(Jednání pokračovalo ve 22.59 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přestávka vypršela, takže, pane zpravodaji, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, podle sněmovního tisku 815, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 184 přihlášeno 96 poslanců, pro 65, proti 17. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A já předám řízení. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu Chvojka ještě. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezký večer, nebo spíše noc, kolegyně, kolegové. Já myslím, že už se blížíme do konce. Ještě tak tři čtyři hodinky a jsme doma. (Pobavení.) A právě proto si myslím, že bychom si to měli odsouhlasit, že tady zůstaneme i po 24. hodině, i přesto, že mám stanovisko legislativního odboru, že jednací den Sněmovny končí podle praxe až zítra v 9.00, pokud Sněmovna souhlasila se svým jednáním po 21. hodině, tak se rozumí tím jednání i hlasování i po 24. hodině. Myslím, že v rámci prevence je lepší si to přece jenom odsouhlasit, a prosím tedy, abychom jménem dvou poslaneckých klubů, poslaneckého klubu ČSSD a poslaneckého klubu hnutí ANO - prosím, navrhuji, aby Sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 24. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, reflektuji váš návrh. Takže přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 185 přihlášeno 97 poslanců, pro 71, proti 3. Návrh byl přijat.

 

A já předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pěknou poslední hodinku dnešního dne. Budeme pokračovat. Nyní je tedy bod

 

15.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se
soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
/sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Před projednáním tohoto vládního návrhu, který nám byl předložen pro zkrácené jednání, bychom měli podle § 99 odst. 5 posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k tomuto tedy otevírám rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud tomu tak není, tak rozpravu k této věci opět končím a budeme hlasovat. Já svolám kolegy pro jistotu do sálu, kdyby někdo chtěl, aby mu to neuteklo.

Čili návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu ve zkráceném jednání." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP