(23.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Rád bych tady představil ještě dva pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Ten jeden je drobný, původně byl součástí toho návrhu, který byl představen na ústavně-právním výboru. My jsme ho z něj vyndali a ve spolupráci ještě s kolegou Tomášem Kohoutkem, Patrikem Nacherem, Kateřinou Valachovou, Lukášem Kolaříkem a Janem Farským ho předkládáme samostatně. Jedná se o to, že chceme v té situaci krize kolem COVID-19 situaci dlužníka pokud možno zlepšit tím způsobem, že chceme omezit sankce, které lze po dlužníkovi požadovat - ale zdůrazňuji, do 30. 6. Ty věci jsou skutečně limitované tou krizovou situací. Není to tak, že by tam nebylo možné vymáhat žádné sankce, ale bude to pouze zastropované, a to do výše úroku v zákonné výši, prostě do zákonného úroku. Nebude možné, aby tam nabíhaly další smluvní pokuty a podobně. Čili to má být jedno z těch ochranných opatření.

A druhá věc, a ta si myslím, že je velmi radikální, ale jsme v mimořádné situaci, mimořádná situace si občas vyžaduje některá mimořádná opatření. A možná by bylo dobré, kdyby pan místopředseda Okamura poslouchal, protože věřím, že tento návrh podpoří, a to je jakási stopka na zahajování exekučních řízení - opět omezená časem do 30. 6. Já si jsem vědom toho, že to je radikální opatření. Nicméně v situaci, kdy tady teď skutečně budou ohroženy ne desítky, stovky, ale tisíce nejenom fyzických osob, ale taky podnikatelů, živnostníků, střední třída. Dobře to tady zaznělo, to jsou skutečně lidé ohrožení současnou situací, kteří si to ještě před měsícem vůbec nedovedli představit. Tak jsme přesvědčeni o tom, že by bylo vhodné tady nastolit jakési moratorium na zahajování exekucí do 30. 6. Chci zdůraznit, že to není absolutním moratorium.

V tom návrhu, tak jak ho předkládáme spolu s kolegy Markem Bendou a opět těmi čtyřmi dalšími napříč Poslaneckou sněmovnou, z toho vylučujeme exekuce, které směřují k vymáhání výživného, stejně tak jako náhrad v rámci úmyslných trestných činů. Čili nemá to být absolutní. Jsme si vědomi, že výživné má být prioritou. Nicméně je to opatření, které může zcela konkrétně, to je typický stav legislativní nouze, zcela konkrétně pomoci těm, kteří do těch problémů v příštích týdnech upadnou.

Budu rád, když tyto návrhy i spolu s tím velkým pozměňovacím návrhem ústavně-právního výboru podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní paní poslankyně Valachová v rozpravě, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Poslední týdny jsou pro Českou republiku velmi těžké. Mnoho lidí přichází o svůj úplný příjem. Mnoho lidí dokonce přichází o práci. A je přirozené, že přicházíme jako vláda se zmírněním dopadů právě směrem k lidem, směrem k pracujícím. Rozdělila bych to do dvou skupin. První skupina jsou samozřejmě lidé, kteří už dnes, nebo už dříve měli potíže, vypořádávali se různým způsobem s dluhy, mnozí s dlužním otroctvím. Mnozí z nich nabrali dluhy v době poslední hospodářské krize v roce 2009, 2010 a vinou vysokého příslušenství a různých nekalých praktik se dostali do situace, kdy opravdu reálně nemohou své dluhy splatit.

Chtěla bych připomenout, že v době poslední hospodářské krize v roce 2009, 2010 se řada lidí dostala do bezvýchodné situace a nemožnosti splácet své dluhy, protože zaměstnavatelé tehdy neplatili mzdy. Celých skoro 30 % takovýchto lidí si nadělalo dluhy tím, že v důsledku neplacení mezd nebyli schopní platit nájmy. Nikoli nepodstatnou částí takových dlužníků byli lidé, a byl to zejména sever Moravy a sever Čech, který velmi trpěl, kteří v důsledku druhotné platební neschopnosti se opět dostali do bezvýchodné situace. Tohle je první skupina, kde chceme cílit na to, aby se jejich životní situace ještě více nezhoršila.

Děkuji proto paní ministryni spravedlnosti, že vládní návrh na to pamatuje a odpouští 30 % povinnosti úhrady dluhu už v běžících oddluženích, na které se ještě nevztahuje, v uvozovkách, dobrodiní, které jsme schválili v minulém roce. To si skutečně myslím, že je velmi účinné. A sama mám desítky mailů, desítky konkrétních životních příběhů, které ukazují, že toto konkrétní opatření paní ministryně lidem pomůže.

Co se týká našeho úsilí, tak já moc děkuji za spolupráci kolegovi Nacherovi, Výbornému, Koláříkovi a Farskému. Dlouhodobě se snažíme v oblasti exekucí a oddlužení o zlepšení situace. A jsem ráda, že se nám společně podařilo s paní ministryní spravedlnosti dohodnout řadu mimořádných změn na těch následujících několik dalších týdnů či měsíců, to znamená zákaz dražeb, zákaz mobiliárních exekucí. A speciálně bych vás chtěla poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který několikanásobně zvyšuje jednorázovou částku, kterou lidé obdrží od banky v situaci obstavení účtu, než během měsíce si tento účet odblokují, protože velmi často se to stává v situaci, kdy na účtě jsou nepostižitelné či nezabavitelné částky, je tam sražená mzda, je tam sražený důchod. A je to nespravedlivé, pokud lidé, kteří pracují nebo mají nějaký jiný obdobný příjem, zůstanou zcela bez prostředků.

Takže vás prosím, podpořte prosím pozměňovací návrh, který kromě mě podpořila ona skupina kolegů, které jsem zmínila, ale navíc také kolega Hrnčíř z SPD a také kolega Dominik Feri z TOP 09.

Na závěr bych chtěla říct, že současně jsme při projednávání tohoto návrhu zákona dospěli s paní ministryní spravedlnosti ke shodě, že některé věci jsou systémové, je to potřeba hlouběji, tak aby to skutečně pomohlo lidem, propracovat. Typicky bych chtěla zmínit zastavování takzvaných marných, bezvýsledných exekucí. A teď nás čeká společná práce, abychom co nejrychleji během následujících dvou měsíců našli způsob, jak vymanit řadu lidí ze situace, kdy roky se jim nedaří splatit ani korunu věřiteli, zato živí různými poplatky exekuční systém, který nikam nevede. My nechceme exekuce pro exekuce. My chceme poctivé placení dluhů věřitelům, férové placení dluhů věřitelům. Ale nechceme dlužní otroctví. A nedovolíme to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Nachera, který je nyní přihlášen do rozpravy. Připraví se pan poslanec Blažek, kterého jsem tady někde také již zahlédl. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěknou skoro půlnoc. Já se přiznám, že jsem chytil druhý dech, protože jsem zvyklý z pražského zastupitelstva jednat tady společně s docentem Svobodou až do sedmi do rána. Nicméně paní poslankyni Hyťhové jsem slíbil, že budu mít příspěvek do osmi minut, tak se ho pokusím držet.

Zaprvé bych chtěl říci, že my jsme tady dneska celý den schvalovali různé změny a podpory v této mimořádné situaci pro lidi, kteří prakticky, nebo aspoň teoreticky mohli tvořit různé rezervy. Teď o půlnoci jsme se dostali vlastně do fáze, kdy tady mluvíme o budoucnosti lidí, kteří si z definice věci prostě ty rezervy tvořit nemohli. Nemohli, protože kdyby si je tvořili, tak po nich půjde okamžitě exekutor, insolvenční správce, věřitel a podobně. To znamená, že naše opatření musejí být úměrná této disproporci, která tady nastala, a této mimořádné situaci.

My jsme tam navrhli několik pozměňovacích návrhů, které by se daly rozdělit, aby to bylo přehledné, do dvou skupin. To jsou ty jednorázové, které budou platit do 30. 6., pokud to schválíme, to jest dočasný zákaz mobiliárních exekucí, dražeb u nemovitostí, dočasný zákaz požadovat úrok z prodlení nad rámec zákonné výše, případně dočasný zákaz zahájení exekuce do 30. června. Pak jsou tady opatření, s kterými jsme kalkulovali už dlouhodobě a která byla na spadnutí a která v tuto chvíli opět jako ty předchozí některé zákony budou, řekněme, prevencí, abychom to neřešili ex post, když ten problém nastane. Tím mám na mysli vyloučení daňového bonusu z exekuce, úprava exekuce odstupného, která pro mě nepochopitelně dneska funguje tak, že když člověk dostane odstupné na tři měsíce, tak mu zbude jenom to jedno nezabavitelné minimum, jedna nezabavitelná částka, místo aby mu zbylo tolik nezabavitelných částek, na kolik měsíců je koncipováno to odstupné. Stejně tak jako navýšení limitu dražeb nemovitostí z 30 na 100 tisíc, protože teď se dá očekávat větší nápor právě na ty dlužníky, a tudíž větší apetit začít prodávat nemovitosti. Stejně tak jako je pozitivní určitě vstup a možnost vstupu živnostníků do oddlužení za stejných podmínek, jako jsou fyzické osoby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP