(20.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Mimo jiné vláda přichází s návrhem odložení placení nájemného, ale nechává tam úroky z prodlení. Můj pozměňovací návrh přichází s tím, aby jestliže se odkládá nájemné, tyto úroky z prodlení nebyly.

Já jsem si vědom toho, že máme za sebou dvoudenní jednání, které je v mnoha ohledech těžké, padají zde velmi závažná rozhodnutí. Ze stran opozice vidím snahu, aby se alespoň trochu zjemnily dopady do práv vlastnických, a vybalancovat tu tíhu, kdo co ponese na svých bedrech, ať už to jsou firmy, banky, nebo, jak už jsem říkal, jednoduchý princip neplacení DPH. Je třeba říci, že doba není dobrá, lidé jsou neklidní, protože se dozvídají, že na lidi, kteří byli na dohodě, ať už dohoda o provedení práce, nebo dohoda o provedení činnosti, se pamatovat nebude, že ti, co vlastní nějakou nemovitost, to zaplatí ze svého, že podnikatelé budou platit DPH bez ohledu na cokoliv. A dodnes není vlastně vyřešena otázka, kdo nahradí podnikatelům ztráty z dob krizového stavu a jakým způsobem se to bude hradit.

Za sebe můžu říct, že těmi pozměňovacími návrhy jsme chtěli otupit břit případných žalob na stát, bohužel řada dobrých pozměňovacích návrhů z řad opozice je zamítána. Pro mě osobně je to diletantský přístup, protože řada návrhů bylo dobrých a situaci řešily. A tak bych zde chtěl jasně říct, že každý ministr této vlády, a zejména pak premiér, do budoucna ponese zodpovědnost za rozhodnutí, protože jsem přesvědčen, a tak jak sleduji, co se děje ve společnosti, firmy se budou soudit. Budou se soudit za poměrně zásadní vliv do svých vlastnických práv. Jsem přesvědčen, že je to vážná krize, kterou prožíváme, ale zejména v takové situaci nemůžeme brát slušné lidi na hůl. V této situaci by měl stát hledat řešení a brát na sebe tu zodpovědnost. Projednáváme zde mnoho zákonů a já jsem přesvědčen, že ve zrychleném řízení jsme byli schopni, nebo vláda byla schopna přijít s návrhem zákona, který by řešil otázku vlastníků nemovitostí, a ne jim říct pouze: teď tři měsíce nic nedostanete.

Zde chci současně říct, že existují slušní nájemci a existují slušní pronajímatelé. A chtěl bych za to moc poděkovat. Děkuji všem, kteří vlastní nemovitosti a přicházejí s nabídkou snížení nájmu v této těžké době na polovinu nebo ještě míň. Děkuji za tuto vstřícnost, protože přesně to je taková společnost, kterou potřebujeme, která je schopná se domluvit, bere na sebe ohledy, má sounáležitost a nepotřebuje k tomu nařízení zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a to je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám otázku na paní ministryni. Prosím o odpověď alespoň mezi obecnou a podrobnou rozpravou na výklad jednoho ustanovení. Jestli to chápu správně, ale přiznám se, že jsem to nestudoval detailně, možná na to narážel i kolega Jurečka, tak by mě zajímalo, co se stane v případě, že ten nájemník nezaplatí srpnový nájem, za předpokladu, že to opatření omezíme do konce července. To znamená, jestli v případě, že nezaplatí srpnový nájem, tak to znamená, že dostane výpověď, pokud ho bude chtít majitel bytu vypovědět s tou tříměsíční ochrannou lhůtou, tím pádem to znamená, že celkem nezaplatí březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, to znamená osm měsíců bude moct v tom bytě legálně bydlet a nezaplatí vůbec žádný nájem. Jestli je to skutečně konstruované takhle, tak mi to přijde trochu excesivní vůči majitelům bytů. Já bych očekával, že pokud je nutná kombinace rozhodné a ochranné doby na to, aby si lidé mohli vyřídit příspěvky na bydlení, a pak už dále řádně splácet, tak mi přijde, že chránit je i další tři měsíce poté, co už nespláceli z titulu toho, že se dostávají do běžného režimu, je už skutečně obrovská zátěž pro ty pronajímatele. Tak mě zajímá, jestli to funguje takto, nebo jestli skutečně už ten srpnový nezaplacený nájem je důvod pro výpověď bez ochranné lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Ještě využije své přednostní právo pan Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já mám opravdu jeden velký apel. Já chápu, že tady není paní ministryně Maláčová, ale jsou tady dvě ministryně vlády. Prosím pěkně, zvažte, jestli opravdu touto konstrukcí chceme pomáhat nájemcům a jestli je to konstrukce efektivní.

Za sebe, za KDU-ČSL, říkám, že jestli přijdete s úpravou legislativních parametrů pro příspěvky na bydlení, jsme plně připraveni podpořit to tak, aby ten nástroj teď v této době opravdu fungoval rychle, efektivně, bez zbytečných prodlení, bez zbytečně složitého zkoumání pro ty, kteří přijdou o práci nebo už o ni přišli. Připomínám, že za šest dnů měsíce dubna máme nových 7 tisíc uchazečů na pracovních úřadech. Takže prosím pěkně, nevytvářejme tady prostor. Já bych nechtěl žít v kůži nájemníka, který nebude schopen dosáhnout na příspěvek na bydlení nebo ho bude složitě vyřizovat a bude v situaci, že bude dlužníkem, a bude mu to narůstat, byť bude mít tuto legislativní ochranu. Rozhodně to není šťastný princip, který je tady zvolen. Když už tedy do něj jdete, přesto vás znovu žádám, a jsme k tomu jako opozice, a myslím si, že i ostatní opoziční strany, principiálně otevření, udělat tuto úpravu klidně ve stavu legislativní nouze velmi rychle, abychom dali těm lidem daleko smysluplnější a jednodušší nástroj, tak to, prosím pěkně, udělejte. Pokud už jdete touto variantou, tak musím říct, že za nás, za KDU-ČSL, rozhodně podpoříme pozměňovací návrhy, které tady také jdou ve vztahu k pronajímatelům s určitou státní garancí, aby jim garantovaly to, že v okamžiku, kdy ti nájemci nebudou schopni to splatit, aby jim to aspoň ten stát jednou doplatil, protože i oni mají své závazky a mají své náklady a tak dále.

Takže prosím pěkně, já chápu tu dobře míněnou snahu chránit nájemníka, ale vyvažujme ta práva a přemýšlejme nad tím, jestli tohle řešení je opravdu dobré a efektivní. Já si za sebe myslím, že není. Prosím pěkně, zkuste to přehodnotit a zkuste klidně za 14 dní, dvacátého prvního, tady dát body v rámci sociální agendy, které to upraví, změní, zlepší a zefektivní. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, ještě kdo do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Paní ministryně? Ano, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já bych tady opravdu znovu chtěla připomenout, co je cílem zákona. Cílem zákona není odklad nájemného. Cílem zákona je po dobu těch krizových opatření, která nevíme, jak dlouho budou trvat, ale s největší pravděpodobností tím, že nouzový stav máme do konce dubna, tak je to možná do konce dubna, možná ještě něco v květnu, ale tím to končí, a pak jsme souhlasili s tím, a tady to beru, že ty lhůty byly, protože jsme to v zákoně měli nejdéle do 30. 9., a proto dneska vlastně podpořím pozměňovací návrh, kde to je nejdéle do 31. 7., to znamená, aby tam samozřejmě nebyly ty dlouhé doby. Nejde o to, že by neplatili nájem, oni musí platit služby spojené s bydlením, to znamená, pokud by neplatili služby, tak se na ně ten zákon samozřejmě nevztahuje. A tam je opravdu ten zákon o tom, že není možno dát po dobu těch krizových opatření výpověď jako takovou.

Já bych se také velmi ráda připojila k poděkování všem pronajímatelům, protože mně také skutečně píše opravdu celá řada pronajímatelů, že i bez zákona samozřejmě okamžitě, když je kontaktuje nájemce, domlouvají splátkové kalendáře, a to souhlasím, že za to je potřeba poděkovat. Na druhou stranu ne všichni mají štěstí, že se dostanou do rukou opravdu dobrých pronajímatelů, kteří s nimi komunikují. Někteří také zoufale volají, že dokonce jsou i tendence nájem zvyšovat, což je samozřejmě alarmující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP