(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Rozumím. A nyní poslankyně Válková. Připraví se poslanec Luzar. Máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, také se mně nehovoří ve vztahu k tomuto návrhu zákona snadno, protože jak již říkal můj předřečník, byť jde o velmi výjimečnou situaci, tak je třeba ji vždycky řešit i s přihlédnutím k tomu, jaké potom bude konečné stanovisko, respektive verdikt případného ústavního přezkumu. I proto navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu minimálně některé změny, které, doufám, alespoň částečně případnému přezkumu vyhoví, nebo alespoň zvýší pravděpodobnost, že tento zákon bude schválen jako zákon ústavně konformní.

Konkrétně jde o změnu, která se týká data, které je uvedené v § 1 v odst. 4, které původně mělo být 31. března 2022, a ten text se nahrazuje novým datem 30. června 2021, čili 12 měsíců pouze.

Další změna se týká toho, na co již upozorňovala poslankyně Kovářová, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nicméně předpokládám, že legislativní změna obsažená v tom, že se vypouští "služby spojené" a nahrazují se slovem "spojeným nájmem", je přesnější. Konkrétně se navrhuje původní návrh zákazu jednostranného ukončení nájmu v ochranné době vztáhnout pouze na situace neplacení nájemného nájemným, nikoliv tedy na neplacení služeb spojených s užíváním těch prostor. A to tam zůstává. To se zpřesňuje a mělo by tam zůstat "s užíváním prostoru sloužícího k podnikání ze strany nájemce", což vám tam, paní poslankyně Kovářová, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zřejmě vypadlo.

A pak jsou to už věci, které se týkají spíše formulací. V § 3 odst. 1 písm. b) se navrhuje zrušit slovo "převážně", protože si myslím, že by to mohlo působit takové výkladové problémy, že by to zbytečně potom končilo v některých případech soudními spory.

V bodě 4 navrhuji nahradit pojem "pohledávky" jiným pojmem "dluhy na nájemném", aby bylo zase konkrétně zřejmé, o co se tady jedná.

A konečně poslední změna spočívá v tom, že se v § 4 na závěr toho ustanovení, ta poslední část věty, vypouští, "zejména je-li pronájem jediným zdrojem jeho obživy", protože to lze zahrnout pod to obecnější vyjádření, nelze-li po tom podnikateli spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel. A zrovna tam uvádět tento případ, myslím si, by také mohlo způsobit nejasnosti ve výkladu.

Přihlásím se k tomu svému návrhu samozřejmě v podrobné rozpravě. Do systému byl vložen pod číslem 4875, ale to řeknu také ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní jsem v trošku složitější situaci, protože se mi s přednostním právem přihlásil po paní poslankyni Válkové pan předseda Farský, nicméně předtím už chtěli přednostní právo uplatnit poslankyně Pekarová, poslanec Bartošek, ale až po poslanci Luzarovi. Takže pokud nikdo nic nenamítá z těch, co uplatnili přednostní právo dříve, tak dám nyní slovo poslanci Farskému. Poté poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Byl to takový rébus, ale podařilo se ho vyřešit. Doufám, že se podaří vyřešit i tento zákon.

Ono z úvodního slova pana ministra to skoro vypadalo, jako kdyby tady pomáhal stát, jako kdyby na sebe bral to břímě a odpovědnost za své rozhodnutí, ale ono to tak není. Prostě stát v tomto případě přenáší důsledky svého rozhodování na pronajímatele. Tak to prostě je. On nepomáhá ani pronajímatelům, nepomáhá ani nájemcům, ale říká pronajímatelům, aby pomohli nájemcům, a snad by za to chtěl být chválen. To tedy opravdu ne.

Jde tu jenom o to, že se krize, která v naší společnosti objektivně je, kaskádově rozšiřuje na další a další subjekty. A já to kritizuji. My jsme navrhovali řešení, které bylo daleko logičtější, jednodušší, a to řešení v tom, že stát by u provozů, u kterých omezil jejich podnikání zásadním způsobem, prostě těm nájemníkům, těm podnikatelům pomohl s fixními náklady, aby mohli platit nájem, aby nemusela být nějaká moratoria, která se tady prodlužují. To je něco, co vládní koalice zamítla, a vymýšlí tady to, že ten problém, který máme, budeme jednak protahovat v době a jednak rozšiřovat do celé ekonomiky. Protože samozřejmě ti pronajímatelé v mnoha případech musí splácet hypotéky. Už jsme tady debatovali o tom, jak se budou snižovat úroky, nebo stropovat úroky, jak se bude prodlužovat splácení, jak se bude apelovat na banky. Musí samozřejmě přispívat do fondů, musí také platit služby. To se snad nakonec prostřednictvím pozměňovacích návrhů podaří vyřešit.

Ale nebylo by daleko nejjednodušší z hlediska administrativy i financování, kdybyste přistoupili na návrh opozice a prostě s těmi fixními náklady podnikatelům pomohli? Teď jsme tady slyšeli něco o tom, že snad budou pronajímatelé moci žádat stát o nějakou půjčku na to, že kdyby byli v krizi, tak aby ji zase mohli překlenout. Proč to děláme takhle šíleně složitě? Proč to rozšiřujeme do celé společnosti? Zatěžujeme tím desítky, stovky a tisíce úředníků, administrativně to nesmírně komplikujeme, samozřejmě komplikujeme i to, že do budoucna to bude někdo administrovat, kontrolovat, upravovat. Všichni tito lidé budou muset být placeni. Všechny jejich kroky budou pak následně kontrolovány. A my z té krize tímto přístupem děláme krizi ještě větší a delší. Proto tento zákon příliš nedává smysl.

A proč také nedává smysl? Protože ty provozovny, které jsou zavřené, a tím pádem si nevydělají třeba na ten nájem, jsou vybírány velice nahodilým způsobem. Já v tom, které provozovny zůstávají zavřené a které se otevírají, žádnou logiku najít nemůžu. Procházel jsem si rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a jeho odůvodnění. Na to odůvodnění se podívejte, moc času tím neztratíte, protože ono mám pár řádků. Tam to prostě vysvětlené není. Přestože to má tak zásadní vliv. Takže se otevřou hobby markety, ale hudebniny zůstávají zavřené. Zůstávají zavřená zlatnictví, zůstávají zavřená hodinářství, zůstávají zavřená knihkupectví. A my jim tím způsobujeme velké problémy v tom, aby platili svůj nájem. A místo abychom tady přemýšleli o tom, proč je nutné, aby ve chvíli, kdy jsou obrovské pohyby obyvatel v supermarketech, místo toho, abychom uspíšili to, že při dodržení hygienických podmínek, ať už to bude dezinfekce, nebo počet nakupujících na provozovnu, jim umožnili fungovat, aby mohli ten nájem platit, tak my vymýšlíme to, že zatížíme jejich pronajímatele a vyrobíme pro ně nějaký dotační program.

Proč to všechno proboha děláte tak složité? Přitom stačilo pustit finance na jejich fixní náklady a rozumně včas uvolňovat s nějakou logikou, kterou, nezlobte se, ale zatím v tom nevidím. Když otvíráme dětskou obuv a papírnictví, ale ty vyjmenované provozy zůstávají zavřené, tak opravdu v tom logika není. Ale tím, že některé otevřete, některé zavřete, prodlužujete ten problém. Proč to děláte tak složitě? To, co je složité, bude se složitě administrovat, bude to drahé, bude se to protahovat. Prosím, zjednodušme to maximálně. A když už se tady připravuje zákon, tak ať je maximálně přehledný a rozumný.

Já vím, že nemáme sílu na to, aby tento zákon tady neprošel, ale apeluji na vás, prosím, odpusťte pozměňovacím návrhům, že jsou od opozice, a podpořte je, protože ten zákon vylepšují. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP