(20.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Vládní návrh stanoví, že pronajímatel nájemci nemůže až do 31. května 2021 vypovědět nájemní smlouvu z důvodu, že nájemci po dobu trvání mimořádných opatření vznikl dluh na nájmu. Po skončení ochranné doby však pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud nájemce neuhradil celý dluh. To je v kontrastu se stávající ochranou nájemníků v občanském zákoníku. Dle něj může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu bez výpovědní doby jen tehdy, pokud mu nájemník dluží nájem a energie za tři měsíce. Pokud mu dluží méně, může mu nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pozměňovacím návrhem se obdobná úprava přijímá i pro potřebu dluhů za nájemné vzniklé v době mimořádných opatření.

Přijde mi logické dát tyto věci do souladu s občanským zákoníkem. Přesto bych ale chtěl apelovat, aby opravdu vláda ještě zvážila přehodnocení parametrů podmínek příspěvku na bydlení, aby v rámci sociální politiky stát řešil ten problém na začátku, nepřenášel ho mezi nájemce a pronajímatele, nezatěžoval tím ty pronajímatele, protože mně psaly desítky lidí, kteří mají nemovitost, mají na ní hypotéku, zainvestovali do ní, mají tam nájemníky a říkali: a jak my to v této situaci teď máme zvládnout, jak to máme řešit? Protože je to i v nesouladu s tím, že vláda sice umožňuje moratorium na splácení svých úvěrů, ale na tři nebo na šest měsíců, a tady toto opatření přesahuje toto moratorium. Dostává vlastníky nemovitostí do problémů.

Takže bych chtěl upozornit na tyto nedokonalosti. Já chápu, jak je to míněno. Je to míněno dobrou myšlenkou. Ale to provedení už moc dobré není. A znovu říkám, bylo by dobré ty věci řešit na počátku těch problémů, kde vznikají.

Děkuji za pozornost a případně za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní paní poslankyně Olga Richterová. Připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová za nepřítomného předsedu klubu Jana Chvojku. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, představím pozměňovací návrh, který se týká jedné dosud nezmíněné oblasti. Nejprve řeknu, že je velmi dobře, že je načtený pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, který umožní skutečně jen po nezbytně nutnou dobu vyřídit zejména příspěvky na bydlení. Je škoda, že z administrativních důvodů, z důvodu toho, jak je nastaven úřad práce, není možné to kvartální fungování příspěvků na bydlení změnit. Přála bych si to, ale v tomto případě nevidím možnost, jak by to mohl náš stát zvládnout rychleji. Takže s těžkým srdcem, vím, že to bude hodně náročné pro řadu pronajímatelů, ale přece jen si myslím, že kvůli tomu, že ty příspěvky na bydlení se vyřídit podaří a že tam ten nájem potom placen bude, takže má smysl dát tady ten stop stav a umožnit to nájemné doplatit, až bude vyřízená tahle dávka. Říkám to prostě s těžkým srdcem, ale s vědomím, že je v zájmu celé společnosti, aby zůstala bez zoufalých lidí na ulici, naopak s lidmi v bytech.

Na druhou stranu jde protichůdně proti těmto všem záměrům jedna věc, a sice že vláda nepřišla s alespoň dočasným omezením takových takzvaných bezdoplatkových zón. Je opravdu protichůdné, kdyby dál fungovaly zóny, ve kterých by nebylo možné pobírat takzvaný doplatek na bydlení. A já mám načtené dva pozměňovací návrhy, jeden na dočasné zrušení a druhý na trvalé zrušení, a sice proto, že se, asi si nemusíme nic nalhávat, zásadně zhorší životní situace tisíců a tisíců lidí a do té hmotné nouze, ve které je doplatek na bydlení využíván, spadnou tisíce až desetitisíce lidí, kteří by to nikdy v životě nečekali, že se jich to bude týkat. V této situaci nerozumím tomu, proč tuhle možnost ponechat. Nemáme totiž prokázané, že by tyhle zóny řešily spekulanty s chudobou. Byznys s chudobou bohužel kvete dál. Ano, snižuje se objem prostředků už od roku 2014, to je ještě před zaváděním těchhle zón, a je to spíš kvůli tomu, že se nám strašně rychle zlepšovala ekonomika země, a také proto, že se dělala ještě jiná opatření, která tu dávku omezovala.

