(16.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Druhé plnění je, o kterém mluvil pan ministr, to znamená, osoby, které vstupují do republiky, tu karanténu mají. Je potřeba si ale uvědomit, že ti lidé, kteří jsou v té nařízené karanténě, nejsou ve vězení, a proto je ta policie nehlídá v místě bydliště, popřípadě v tom. Pokud to jsou lidi v místě bydliště někde a je tam obvodní oddělení nebo je tam ten policista s tou místní a osobní znalostí, tak ví, koho tam má v karanténně, a samozřejmě podstatně lépe se mu to kontroluje. Ale pokud ten člověk nedodržuje karanténní nařízení, tak nejsou vyčleněni policisté speciálně na to, aby to kontrolovali tímto způsobem, protože mají možnost všichni policisté se do této databáze podívat prostřednictvím svých operačních středisek A je potřeba také říci, že nedodržování karantény je v podstatě trestný čin - buď nedbalostní, nebo i tou zaviněnou formou, a myslí na to trestní zákoník.

A pokud mluvíme o tom, že vzniknou spory a hádky na místě, ano, ty vzniknou, ale pokud vzniknou, ať vzniknou teď, nebo vzniknou po té možnosti, kdy ten přestupek nebo to protiprávní jednání lze vyřešit na místě příkazem, tak o tom bude rozhodovat ten správní orgán. Tady jde o to, jak zmínil pan ministr, částečně odbřemenit a tu část věcí, kterou lze projednávat na místě, tak ji projednat. A to, že někdo u sebe nemá peníze, neznamená, že to nemůže být vyřešeno. Policie má terminály, jsou jimi vybavena vozidla dopravní policie, můžou přijet, můžou zaplatit prostřednictvím platební karty, můžou si převzít složenku a můžou to zaplatit dodatečně. Tam jde jenom o to, že oni s tím protiprávním jednáním souhlasí. A to odeslání toho přestupce ke správnímu orgánu znamená další navýšení, protože tam je správní poplatek a je to zcela zbytečné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dobré odpoledne všem a já zde mám nějaká přednostní práva. Jako první, jestli jsem to dobře zaznamenal, se přihlásil pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám panu ministrovi. Já jsem se rozptýlil, abychom tu nebyli všichni, a debata byla rychlejší, než jsem čekal, takže díky tomu, že mám přednostní právo, tak můžu říct jednu poznámku, kterou mi píšou občané, a potom jedno poukázání na podle mě nesmyslné vládní nařízení, které by na základě toho zákona mohlo být pokutováno.

Možná začnu tím prvním, protože zrovna se mi mlží brýle. A naše milá vláda rozhodla, pokud v autě jede více než řidič, například lidé, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, jedou spolu autem, tak musí mít roušky. Dobře. Když ten řidič nemá brýle, tak tomu ještě rozumím. Ale právě ti zodpovědní občané mi píšou, že nechtějí porušovat nařízení vlády, mají brýle, mlží se jim a bojí se, že sice nedostanou pokutu 10 tisíc za nenošení roušky, ale budou havarovat, protože nic nevidí. (Pobavení.) Ne, to není legrace. Já to fakt neříkám jako legraci, protože zejména zodpovědní starší spoluobčané to berou vážně. Takže to neberte jako vtípek. Oni se opravdu starší spoluobčané na mě s tím obracejí a nevědí, co mají vlastně dělat. A já bych chtěl, aby pan ministr tohle nesmyslné nařízení zrušil, resp. vláda. Například tak, že pokud spolu jedou v autě lidé, kteří spolu žijí v domácnosti, tak že to mít nemusí. Jsou celý den spolu a pak v tom autě, ještě když ten řidič má brýle, tak si musí nasadit roušky, protože jinak je může... Vždycky říkáme selhání jedině. Tak nějaký jedinec je zastaví a bude pokutovat.

A druhá věc, a teď to neberte jako kritiku, pane ministře, ale zase hlas občanů, kteří mi píšou, kteří sledují tuto debatu, říkají: Kdyby nám ta vláda ty roušky dodala, tak ať nás pokutuje! My jsme si je ušili sami, a ještě nás za to mají pokutovat! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Mě velmi zaujalo vyjádření pana zpravodaje, kdy říkal praxi, kterou asi jako zkušený policajt zná: tady vám to nemůžu dokázat, tak mně ukažte lékárničku! To znamená, v podstatě nám tady demonstroval běžný způsob, jak policisté obcházejí zákon, aby uplatnili tu represi, kterou uplatnit chtějí. Asi to tak je. Na druhou stranu pak to velmi nesouzní prostě s vyjádřením pana ministra Hamáčka, který říká, že všichni jsou svatí a že to tak není. Tak byste se měli nějak domluvit.

Já nemám žádnou špatnou zkušenost z posledních let s Policií České republiky a všem policistům děkuji za to, co teď dělají pro bezpečnost v rámci téhle krize, ale současně nevidím jediný důvod, proč bych jim nabízel lákadlo, kterému řada z nich prostě neodolá, protože to je lákadlo, neboť všichni víme, že pes od vlka liší se pouze obojkem, na němž bývá zhusta oběšen. Tak proč jim tu možnost vůbec nabízet? Prostě nemá to žádný smysl. Velmi prosím, abychom tohle nepřijímali.

A na závěr bych se pana ministra vnitra chtěl zeptat, když tedy je tak důležité okamžitě stíhat a vyvozovat sankce: Když jste v Lánech podstrkávali sýr pod gumičkou, zakročil policista, nebo budete řešeni ve správním řízení? (Pobavení.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se přihlásil pan ministr. Já bych přece jenom možná přešel nejdříve k otevření podrobné rozpravy aspoň, abychom se nevraceli. Takže pokud nikdo nic nenamítá, já otevírám podrobnou rozpravu a nyní slovo má pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Rozumím panu poslanci Kalouskovi, že je potřeba využít všech možností, jak si kopnout, tak já mu odpovím. Ta věc je v šetření, a až ten příslušný orgán, který to šetří na základě podání, vydá svůj verdikt, tak pak můžou padnout sankce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí též do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Jenom také musí zareagovat. Já jsem v podstatě neřekl, že policie porušuje zákon, a tím, že obchází, že se něco takového může stát, a to je to, o čem jsme tady hovořili, že jestli hledáme jiná řešení, za co má být ukládána pokuta za neuposlechnutí nějakého příkazu nebo pokynu, tak je to přece špatně. Ten člověk porušil zákon úplně jiný. Ale my to všichni vztahujeme tady pouze na roušku nebo na respirátor, ale pan ministr vám přece řekl, že jde o to postihování některých těch party, které se dějí ve volnočasových aktivitách nebo řekněme o víkendu na chalupách, v restauracích a kde jinde, kde prostě je porušován zákon, a může dojít při takovýchto hromadných akcích k nakažení jednotek nebo desítek lidí, kteří tam jsou. A jestliže tady dochází k vědomému porušování zákona, tak přece má být nějaká možnost to řešit. Ta možnost tady existuje, akorát existuje teď v současné době tím, že to můžete vyřešit podáním oznámení příslušnému správnímu orgánu, to znamená orgánu krajské hygienické stanice nebo obci s rozšířenou působností.

A takové to jednoduché podloubnutí ze strany pana poslance Kalouska. Víte, pane kolego, když jsem byl v poslední době policista, tak jsem byl především ten, kdo stíhal politiky, nikoliv ty lékárničky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se hlásil z místa pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, využívám toho, že máme rozpravu jenom obecnou a podrobnou, abych přece jenom krátce ještě zareagoval na to, co říká pan ministr.

Já tomu všemu rozumím, ale fakt musí být mnohem jasnější, co se tedy smí a co se nesmí. Jestli řekneme "každý na veřejnosti musí mít roušku", tak to opravdu znamená, že se nesmím ani napít toho kafe? Teď jsem si tady dělal legraci z jednoho kolegy, který jedl, jestli má být pokutován, nebo nemá. V tom jsou přece problémy, které v té míře nařizování jsou. A počítejme s tím, že jsme teď v nějaké situaci. Další měsíce při chytrém trasování a při chytré karanténě se bude dít to, že budeme předpisovat: do obchodů smějí maximálně tři lidé. Kdo je ten pokutovaný? Je to ten čtvrtý? Před obchodem se stojí ve frontě dva metry za sebou. Budou čáry na silnici. Překročení čáry bude pokutováno, nebude pokutováno? Já nevím, kolik věcí se ještě vymyslí. Já zatím znám jenom takové to: Do školky se chodí tehdy a tehdy. Děti musej při vstupu do školky umýt si ručičky, projít botičkami v nějakém tom umělém bazénku, aby si je očistily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP