(19.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale vy potřebujete informační systém. Já to nezpochybňuji, já jsem zpochybnil stav legislativní nouze a vy jste to vlastně potvrdil. Už jsem to tady přinesl já, už to přinesla Praha a teď konečně to někdo přinesl, využil situace, že jsme ve stavu legislativní nouze, a honem tady podstrčil váš modifikovaný návrh. Já jsem jenom chtěl, ať je to ve standardním legislativním procesu, a to je celé. Takže my vytvoříme díky tomu zákonu výborný informační systém, kde se budou muset všichni registrovat, jenom holt nebude nikdo ubytovaný. Takže je pravděpodobné, že budeme mít seznam legálních, možná i nelegálních ubytovatelů, a oni budou hlásit: nikdo, také nikdo, příští týden opět nikdo, ale nakoupíme informační systém, který bude skvělý.

Já nejsem proti v zásadě, ale stačil by mi standardní legislativní proces, to je celé. Vůbec se nebavíme o obsahu toho zákona, bavíme se o té formě.

A když jsme společně, pane předsedo Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, odmítali u jiných návrhů zákona, že nejsou splněny předpoklady pro stav legislativní nouze, tak jsme se nebavili o obsahu toho zákona. A tady jsem si absolutně jist, že není naplněn, ani důvodovou zprávou, vy sám jste to usvědčil, že je to vlastně váš modifikovaný názor, já to plně podepisuji, že to tak je, jenom nás nenuťte, abychom teď ztráceli čas debatou o tomhle tom návrhu. Já vím, že je to problém Prahy a několika dalších měst. Ale mám dobrou zprávu. To byl problém Prahy a několika měst, a fakt není! Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě o zkráceném jednání. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přivolám kolegy a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 814, ve zkráceném jednání."

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácené jednání. Kdo je proti?

Hlasování 141, přihlášeno 94, pro 63, proti 18. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Připomínám, že stále platí dohoda, že nebudou v diskusi uplatňovány faktické poznámky. Já otevírám bod a předložený návrh nám uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Tak už jsme si tady odehráli část k tomu bodu v rámci té předchozí rozpravy. Já bych jenom chtěla říct, že samozřejmě že jsme Airbnb tady diskutovali dlouho. Je to technický předpis Evropské komise, dokonce jsme ho notifikovali, to znamená, jsme zaplať pánbůh připraveni na to, abychom to mohli v době, kterou jsme nikdo nemohl předpokládat, protože ještě v lednu jsme se tady bavili v rámci skupin atd. pouze o daních, jak to má vliv na místní poplatky, nikoho ani ve snu nenapadlo, jaký to může mít potom posléze dopad v rámci pandemie. Bylo to jak lusknutím prstu, kdy vlastně ty věci bylo potřeba řešit. A já si nejsem úplně jistá, že skutečně se nebudeme snažit otevírat co nejdříve hranice s našimi sousedy v rámci zemí EU, a samozřejmě chceme nastartovat cestovní ruch a chceme nastartovat ty aktivity a je pro nás velmi důležité, abychom uměli trasovat i tyto lidi, protože jinak samozřejmě tu ekonomiku budeme ochromovat velmi dlouho.

Já jsem vděčná všem kolegům, jsem vděčná Patriku Nacherovi, který samozřejmě pro to udělal maximum, mluvili jsme o tom s Prahou atd., a jsem moc ráda, že ten návrh je připraven, je ve vzájemném konsenzu, nejsou tam žádné věci, které by měly někoho překvapit.

Jak už jsem říkala, cílem toho návrhu je, aby ta platforma sdílela data s českými orgány prostřednictvím živnostenského úřadu, který tedy dále bude moci ta data sdílet podle uvážení samozřejmě s hygienou, s cizineckou policií atd. Co se týká živnostenských úřadů, ty tedy získají nebo obdrží od provozovatele platforem ta data, která ale mohou poskytovat pouze tam, kde to je pro výkon kontroly nezbytné. Ta povinnost sdělit údaje jim vznikne jen v okamžiku, kdy o to budou ze strany živnostenského úřadu požádány.

Jak už jsem říkala, skutečně ten předpis byl notifikován. Já bych velmi ráda, protože samozřejmě mám pozměňovací návrhy, bylo by dobré potom i v budoucnu podpořit návrhy pana poslance Michálka. Na druhou stranu pokud bychom je podpořili dnes, tak by se musel ten zákon renotifikovat a to si myslím, že vzhledem k tomu startování ekonomiky není vhodné, ale jinak z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj s návrhy pana poslance Michálka nemáme problém.

Já nebudu dlouho mluvit, protože si myslím, že skutečně tu podstatu všichni známe, a tady dávám za pravdu, že už to diskutujeme nějaký ten pátek. Já bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu, abychom skutečně tu ekonomiku startovali co možná nejdříve, ale měli jsme klid, všichni klid, že v rámci trasování o těch lidech budeme mít informace. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 814/1. Já poprosím zpravodaje pana poslance Ivana Bartoše, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměńovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já tedy jenom v rychlosti. Výbor projednal tento tisk na své 35. schůzi 6. dubna 2020. Nebyl přijatý žádný pozměňovací návrh. Byl tam pozměňovací návrh pana poslance Michálka, o kterém hovořila paní ministryně. Navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala jak obecná, tak podrobná rozprava. Stanovil - což je trochu zvláštní - ten limit do 24. hodiny dne 8. dubna a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, který mění zákon č. 159/1990 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 814, a to bez připomínek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, a jak jsme slyšeli, výbor navrhuje, aby se konala obecná rozprava, a my tedy nejprve hlasováním rozhodneme o tom, že se obecná rozprava koná.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro obecnou rozpravu k tomuto bodu. Kdo je proti?

Hlasování 142, přihlášeno je v tuto chvíli 94 poslanců, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme konat obecnou rozpravu.

 

Pan poslanec Kubíček, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět omezení vystoupení pro jednotlivé poslance v obecné i podrobné rozpravě jedenkrát pět minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O tomto procedurálním návrhu budeme hlasovat bezprostředně.

Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut. Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, přihlášeno 95, pro 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli s přednostním právem pan předseda Michálek, registruji přihlášku z místa pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem vás chtěl seznámit s pozměňovacím návrhem, sněmovní dokument 4870, který umožňuje příslušnému živnostenskému úřadu v případě, kdy není vynutitelné ukládání pokut, to znamená, pokud nejméně dvakrát v posledních třech letech byl ten zprostředkovatel online potrestán, tak aby bylo možné vedle té pokuty mu uložit i zákaz činnosti na dobu až dva roky. To je stejný princip, který jsme schválili v § 35 odst. 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle kterého online zprostředkovatel taxislužby může dostat zákaz činnosti do tří let, jde-li o nějaký opakovaný přestupek.

Já si myslím, že je důležité, aby stát měl v ruce páku, když vyjednává s těmito online globálními společnostmi, které jsou jinak prakticky nepostižitelné, takže ony si dělají v zásadě, co chtějí. Je velmi těžké, když tady nemají provozovnu, když tady nemají sídlo, nemají tady velký majetek, ale operují tady, podnikají tady, tak je potřeba mít efektivní nástroje, které vůči nim uplatnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP