(21.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Marian Jurečka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4726.

Tento návrh vypouští ustanovení a) a b). A písmeno a) v odstavci 1 paragrafu 3 vkládá do odstavce 1 a vkládá tam slova "v rozhodné době". Proč vyřazujeme ta ustanovení a) a b)? Lze totiž očekávat, že pro nájemce bude mnohdy problematické prokazovat, že prodlení nastalo převážně v důsledku epidemie. Navrhovaným ustanovením vzniknou nedůvodné rozdíly, například v tom smyslu, že splátky úvěru se odkládají všem bez prokazování, zatímco nájemce musí své prodlení odůvodňovat.

Dále v pozměňovacím návrhu v bodě 3 vkládáme na začátek odstavce 4, který bude přečíslován na odstavec 3, že nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil do konce ochranné doby.

V bodě 4 vypouštíme část ustanovení, a to z toho důvodu, že jde o velmi neurčité ustanovení a mohlo by v praxi vyvolávat výkladové spory.

V další části, tj. v bodech 5, 6 a 7, dochází k terminologickému rozšíření pojmu zánik nájmu tak, aby byly reflektovány i jiné možnosti skončení nájmu v ochranné době než zánik uplynutím sjednané doby, například výpověď nebo dohoda, na který původní návrh vlády odkazoval. Není důvod ustanovení omezovat jen na nájemní smlouvy na dobu určitou, protože i nájemní smlouvy na dobu neurčitou mohou být v ochranné době ukončeny a je třeba řešit právní režim splatnosti. Navrhované znění ustanovení výrazně znevýhodňuje pronajímatele, když stanoví velmi dlouhou lhůtu, tedy konec ochranné doby, ve které je nájemce povinen uhradit své pohledávky, jejichž splatnost nastala v rozhodné době. Navrhujeme zkrácení této lhůty, a to tak, že nájemce bude povinen uhradit své splatné pohledávky do třiceti dnů od skončení nájmu, což považujeme za vyvážené jak na straně nájemce, tak i na straně pronajímatele.

Čili ještě jednou, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4726. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V podrobné rozpravě vystoupí pan předseda Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Ještě jednou pěkný večer. Já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 4801, o kterém jsem hovořil v obecné rozpravě a který má za cíl, aby v okamžiku, kdy skončí to období, aby tam byla ještě ochrana toho nájemníka, tak jak je to také i v občanském zákoníku, aby to bylo uvedeno v soulad. Takže to je smyslem toho pozměňovacího návrhu. Děkuji za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já bych se ráda obrátila zejména k paní ministryni, protože vůbec neodpověděla na otázky k tomu, jak to bude, odkdy začne vlastně běžet ta lhůta pro případnou výpověď, co se stane, když tedy v září někdo nezaplatí nájem. Je to naprosto klíčová věc. Rozhodujeme tady o něčem, co bude mít dopady na každodenní život opravdu statisíců lidí. Sice se ty úlevy z placení nájmu týkají jenom těch, na které má prokazatelný dopad boj s koronavirem. Všichni ti, kteří mají příjmy stabilní, žádné úlevy mít nebudou. To je tak v tom zákoně samozřejmě správně napsané, ale bude to mít dopad na spousty lidí zajištěných ať už ve starobním důchodu, nebo jinak, přestože pronajímají jeden dva byty. Proto to je nesmírně důležité, aby ten zákon byl napsaný naprosto správně. A on v té své krátkosti a jednoduchosti možná tohle nedomýšlí.

Ta dávka příspěvku na bydlení je dost složitě konstruovaná v tom, že vlastně zohledňuje vaše příjmy čtvrt roku nazpět, podle toho se pak posuzuje. A co se stane, když nebude podle čeho doložit ty výdaje na bydlení? Příspěvek na bydlení se dneska přisuzuje podle toho, jaké jste prokazatelně měli v posledních třech měsících ty výdaje na bydlení. Ale když nebudete nic platit? Vlastně se rojí akorát čím dál tím víc otázek a čím dál tím méně odpovědí.

Já se hlásím k pozměňovacím návrhům číslo 4740, ke zrušení bezdoplatkových zón, protože to je jedna z věcí, které budou potřeba, aby bylo možné po celém území České republiky vyplácet doplatek na bydlení, a k návrhu 4741, aby to po dobu krize byla tato možnost zrušena.

Ale musím znovu říct, že mě ta debata tady nepřesvědčila. Není technicky vydiskutováno, jak budou fungovat ty dnešní složité mechanismy, není vyjasněné, jaké garance dostanou pronajímatelé, co se týče těch dalších měsíců. Už budou čtyři měsíce čekat, a pak by měli ještě mít případně další tři měsíce plus jeden na vyklizení? To je naprosto likvidační. Tyto otazníky nám prosím, paní ministryně, vysvětlete.

Stejně tak vlastně by alespoň nějakou jistotou bylo umožnit případně vyplácení na účet majitele, nějaké takovéto mechanismy. Potíž je prostě v tom, že se zdá, že v tom je díra. Díra, že někdo si bude moci říct, teď je volných bytů mnohem víc, protože přece jen se uvolnily kvůli Airbnb, kvůli tomu, že tu nejsou cizinci a tak dále, takže bude možné mnoho měsíců neplatit, odstěhovat se a pronajmout si byt jinde.

Víte o mně, že jsem člověk, který se zasazuje o soudržnou společnost, o spravedlivá opatření, ale tady během této debaty ve Sněmovně jsem začala přehodnocovat svůj postoj, že to opatření povede k dobrému, a stále se mně zdá jasnější, že to není domyšlené. Je mi moc líto, že to musím takto říct. Přála bych si, aby to domyšlené bylo, přála bych si, abychom mohli teď odhlasovat zákon, který dobře vyřeší problém s bydlením, ale nejlepší řešení by bylo využít toho mimořádného stavu k radikální proměně úřadů práce, k radikální proměně toho, že tam teď nejsou žádné automatické systémy, v nouzovém stavu jste schopni je udělat mnohem rychleji a stihnout během dvou měsíců, tří měsíců takový systém vyplácení, aby to bylo zvládnutelné přes ty sociální dávky, ale ne přenášením břemene na pronajímatele, kteří přijdou o svoji jistotu z rozhodnutí státu a nedostanou žádnou garanci. Bez té garance pro ně, pro ty, kterým vzniknou dluhy, to opravdu smysl nedává.

V tom návrhu je jedno malé ustanovení, že kdyby to bylo nesnesitelné pro majitele, tak je možné dát tu výpověď, ale to budou akorát soudní spory. Obávám se, že to nesplní zamýšlený účel.***
Přihlásit/registrovat se do ISP