Takže jenom chci říci, máme dneska města, kde celé město je takzvaná bezdoplatková zóna kromě ubytoven, aby do těch ubytoven doplatky na bydlení šly a nikam jinam. To vůbec nedává smysl. Jde asi o stovku obcí, kde by teď nebylo možné pomoci lidem na rozdíl od obcí jiných. Je to, samozřejmě vím, něco, co si spousta starostů myslí, že jim dává nějaký nástroj, akorát pak v rozhovorech o tom, jestli ten nástroj účinkuje, většinou přiznají, že vlastně vliv nemá, že to tak jako vypadá, že se něco dělá.

Proto bych apelovala na Sněmovnu, která není složená výhradně z lidí, kteří v té samosprávě se někdy snaží využít i něco, co vlastně nefunguje, protože to prostě zdání nějakého konání dává. Chtěla bych apelovat na to, abychom přinejmenším to dočasné pozastavení bezdoplatkových zón zvážili.

Ještě jednou shrnu. Máme u nás před krizí v závažné bytové nouzi desetitisíce domácností, v roce 2018 54 tisíc domácností bylo v závažné bytové nouzi, a jenom 38 tisíc z nich dostávalo doplatek na bydlení. Tím chci říct, už tak byla řada rodin bez podpory této dávky a bude ten počet narůstat. Zkusme zvážit, jestli v zájmu fungování naší společnosti nedává smysl teď kvůli náhlému hlubokému ekonomickému propadu tuhle možnost omezit.

Pléduji tedy za pozměňovací návrhy 4740 a 4741.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byla paní poslankyně Olga Richterová. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová v zastoupení předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Souhlasím s předřečníky, že náš hlavní společný cíl je, aby lidé vůbec o příjem nepřicházeli. Co se týká lidí, kteří byli zaměstnáni v rámci dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, tak chci zopakovat tady na plénu, že před dvěma dny Ministerstvo práce a sociálních věcí bezpochyby i v reakci na náměty a upozornění kolegů z koaličních i opozičních řad vyhlásilo to, že tito lidé do 10 tisíc korun opakovaně každý měsíc budou mít možnost si požádat zjednodušeným způsobem o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce. A co se týká částky nad 10 tisíc korun, padl tady opakovaně v minulých dnech i veřejně veřejný příslib, že přijdeme co nejdříve s řešením. A sama jsem byla svědkem včera jednání a předběžné dohody paní ministryně financí a paní ministryně práce, že tak učiní co nejdříve. Takže děkuji za to, že to tady bylo připomenuto. Jsou to spojené nádoby a určitě to naplníme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek, potom pan kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No ono to, co říká kolegyně Valachová vaším prostřednictvím, je sice hezké, ale jestliže ta dávka nebude účelově vázána, kde je jasné, kde je jisté, že se to dostane do rukou těch, kteří tu dávku budou pobírat, resp. na ten nájem, že z toho zaplatí nájem? Protože jestli je to dávka hmotné okamžité pomoci, tak to přece neřeší to, že oni potom z té dávky zaplatí nájemné. To jenom pro pořádek.

A to, o čem se tady dneska bavíme, je pouze o tom, kdo to zaplatí. Když jsme v předchozím bodě řešili otázku DPH, tak to zaplatí malí a střední podnikatelé, protože po nich stát DPH bude chtít. A já souhlasím s tím, že není možné, abychom vytvořili velké množství lidí, kteří přijdou o bydlení, a stali se z nich bezdomovci. Ale vyřešit to tak, že toto vládní řešení mají vzít na svá bedra majitelé nemovitostí, to není spravedlivé řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP