(21.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, a to k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4731 a k pozměňovacímu návrhu 4883. Jsou to návrhy, které do systému nahrála kolegyně Richterová, a zkracují ty lhůty, po které se toto opatření využívá.

Já rozumím tomu, že ve stávajícím systému konstrukce příspěvku na bydlení je obtížné stíhat ty termíny v kratším termínu než ke konci července, ale myslím si, že je namístě, aby vláda využila ty dva nebo tři měsíce, které tady nabízíme, k tomu, aby skutečně zreformovala ten systém a začala ty příspěvky vyplácet výrazně operativněji. Myslím, že je shoda celé opozice na tom, že se rádi budeme na tomto postupu podílet a rádi ho podpoříme, ale opatření, které hrozí tím, že pronajímatelé bytů, a často to nejsou žádní milionáři, rozhodně ne multimilionáři, ale jsou to prostě lidé, co třeba zdědili byt po babičce a sami mají třeba na krku zase jiné osoby, které podporují, jsou to prostě statisíce lidí a není to žádná monolitická skupina boháčů, a těmto lidem hodíme teď na krk to, že jim hrozí, že jim vypadnou příjmy na mnoho měsíců. Já si myslím, že aby to opatření bylo proporcionální, tak má skutečně trvat po tu nejkratší možnou dobu, kdy stát zvládne zreformovat tu výplatu, nebo vyplatí nějakou jednorázovou dávku.

Tomáš Martínek vám navrhl elegantní řešení, jak vyplácet třikrát 11 tisíc s poměrně malými náklady na straně státu, protože se to vykompenzuje pro příští rok pro drtivou většinu poplatníků a je to plošné. Máte možnost vyřešit tu okamžitou pomoc a zase udělat ji systémově a prostě do května to rozchodit tak, aby z této dávky mohli lidé hradit nájem. Těch možností máte dostatek. A hodit to celé na hrb pronajímatelům mně přijde nespravedlivé. Musí tam být nějaká proporce. V případě, že to bude do května, nejpozději do června, já pro to hlasovat budu, ale o tom vládním návrhu mám vážné pochybnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a do podrobné rozpravy je ještě přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já se zde formální hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4807, který navrhuje zrušení úroku z prodlení.

A opět říkám to, co jsem již zmiňoval. Obávám se, že tímto návrhem zákona vláda pouze přenáší zodpovědnost na majitele nemovitostí, stejně tak jako předtím, co se týkalo odkladu DPH z nezaplacených faktur, na malé a střední podnikatele. Bohužel tato vláda z mého pohledu připravuje zákony, které věci neřeší, a pouze hledá ty, kteří to zaplatí, a to je špatné řešení. Bohužel, že to takto musím říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy prosím? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já řeknu jenom jednu větu. Mě hrozně mrzí, když tady prostě poslouchám to, co tady říkáte. Zájmem vlády je ochránit lidi, aby v této těžké době neztratili domov. A jestli vám to je jedno, tak nám to jedno není! (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To bylo závěrečné slovo paní ministryně. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom velice krátce a využiji k tomu svého přednostního práva. Paní ministryně, z mých úst zde jasně zaznělo, že musíme pomoct lidem, kteří by ztratili bydlení, a není možné vytvořit armádu lidí, kteří díky tomu buď upadnou do exekuce, anebo ztratí domov a budou na ulici. To je špatné řešení. Stejně tak, jako je špatné řešení majitele nemovitostí vystavit do situace, že nedostanou nájem a oni sami se dostanou do finančních problémů, protože ten výpadek financí tam prostě s velkou pravděpodobností nastane. Není možné hledat řešení pouze pro jednu skupinu a druhou nějakým způsobem trestat. Bohužel, znovu říkám, řešení mělo přijít pro obě skupiny obyvatel, a ne trestat lidi, kteří jsou slušní a starají se. Prostě ano, mělo přijít řešení pro obě skupiny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartoš s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já to použiji tedy aspoň psychologicky jako svoje závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Může to být i závěrečné slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Ale to by tam nesměla být ta emoce. Já jsem chtěl jenom asi i v tom závěrečném slovu zareagovat a shrnout, že je tady poměrně velké množství pozměňovacích návrhů. A jestli se mi něco nelíbí, tak když předkladatel, což v případě stavu legislativní nouze je tedy ministerstvo, a paní ministryně Dostálová není tak drsná, když to řeknu, jako paní ministryně Schillerová, ale když tady vedeme dlouhou debatu, která je únavná, a někdo tomu dává víc emocí, tak já bych to neuzavíral tím, my to chceme takhle dobře a vy, když to neschvalujete, tak vlastně nechcete, jak říkala paní ministryně předtím, ta už tady není, aby bylo na důchody, aby bylo na investice. Prostě my si myslíme, že ten systém je nevyvážený. Myslím si, že ty příklady tady byly ukázány. Já si myslím, že ta polarita "kdo to neschvaluje, chce, aby lidi skončili na ulici", že to tak postavené není, tudíž bych chtěl zmírnit ten dopad toho závěru, který tady zazněl v posledním vyjádření paní ministryně.

Prostě ten systém je nějak nastaven. My měníme jeho parametry. Řada lidí s pozměňovacími návrhy si myslí, že je mění k větší vyrovnanosti. Tím bych to uzavřel. A projdeme si poměrně složitou procedurou v třetím čtení a uvidíme, jestli ty naše návrhy vláda bude reflektovat. Já doufám, že v těch zásadních se shodneme. A zároveň jsem tady v průběhu debaty evidoval jakousi výzvu od paní poslankyně Valachové - jednak to znělo o deseti tisících v nějakých cyklech, které bude možno vyplácet, ale určitě bychom mohli do 21. dubna, kdy je standardní schůze Sněmovny, přijít v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí a minimálně to riziko, které se zde poměrně dlouhými dobami natahuje, tak ho na straně výplaty sociálních dávek či pomoci v hmotné nouzi či jiných nástrojů nějakým způsobem dovyřešit, aby ta nejistota nebyla hlubší i pro další skupinu lidí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jenom opravdu velmi stručně. Mě mrzí, paní ministryně, vaše závěrečné velmi stručné zhodnocení, protože když se podíváte do toho, co jsem říkal i na stenozáznamu, tak já jsem jasně deklaroval, že opravdu jsme připraveni, pokud tady bude ze strany vlády chuť jakýmkoliv způsobem rozšířit parametry příspěvků na bydlení, aby nikdo nemusel přijít o střechu nad hlavou, o svůj domov. Tak my za KDU-ČSL jsme připraveni to nejenom podpořit, ale pomoci i tyto věci třeba i expertně odpracovat. Takže prosím pěkně, nedělejme takové zjednodušení, zpaušalizování, že jenom koalice se stará o to, aby bylo dobře, a opozice tomu brání. To tak rozhodně dneska tady večer v té debatě nezaznívalo a mrzí mě to, když to takhle shrnete. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem paní v tuto chvíli zastupující předsedkyně klubu, paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se také chtěla vyjádřit za náš klub k tomu, co tady zaznělo z úst paní ministryně, protože ono skutečně delegovat to na jiné subjekty ze státu, to je strašně snadné. Vy tady říkáte, že vy tady zachraňujete někomu bydlení. Je to přesně naopak, protože ty naše pozměňovací návrhy tady spravedlivým způsobem řeší, aby skutečně se tady zachránilo nejenom bydlení těm lidem, kteří dneska využívají nájemní byty, ale aby tady fungoval férový trh i ze strany pronajímatelů. Vždyť ti pronajímatelé také jsou přeci... nebo mají tvořit nějakou zájmovou skupinu pro vás jako pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Jsou to lidé, kteří prostě ty byty nezískali nelegální cestou. Teď je někomu pronajali a vy na ně přenášíte to, co podle našeho názoru, a ten náš názor se promítl do těch pozměňovacích návrhů, co vlastně má dělat stát. A přenášíte to na ty pronajímatele a nám to přijde nefér. Takže nám přijde i nefér to, že vy řeknete, že vy jste ti, kteří tady nechcete nikoho vyhánět na ulici. Na ulici nechceme nikoho vyhánět ani my. Ale my nechceme přenášet jeden problém z jedněch osob na osoby další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP