(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Jan Bartošek a připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já bych zde chtěl ocenit disciplinovanost občanů, jakým způsobem se chovají v této krizové situaci. A jenom pro úplnost chci říct, že toto mimořádné opatření se zavádí pouze po období krizového stavu, to znamená, nemění se to natrvalo. Je to mimořádné opatření, které v sobě obsahuje škálu od domluvy až po tedy sankci 10 tisíc na místě. Většinou, co vím, tak policisté řeší domluvou a lidé to respektují. Je to pro mě signál toho, že u policie pracují profíci, kteří prostě jasným způsobem se snaží o to, aby tam, kde to lze, fungovala domluva. Já jsem za to rád. Toto je mimořádné opatření pro případ, že by ta domluva nefungovala. To znamená, za sebe říkám, že to budu podporovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí předseda Pirátů Ivan Bartoš, zatím poslední přihláška do diskuse. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já mám poslední krátkou ze života, když tady máme pana ministra. Já bych byl tak rád, kdyby zde ve Sněmovně zaznělo, že lidi, kteří mají dredy, dlouhé vlasy, barevné vlasy, náušnice v uších, podholené účesy nebo chodí nějak netradičně oblékaní, není nějaká skupina, která výrazně více porušuje nějaká pravidla nebo třeba i tato hygienická pravidla, protože z mé osobní zkušenosti a zkušenosti rady lidí, kteří mi píšou, bohužel jsou častěji oslovováni, a myslím si, že jim není měřeno vždy stejným metrem, že třeba ta metodologie určení té výše pokuty na trestnost s tímto, nebo výše pokuty za nějaký přestupek nemá s tím vzhledem toho člověka nic společného. Já to tady říkám tak jako v legraci, ale myslím si, že neexistuje žádná statistika, že by lidi, kteří vypadají alternativněji než třeba tady někteří kolegové, byli nějací výrazně více tvořící přestupky či nerespektující nějaká pravidla.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jsme vyčerpali všechny přihlášky. Ještě se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek nyní aktuálně, tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nechci dlouho zdržovat, jenom si dovolím apelovat na váš normální zdravý rozum. Proboha, tak si to zkuste představit v praxi. Někde budou lidé, kteří podle názoru policajta budou porušovat nařízení vlády, ať už že budou mít šikmo nasazenou roušku nebo že tam budou čtyři, a ne dva, tak ten policajt přijde a bude chtít dát pokutu. Oni mu budou říkat: my nemáme peníze. Co s nimi udělá? Musí je dát ke správnímu řízení? Oni budou říkat: my jsme tu roušku měli, vy jste se špatně koukal, ukažte nám fotodokumentaci.

Jsme v situaci, která je vážná, kdy prostě jsme všichni napnutí, nervózní, máme strach, kromě strachu z nákazy tady sílí strach s policejního státu. Já pevně doufám, že je to falešný strach. Ale existuje. A ani falešný strach nemáme posilovat. Tak ho neposilujme, prosím vás. Nemá to žádný smysl! Nepovede to k žádnému efektu, akorát ty lidi naštvete!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní žádnou další přihlášku už nemám, takže já obecnou rozpravu končím a nyní se táži na závěrečná slova. A tady se chystá pan ministr, takže má slovo, a pan zpravodaj také se chystá? Ano. Pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já jenom velmi stručně. Já respektuji to, že na tento návrh zákona může mít každý svůj názor a samozřejmě vyjádří ho hlasováním. Jenom pár poznámek na margo těch obav z policejního státu.

Pokud vím, tak Policie České republiky se těší důvěře asi 80 % obyvatelstva, takže kdyby měli občané pocit, že se tady blížíme k policejnímu státu, tak by asi takto policii nedůvěřovali. Takže já policii za práci děkuji a jsem přesvědčen, že není důvod, by se tady někdo obával, že policie bude toto oprávnění zneužívat. Ten policista je dostatečně školen na to - ostatně i když provádí i jinou kontrolu, například v dopravě, tak je školen na to, aby rozpoznal závažnost toho přestupku a podle toho udělil pokutu. Což je do jisté míry odpověď těm, kteří chtěli sazebníky, aby se jasně řeklo, co je kolik peněz za co, za jaké porušení. To je podle mě potřeba nechat na tom policistovi a také na vyhodnocení situace, to znamená, zda to je opravdu opomenutí, a to se dá řešit domluvou, anebo zda to je opakované a dá se říci naschvál činěné porušování.

Já chci jenom upozornit, že opravdu platí to, že 99 % obyvatel tady dodržuje všechno, co je nařízeno, nedělá žádné problémy, a díky jim za to. Ale pak je tady nějaké to 1 % těch, kteří z toho mají legraci, a ten policista prostě, když zasahuje, tak z mého pohledu musí mít možnost tu sankci udělit. A je to jednodušší udělat to takto než jít do správního řízení.

Mimochodem, ten problém je, že v situaci, kdy máme přetíženou hygienu, tak když nebude možnost toho blokového vyřešení na místě, tak veškerý ten nápad půjde rovnou na hygienické stanice a ty místo toho, aby trasovaly, tak budou papírovat správní řízení. Takže mně přijde rozumné jim v tomto odlehčit a dát tam možnost toho uhrazení na místě blokovou pokutou. A rozhodně to není o tom, že tady budou policisté rozdávat desetitisícové pokuty. To určitě ne. Ona se z toho stala taková debata o rouškách, ale to samozřejmě není jenom o rouškách, to je o těch různých garážových party a dalších věcech a tam prostě policie musí mít možnost zasáhnout a udělit tu sankci.

Takže ještě dlužím odpověď panu předsedovi Michálkovi, kterého nevidím... tamhle. Policie samozřejmě kontroluje i karanténu, izolaci. Nicméně problém je s předáváním těch dat od jednotlivých aktérů, to znamená, buď od Ministerstva práce a sociálních věcí - to se hodně zlepšilo v situaci, kdy policie vede evidenci na hraničních přechodech, to znamená, víme, kdo opouští zemi a vrací se do ní, a v případě, že bude na základě tohoto udělována karanténa, tak potom ta kontrola bude jednodušší. Takže policie je schopna to činit, nicméně bude to efektivnější, až budeme mít více informací - nemám teď čísla, kolik policistů kontroluje karanténu a kolik je v ulicích. Na druhou stranu, když bychom stáhli policii z ulic, tak se nám zase rozmůže to, že budou jezdit lidé pod vlivem alkoholu nebo budou jezdit moc rychle, takže ta policie v ulicích být musí. Ale chtěl jsem akorát potvrdit to, že karanténu a izolaci policie kontroluje za předpokladu, že má údaje.

Takže tolik z mé strany. Já vás chci poprosit, abyste tento návrh zákona podpořili. Z mého pohledu je jasné, ta garance proti zneužití je, že platnost zákona končí s platností těch mimořádných opatření, a ano, souhlasím s panem poslancem Kupkou, je možné pokutovat za neuposlechnutí výzvy, ale to de facto nepokutujete za porušení toho vládního nařízení, ale za to, že toho policistu neposlechli. A a toto je z mého pohledu čistější řešení než to, co musí policie používat doteď, protože nemá to oprávnění.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se závěrečným slovem vystoupí zpravodaj pan poslanec Zdeněk Ondráček. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já si také dovolím zareagovat a navázat v podstatě na pana ministra. V podstatě současná možnost, jedině jak pokutovat na základě neuposlechnutí výzvy, tak jak o tom hovořil i pan poslanec Radim Fiala, že policie má dost prostředků, jak pokutovat, tak je to v podstatě, uvědomte si to, to už je ta buzerace, která nám vždycky vadila. Policisté zastavili někoho a řekli: vy jste nebyl připoután, my jsme vás viděli. On se s nimi začal dohadovat, tak říkali, tak mně ukažte lékárničku a žárovky. A dali mu tu pokutu za něco jiného.

Jestliže tady je porušení zákona nebo nařízení, tak je to přesně to porušení, za které má následovat sankce. Buď sankce v rámci uložení toho příkazu na místě, to znamená, pokuty, chcete-li, anebo v případě, že pachatel nesouhlasí, tak potom ke správnímu orgánu. Takže to současné obcházení toho, že dávali pokutu za neuposlechnutí výzvy, já právě považuji spíše za hodně škodlivé, protože přestupce má být potrestán za to, čeho se dopustil.

Ještě pokud jsme mluvili - k panu poslanci Michálkovi, bych si dovolil, prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud jsem mluvil o té karanténě, v současné době existuje, a už je to naplňováno v rámci krajských hygienických stanic, databáze lidí, kteří jsou v karanténě. Policisté do této databáze mají přístup přes operační středisko, takže se to dozvědí, to je to jedno plnění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP