(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsem rád, že můžu vystoupit skoro vlastně až naposled, protože jsem zde slyšel návrhy ctěné paní kolegyně Válkové vaším prostřednictvím a ušetřila mi tím hodně slov, která jsem zde chtěl říci. A myslím si, že až uvidím písemně ten její návrh, že ho podpoříme, protože reaguje na většinu připomínek, které zazněly ať v projednávání hospodářského výboru, tak věcných, které jsme při seznamování se s tímto návrhem potkali. Zároveň mám tady podklad z hospodářského výboru, kdy vcelku se setkal s určitou podporou návrh kolegyně Kovářové a Farského, který specifikuje trošku lépe podrobnosti týkající se toho zákona. A pokud mám informaci, tak ministerstvo našlo určitou shodu tady v těchto návrzích a předpokládám, že jejich stanovisko bude kladné.

Co se týká ostatních návrhů, můžu chápat předkladatele, a můj předřečník o tom docela hovořil. Mě zaráží jedna věc. Doposud jsme tady řešili pomoc státu těm postiženým, ohroženým. Logicky. A bavili jsme se, jak ten stát, teď v uvozovkách zlý stát, pomáhá těm hodným, anebo měl by pomoci těm hodným, té soli českého průmyslu, podnikatelům, ať jsou to OSVČ, ať jsou to větší, nebo menší firmy. A ty byly na jedné lodi. A ten zlý stát nechce pustit tolik, kolik by měli dostat. Zaznívalo to z pravého spektra této Sněmovny. Nyní jsme v situaci, kdy ti hodní se rozdělili na hodnější a zlé. Jsou to podnikatelé všichni. Ale místo aby všichni pochopili tu situaci, která nastala, a jsme v ní všichni jako občané této země, nezaviněně, je to vyšší moc, tak je tu skupina, která říká: ale my nechceme být postižení, my chceme doposud stejně, jako jsme teď dostávali, dostávat i nadále a nechceme, aby stát přenášel zodpovědnost, ten problém na nás. V předešlých bodech to bylo ohledně bank, které nechtěly přijít o své úroky. Teď jsme u toho, že to jsou pronajímatelé, kteří nechtějí přijít o své pravidelné platby.

Pro mě poznání ale je, že se tady hovoří o těch podnikatelích, kteří ve svém podnikání nevydělají na finanční rezervu. Protože když má finanční rezervu, tak samozřejmě ten nájem zaplatí. Nemá asi důvod. Má dostatek. Vydělal si. Prostě odloží nějaké nutné platby, které měl, a bude realizovat ten nájem. Protože přece chápe, že i ten jeho kolega, ten partner, podnikatel, který mu pronajímá, má též tyto problémy. Anebo se automaticky předpokládá, že tady opravdu vlk, vlčí smečka, silnější vyhrává. Z druhé strany se tady ale předpokládá, že ti pronajímatelé taky žijí bez rezervy. Oni jsou chudáci. Oni nebudou mít na splátky hypoték. Oni to všichni nabrali a teď... Čili pokud bych měl zkrátit svoji řeč, tak tady možná vláda byla až příliš hodná.

Anebo zkusme udělat pozměňovací návrh v tomto bodě a říci, že pokud ten velký, ten pronajímatel, prokáže, že nemá finanční prostředky, aby mohl splácet své hypotéky a další, a že prostě to je opravdu takový velký zásah, tak se o tom potom bavme. Ale kolik těch pronajímatelů takových bude? A to tady nezaznívá. A mně je z toho smutno, protože já jsem neustále bral ten blok podnikatelů jako jednu skupinu, kteří mají společné zájmy. Ale teď se tento blok rozdělil na dvě části a tyto dvě části se mezi sebou perou, která může více získat na státu, popřípadě která bude tím státem více postižena. Je mi to líto, přiznám se. A myslím si, že jsme v době a situaci, kdy všichni máme ty problémy, všichni nějak trpíme, někteří zdravotně, někteří ekonomicky. Ale přesto jsme na jedné lodi. A rozdělování tady těchto skupin mezi sebou nepovažuji za správné.

My jako klub se k tomu postavíme samozřejmě hlasováním, jak již jsem na začátku naznačil, protože tady je řešení, je tu snaha. Ale je to i varování pro předkladatele, aby přílišnou dobrotou potom si nenaběhl na vidle a že ta přílišná pomoc se nakonec obrátí proti němu, protože vždycky bude někdo, kdo stoprocentně uspokojen nebude. A najít ten kompromis je velký problém.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. A nyní se tedy dostaneme k přednostním právům v této rozpravě - paní poslankyně Pekarová a připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já nejsem právník, proto jsem si nechala zpracovat k návrhům, které se týkají odkladu nájmů, tedy nejenom k tomuto zákonu, ale i k tomu, který nás teprve čeká, který se týká bytů, opravdu právní posouzení. A musím říct, že opravdu nemůžeme hlasovat pro takové návrhy, které jsou na hraně ústavnosti. Sice důvodová zpráva říká k oběma dvěma návrhům, že je dodržen právní rámec, nicméně skutečně se právníci, na které jsme se obrátili a kteří se bytovému právu dlouhodobě věnují a věnují se právě i těmto soukromoprávním vztahům, tak jsme obdrželi úplně opačný pohled.

A chtěla bych v tomhle podpořit některé z názorů, které už zde zazněly, a totiž i v té oblasti, že my tady skutečně přesouváme problém z jedné skupiny pouze na druhou a vytváříme jakýsi dominový efekt, který jenom odkládá ten samotný problém s neplacením nájmů někam do budoucna. A vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu nebezpečný jev, který navíc právě ještě na základě tohoto posudku, který mám na sedmi stranách, nechci je tady všechny číst, nechci tady číst všechny výtky, které k tomu návrhu jsou, tak jasně ukazují, že ten návrh skutečně není možné podpořit.

Já bych tady z toho vypíchla jednu zásadní věc, která je velmi nebezpečná a kterou vnímám jako nedostatečně i zdůvodněnou, protože v obou dvou návrzích - a omlouvám se, že tady teď směšuji obě dvě problematiky, ale ony jsou si velice blízké a opravdu je možné to aspoň takto odbýt v jednom příspěvku, protože to vlastně platí i pro ten bod, který teprve přijde, bod číslo 13 - tak z návrhu obou dvou zákonů není vůbec zřejmé, jak tedy rozumět povinnosti nájemců doložit pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem okolnosti prodlení, tedy že to bylo v důsledku opravdu omezení kvůli koronaviru. Jak to může tedy nájemce dokládat? Nebo jak to má dokládat? Potřebuje doklady od úřadů? Stačí prohlášení, které dá? Nebo jak to bude posuzováno? Kdo to bude vlastně rozhodovat? Tak to je třeba jedna z těch výhrad, která tady zaznívá a která si myslím, že je zcela legitimní.

Proč také není možnost neplatit nájemné v rozhodné době podmíněna například bezdlužností nájemce vůči pronajímateli za období předcházející rozhodné době, tak jako je tomu u bank a odkladu úvěrů, které jsme řešili? Takže tady je vidět, že opravdu ten vstup je v tomto v některých ohledech nedomyšlený, přináší více rizik. A my bychom velmi neradi, aby se tady opravdu rozjelo to domino, které pouze přenese zodpovědnost na jinou skupinu.

Včera, když jsme tady projednávali podporu pro podnikatele, tak opozice přišla i s návrhem, který se týkal právě nájemného a hrazení právě pro nebytové prostory, pro provozovny, které musejí být z důvodu nařízení vlády zavřené. Vládní strany tady tento návrh nepodpořily. My jsme navrhovali skutečně pomoci s tímto fixním nákladem ve výši 100 %, resp. 80 %, pokud ta prodejna byla pouze omezena, nikoli úplně uzavřena. To by bylo přesně to systémové řešení, které by nerozjelo tady tu spirálu dalších druhotných problémů, druhotnou platební neschopnost, které by nerozjelo všechny ty věci, které tady jsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP