(0.00 hodin)
(pokračuje Nacher)

Při této příležitosti si dovolím představit návrh, a pak vysvětlím jeho charakteristiku a na konci takový překvapivý závěr, že tohle jsou všechno věci, které jsou, řekněme, důležité, ale jsou to jednotlivosti. Co nám tam chybí s kolegy, se kterými jsme vypracovali pozměňovací návrh, část kolegů z hnutí ANO, s Radimem Fialou, s některými z vás jsem to konzultoval napříč v tom podvýboru pro exekuce a insolvence, je nějaký symbol, nějaký signál. My musíme vydat nějaký signál pro ty, kteří se, a my to víme, dostanou do potíží, ale jsou zároveň těmi, kteří už v těch potížích dneska jsou, a jenom se to prohloubí. To znamená, že ano, souhlasím s tím, že to přímo nemusí souviset s tím koronavirem. Ale je to o tom, že k těm 4,6 milionu exekucí, je to evidentní, budou teď přistupovat exekuce další. A my to nějakým způsobem musíme odšpuntovat.

A teď je právě otázka, vážení kolegové, jak to udělat. Jestli to udělat plošně, to znamená, že to bude nějaké jednodušší řešení, ale zároveň to samozřejmě zvyšuje určitou nespravedlnost, protože když je to plošně, tak to nezohledňuje ty individuální rozdíly, anebo to budeme dělat individuálně a v té chvíli to samozřejmě není možné v nějakém reálném čase vůbec provést.

Takže proto jsme přišli s návrhem zastavování marných exekucí do výše 1 500 korun jistiny, a u marných exekucí - tak o tom mluvíme, to jsou ty, co se za poslední tři roky nepodařilo z toho dlužníka dostat ani korunu, což podle mě a podle nás splňuje prvek, že je to nějaká plošnost, jsou to marné exekuce, tři roky nevymahatelné - zároveň určitý individuální přístup k tomu, že se nejedná o všechny dluhy a všechny dlužníky, ale ty, kteří mají jistinu do výše 1 500. Mně přijde úplně nenormální, aby teď, když tady budeme řešit věci v desítkách miliard, budeme z někoho vymáhat dluh z roku 2012, který byl 900 korun - jistina, černá jízda. My budeme v roce 2020 tohle řešit. To je pro mě nepředstavitelné.

Role jednotlivých prvků, jednotlivých subjektů. (Námitky ze sálu na čas.) Ten čas jsme neschválili. (Předsedající: Bohužel.) Dlužník, věřitel, exekutor... Já si myslím, že je to docela důležité téma a že by to tady jednou mělo zaznít. Já se přihlásím jednou, pak už ne.

Dlužník, věřitel, exekutor, stát. Dlužník potřebuje mít teď nějakou pomocnou ruku a nemělo by to být plošně na všechny strany. Věřitel - v návrhu máme připravené, že by dostal třetinu jistiny, což může být maximálně 500 korun, protože i on v tom nějakým způsobem hraje důležitou roli. A doteď nezískal nic, teď získá aspoň právě těch 500 korun. A exekutor? Exekutor - my navrhujeme 30 % hotových nákladů. A já když se tady podívám na jeden z návrhů, který mi došel do mailu od České asociace povinných, to jsou ti, kteří se zastávají dlužníků, tak oni navrhují zastavení exekucí pět let s tím, že by to nebylo omezeno horní hranicí. A pozor - povinný by dle tohoto odstavce dobrovolně uhradil soudnímu exekutorovi hotové výdaje ve výši 3 500 korun, to znamená, že kdyby náhodou někdo měl pocit, že 1 000 korun pro exekutora, který má zastavovat exekuce, je hodně, tak říkám, že asociace, která je na straně dlužníků, by navrhovala dát exekutorům 3 500.

Já teď nebudu zdržovat, protože je tady judikatura, která říká, že náklady exekuce zastavené pro nemajetnost zásadně hradí povinný. Já se tady můžu rozčilovat do bezvědomí - já nejsem přítel exekutorů, to mě znáte, ale pokud po nich chceme, aby zastavovali statisíce exekucí, tak se s tím musíme nějak vypořádat. Těch exekucí do výše 1 500 korun je podle Exekutorské komory 900 tisíc. Kolik jich je marných? Já bych to odhadoval na třetinu až polovinu, takže se tady bavíme o 300 až 500 tisících exekucí, které můžeme zastavit. Ale říkám, je to nějaký symbol, že to posuneme dál.

Jak jsem řekl, překvapivý závěr. Celou dobu jsme to s kolegy připravovali - pozměňovací návrh je v systému pod č. 4829. Nicméně poté, co tady v kuloárech proběhla intenzivní debata, že by toto nemuselo podstoupit určitou proporcionalitu z hlediska projednávání v legislativní nouzi, tak já se k tomuto návrhu, k tomuto číslu potom v té podrobné rozpravě nepřihlásím, nicméně konstatuji, že budu chtít, abychom to velmi důkladně projednali v tisku 545, abychom se k tomu vrátili, protože si myslím, že dřív nebo později nás toto čeká. Stejně tak kromě marných exekucí, jako je zavedení chráněného účtu, a já za sebe se určitě nevzdávám DPH, o čemž tady mluvil kolega Okamura, protože já na to upozorňuji celou dobu, stejně tak jako ta vypadlá změna přednostního splácení jistiny před příslušenstvím.

Já vám děkuji za pozornost a přeji dobrou noc. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrou noc? Dobré brzké ráno. Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Dobrou noc ještě ne, protože máme před sebou ještě hodně práce. Já bych chtěl v této souvislosti navázat na slova Patrika Nachera a chtěl bych mu za náš klub poděkovat, že věnoval spoustu práce, úsilí a času debatě nad tím konkrétním návrhem. A je pravda, že i já jsem se účastnil části těchto debat, a společně jsme vyhodnotili v rámci našeho klubu, že ten jeho pozměňovací návrh, který je symbolický, má logiku, má hlavu a patu, vyřešil by okamžitě 300 tisíc lidí, ale že asi nepatří úplně do tohoto času, do legislativní nouze.

A já tedy chci z tohoto místa říct vám všem, kolegyně a kolegové - omlouvám se, pane kolego Michálku, ta rouška mi padá z nosu -, že náš poslanecký klub podporuje návrh kolegy Nachera a bude ho i nadále podporovat, ať už bude projednáván v jakémkoliv tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Radim Fiala s přednostním právem.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně navážu jak na Patrika Nachera, tak na Jaroslava Faltýnka. Jak už tady řekl i Tomio Okamura, exekuce jsou jedním z našich důležitých programových bodů. My jsme se tím zabývali a zabýváme se dlouho. A stejně tak i já musím říct, že pozměňovací návrh, na kterém Patrik Nacher odpracoval obrovský kus práce, je podle mého názoru celkem přelomový a opravdu odstraní spoustu problematických věcí právě u těch nejmenších exekucí málo vymahatelných. A já mohu říct za sebe a za hnutí SPD, že my ten návrh také podpoříme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v rozpravě je přihlášen pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer. Děkuji za slovo. Já začnu netypicky, pochválím dva členy vládní koalice. Tím prvním, koho pochválím, bude žena, jmenuje se Marie Benešová, toho času ministryně spravedlnosti. A pochválím ji za to, že připravila určitý návrh na řešení dnešní situace, který nazvu, že byl takový široký, a poté zcela férově uznala, že některé ty záležitosti nespadají pod tento zákon, pod tuto chvíli, to znamená v rámci tohoto našeho nouzového stavu, a souhlasila s tím, že přijmeme opravdu jenom ty věci, které se týkají tohoto nouzového stavu.

Totéž učinil pan kolega Nacher, a to je druhý, koho chválím z vládní koalice, který také přišel s určitým návrhem a poté také souhlasil s tím, že byť je to věc jako základ debaty určitě dobrá, že to prostě nespadá do dnešního dne a do legislativní nouze, ve které se nacházíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP