to samozřejmě muset dělat i do budoucna, takže nemá smysl opravdu, aby se ty přestupky na ně přeposílaly.

Myslím si, že výhodou té úpravy je, že umožňuje a zachovává možnost občana, který není spokojen s rozhodnutím v příkazním řízení na místě, přeposlat to na správní orgán, aby se to řešilo. Takže nějaké neomezené zneužití pravomoci policie a zavedení policejního státu určitě nehrozí. Byť si myslím, že po tom dnešním hlasování to budou někteří tak politicky prezentovat na svých sociálních sítích, tak já si myslím, že tohle tady opravdu nehrozí.

Já bych tedy poprosil pana ministra, jestli by se mohl vyjádřit k těm zárukám, o kterých jsem tady mluvil, to znamená, že velká část policistů bude alokována primárně na tu izolaci, karantény apod., a nikoliv na to plošné vymáhání na ulici, které je samozřejmě velmi jednoduché, ale z hlediska epidemiologického účinku v zásadě podružné. A dál, jestli bude vydána nějaká alespoň orientační metodika dejme tomu tří nejčastějších problémových jednání, tak aby to v podstatě nebylo v rámci 0 až 10 tisíc na libovůli toho policisty, což si myslím, že by nebylo správné a spravedlivé.

Děkuji za pozornost a předem děkuji panu ministrovi za jeho případnou reakci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy, protože s přednostním právem tady žádný zájem o vystoupení nevidím, požádám o vystoupení pana poslance Dominika Feriho a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Pane poslanče, prosím, máte pět minut.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já na ten mikrofon nebudu sahat. Dostal jsem zprávu, že bychom na něj neměli sahat s takovou urputností.

Naše stanovisko poslaneckého klubu shrnul již pan předseda Kalousek. A ztotožňuji se zcela s tím, co tu zmínil např. pan předseda ústavně-právního výboru Benda. Ale jednu věc bych chtěl přidat nádavkem.

Myslím si, že vláda by neměla zpřísňovat ta opatření, hledat si nějaké lepší biče, ale měla by se spíš snažit zlepšit komunikační kanály. Protože ta opatření obecné povahy, nebo ta mimořádná opatření, ať už to má jakoukoli podobu, tak zkrátka ti adresáti je velmi často neznají, protože jsou fluidní, protože se prostě mění každým dnem. Na mě se obracejí zejména mladí lidé, kteří prostě netuší, co mohou, co nemohou, netuší, kde to najít, netuší, kam se podívat. Jestli by nestálo ty síly napnout tímto směrem. A totéž se týká směrem k příslušníkům. Protože ti mnohdy také vykládají ta opatření velmi svérázně. A byly případy, že mi lidé psali, že někdo čekal na zastávce, posadil se a oni už ho jako chtěli hnát pryč, že je to proti opatřením. To znamená, tam by měla směřovat ta energie, a ne se snažit za každou cenu řešit všechno příkazem na místě.

Za této situace my tento návrh nemůžeme podpořit, byť je nám jasné, s jakými úmysly ho ministerstvo předkládalo. Ale ten cíl by měl být, aby adresáti znali svá práva a své povinnosti. To se v současné době neděje a bohužel ta práva a povinnosti namnoze neznají ani příslušníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Kupka, máte pět minut, a potom se ještě hlásí pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já bych si dovolil jen s velmi stručnou poznámkou, protože tady v uplynulých dnech opakovaně zaznívalo, já se s tím ztotožňuji, že česká veřejnost na všechna ta opatření reagovala velmi disciplinovaně, chová se ohleduplně. Samozřejmě že dochází k excesům, ale zdá se i ve vztahu k té statistice, která zazněla, že jsou stále spíše opravdu menšinové, zcela minoritní. A já bych v tomhle ohledu chtěl zachovat tu dosavadní rétoriku, kterou dáváme i my jako politici najevo, že především veřejnosti vysvětlujeme, žádáme je o odpovědnost a ohleduplnost. Navíc - a to je podstatná poznámka - jak obecní policie, tak státní policie v tuto chvíli má nástroj a také ho využívá u těch případů, kde není už jiné cesty a kde vysvětlování nestačí. Ten institut se jmenuje neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V ten okamžik může obecní policie i státní policie pokutovat a používá to přesně v situacích, které jsou tomu odpovídající, adekvátní, a není jiné cesty a vysvětlování a důraz na odpovědnost prostě nepostačí. Takže i v tento okamžik existuje funkční nástroj a je možné jej využít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP