(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, já vás dlouho nezdržím. Jenom chci ctěné poslance upozornit na to, až se budete rozčilovat, že tady dneska sedíme do dvanácti hodin do noci, tak si vzpomeňte, jak jste přijímali nesmyslné zákony o buzerování a regulování realitního trhu apod., a teď to tady v potu tváře v nouzovém režimu nějak odsouváme atd. Děje se to u každého druhého zákona. Teď najednou, když se zrušila daň z nabytí nemovitosti, já jsem pod tím spolupodepsaný už asi rok nebo dva, teď najednou to půjde, jo? Takže až zase tahle krize pomine, tak se trošku opatrujte v tom, jaké nesmysly dáváte do legislativního procesu a jaké pak tady do půlnoci musíme řešit nějaké prodlužování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, a nikoho dalšího v obecné rozpravě nevidím přihlášeného elektronicky ani z místa, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem, otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Tak já se přihlašují ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je veden pod číslem 4730, druhý pod číslem 4815. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím a nemám přihlášeného v podrobné rozpravě, tudíž končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Podle informací zvládneme i třetí čtení tohoto zákona, takže přistoupíme k tomuto. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Patrik Nacher bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Nikoho nevidím přihlášeného, končím rozpravu. Ukončil jsem rozpravu a zeptám se na případná závěrečná slova. není zájem. Prosím pana poslance Patrika Nachera, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Patrik Nacher: Ještě jednou pěkný večer. My bychom se měli popasovat s oběma pozměňovacími návrhy kolegy Munzara. Číslo 4815 je ta změna, která to prodlužuje ze 4 na 6 měsíců, pro vás, kteří se o to zajímáte, tak je to v článku 1, číslo 10 se nahrazuje číslem 12. Druhý pozměňovací návrh je přechodné období pro ty, kteří ještě v tom oboru nejsou. To je pod číslem 4730. Potom bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám schválit proceduru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro takto přednesenou proceduru hlasování? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 122, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 89, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: V této chvíli bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 4815 Vojtěcha Munzara, který navrhuje prodloužit tu lhůtu pro přechod z volné na vázanou o šest měsíců, takže by to bylo 4. března 2021. Hospodářský výbor tento návrh schválil, nebo doporučuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 123, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod číslem 4730, opět kolegy Vojtěcha Munzara, a týká se toho nového bodu přechodného ustanovení pro nově podnikajícího, který vstupuje do této oblasti, do tohoto oboru. Hospodářský výbor opět tento pozměňovací návrh doporučuje, přijat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 124, přihlášeno 95 poslanců a poslankyň, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: A v této chvíli jsme se vypořádali s oběma pozměňovacími návrhy. Měli bychom hlasovat o změně o tom zákonu ve znění pozměňovacích návrhů jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), podle sněmovního tisku 806, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 125, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Zpravodaj: Děkuji.)

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji.

 

V tuto chvíli otevřu třetí čtení bodu číslo

 

9.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
/sněmovní tisk 816/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Dolínek bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Pan předseda Sněmovny se hlásí o slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den. Já bych rád požádal o přestávku na pět minut, abychom to technicky zvládli. Ten cestovní ruch, tady na mě pokřikují, si myslím, že nebude úplně prázdná debata, že tam budou vystupující. (Návrhy ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zazněl tady procedurální návrh na přestávku pět minut. Já o tom budu hlasovat, pokud nezazní nějaký jiný protinávrh. Prosím, pane předsedo Michálku.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem chtěl požádat o přestávku patnáct minut na poradu poslaneckého klubu k tomuto tisku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tím je to vyřešeno. Patnáct minut. Přerušuji jednání do 18.33.

 

(Jednání přerušeno v 18.18 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP