(18.00 hodin)

 

Poslankyně Monika Oborná: Takže pozměňovací návrhy nemáme, proto prosím, pane místopředsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já vás všechny odhlásím, přihlašuji vás. Přihlaste se svými registračními kartami.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporu a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 817, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 119, přihlášeno 93 poslankyň a poslanců, pro 81. (Proti 0.) Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tak v tuto chvíli dle dohody přistoupíme k projednávání bodu číslo 11. Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), sněmovní tisk 806, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona, ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, končím rozpravu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), sněmovní tisk 806, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 120, přihlášeno 94 poslankyň a poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dle džentlmenské dohody se nebudou uplatňovat faktické poznámky, avšak poslancům je nelze upřít, a u tohoto sněmovního tisku je opět dle džentlmenské dohody z politického grémia vystoupí vždy jeden poslanec za každý klub, a to na maximálně na patnáct minut. Pět minut, pardon. (Pobavení.)

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb.,
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování)
/sněmovní tisk 806/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se pokusím být velmi stručná. Ráda bych vám představila návrh novely zákona o realitním zprostředkování.

Profese realitních zprostředkovatelů se vlastně dostala do takové dvojnásobně složité situace. Samozřejmě je omezený pohyb osob atd. Na druhé straně jde o velmi nový zákon, který vlastně nabyl účinnosti v březnu letošního roku a vlastně v rámci tohoto zákona je povinnost přejít z živnosti volné na živnost vázanou a s tím jsou spojené samozřejmě věci, to znamená prokázat kvalifikaci. To můžou realitní zprostředkovatelé prokázat buď odborným vysokoškolským vzděláním, nebo tříletou praxí a středoškolským vzděláním s maturitou, anebo certifikát o složení zkoušky profesní kvalifikace. Mnoho realitních zprostředkovatelů chce využít právě tu třetí možnost, to znamená certifikát o složení zkoušky profesní kvalifikace, ale bohužel v období koronavirové krize není možné vlastně zajistit jim to vzdělávání. Proto ta úprava toho zákona je velmi jednoduchá: v § 25 o realitním zprostředkování se prodlouží doba pro prokázání splnění podmínek.

Já bych chtěla velmi poděkovat hospodářskému výboru, panu poslanci Munzarovi, protože my jsme se dohodli na tom, aby to byla skutečně komfortní doba, že prodlužujeme tu dobu a zároveň samozřejmě umožňujeme ještě volnou živnost po dobu šesti měsíců, tak aby skutečně nikdo nebyl limitován. Proto si dovolím požádat vás o podporu ve znění pozměňovacího návrhu, který přednese pan poslanec Munzar, který schválil hospodářský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Hospodářský výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 806/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Patrik Nacher, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkný podvečer. Takže jak bylo řečeno, tahle novela byla přijata s tím, že nabyla účinnosti 3. března, to znamená přesně v době, kdy začala ta opatření týkajícího se koronaviru. Jinými slovy, my v této chvíli vlastně navrhujeme prodloužit tu lhůtu tak, aby to bylo komfortní, protože jak se to začne obnovovat, postupně - a vzhledem k tomu, že je to nový zákon, nová povinnost, přechod z té volné živnosti na vázanou, tak aby to bylo pro všechny komfortní.

Původní návrh byl prodloužit to o čtyři měsíce, s tím, že v systému jsou dva pozměňovací návrhy. Oba dva byly přijaty hospodářským výborem. Jeden najdete pod číslem 4815, který tu číslovku mění vlastně místo čtyř měsíců o šest. Takže v tom paragrafu se vlastně desítka nahradí dvanáctkou. To je jeden. Takže by to vlastně nabylo účinnosti 4. března 2021, což je přesně rok poté, co nabyla účinnost tato novela.

Ten druhý pozměňovací návrh je také od Vojty Munzara pod číslem 4730, který vlastně tam dává přechodné ustanovení pro ty, kteří v tom oboru vlastně ještě vůbec nebyli, tak aby mohli fungovat a nebyli tímhle způsobem nějak limitováni. I tento pozměňovací návrh byl schválen.

Já pak řeknu tu proceduru, ta bude víceméně jednoduchá. Nejdřív schválíme oba dva tyto pozměňovací návrhy, pak budeme hlasovat o zákonu jako o celku. Žádné legislativně technické dohlášeny nebyly. Pak přečtu usnesení za hospodářský výbor jako za celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nyní rozhodneme, zda provedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 121, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance, pana poslance Vojtěcha Munzara a pana poslance Václava Klause. Prosím, pane Munzare, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Mně pan zpravodaj a paní ministryně velmi ulehčili práci, protože de facto to gros mých dvou pozměňovacích návrhů představili za mě. Ano, my jsme se skutečně dostali do stavu - a teď nehodnotím, že jsme třeba měli jiný názor na tento zákon, ale dostali jsme se do stavu, že za prvé stávající realitní makléři nemohou dostát těm požadavkům ze zákona, protože se zkrátka ty zkoušky teď neprovádějí, takže nemohou změnit svou volnou živnost za vázanou. Toho se týká ten první pozměňovací návrh. A druhá skupina lidí je ta, která by se chtěla stát dnes realitním makléřem a nemůže, protože znovu, ze stejných důvodů nemůže naplnit požadavky zákona. Proto ten můj druhý pozměňovací návrh otvírá dveře této skupině lidí ze splnění - jenom doplním pana zpravodaje - ze dvou podmínek, že tito lidé budou pod odborným dohledem stávajícího realitního makléře, a za druhé, tito noví makléři nebudou moci poskytovat úschovy. To jsou dvě podmínky, které tam jsou.

My jsme o tom diskutovali během víkendu se zástupci ministerstva. Já bych chtěl prostřednictvím paní ministryně poděkovat za vstřícný postoj ministerstva a ministerských úředníků, za to, že o víkendu to se mnou diskutovali, a zároveň bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za totéž. Takže doufám, že tyto návrhy dostanou většinovou podporu ve Sněmovně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP