(1.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Z místa je přihlášen pan poslanec Brázdil. Stále jsme v obecné rozpravě.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dámy a pánové, promiňte, že vás na chvilinku zdržím, budu velmi krátký, ale přece jenom mi to nedá.

Chápu pana ministra, který chce řešit tu situaci ve zdravotnictví. Lékaři nejsou a pravděpodobně ani nebudou. Ale já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří to dneska zvládají. Máme výborné zdravotnictví díky výborným lidem, erudovaným lidem. Tohle jde proti nim. Vlastně my umožníme někomu, aby neerudovaný oproti někomu jinému, který to musel udělat, aby teď se - a teď mi to promiňte - šťáral v břichu. Chtěli byste to? Až budete hlasovat, prosím vás, dejte si ruku na srdce a řekněte: já bych se od tohoto lékaře nechal operovat, diagnostikovat, vyšetřovat. No já teda ne.

A kolik je vlastně těch lékařů? Já mám informaci, že to je deset, dvanáct. Oni nezachrání to zdravotnictví ani v této situaci. My to zvládáme. To zdravotnictví - ještě jednou - zdravotníci to zvládají. A já jsem za to strašně moc rád.

A ještě mi dovolte přirovnání. Víte, to je něco, jako kdyby soudce vás soudil a neměl soudcovské zkoušky. On vás odsoudí na několik let. A tak, tak jo, no. Anebo pilot, který bude mít... On ví, že má knipl, že má křídla. On s tím umí. Ale on je ultralightista. On lítá na ultralightu. Zatímco kdyby měl řídit boeing, tak to nezvládne ani pod tím přímým dohledem, dozorem, nebo dokonce se to jmenuje nějak jinak.

Prosím, já chápu pana ministra. Vím, že to myslel dobře. Ale já prostě jsem ani na výboru takhle nehlasoval. A nebudu pro to hlasovat, aby to prošlo, ani tentokrát. Promiňte, že jsem vás zdržel. A děkuju za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Rozhlížím se sálem, nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Mám tady nahlášeno, z nějakých technických důvodů je problém se přihlásit do podrobné rozpravy. Ale pan poslanec Výborný se už přihlásil, poté pan poslanec Feri. A předpokládám, že s doprovodným usnesením pan poslanec Třešňák. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já se jenom rychle hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 4847. Zdůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Feri, poté pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se hlásím za svého kolegu pana profesora Vlastimila Válka k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny jako sněmovní dokumenty 4867 a 4878. A ty jsou dostatečně odůvodněny písemně. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Jak jsem zmínil, já se pouze přihlásím k tomu doprovodnému usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě a které se týká právě i českých lékařů a jejich zkouškách po kmeni. A předám zpravodaji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? (Ano.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se velmi stručně k tomu vyjádřím. Toto vychází skutečně z podnětu přímo nemocnic, které požádaly Ministerstvo zdravotnictví o vytvoření takovéhoto mimořádného zákona, nebo mimořádné změny, která skutečně je pouze pro tu mimořádnou situaci nouzového stavu a několik měsíců po něm. Skutečně my tady nechceme nikterak měnit zavedená pravidla. Je to zcela výjimečná situace, tak jak tady přijímáme změny zákonů, které jsou řešeny v různých oblastech, řeší situaci, která je skutečně zcela výjimečná. A když se podívám do jiných zemí, kde povolávají často i veterinární lékaře a podobně, pokud zkrátka ta zdravotnická zařízení jsou zcela v kolapsu, tak tady si myslím, že pokud zkrátka je to zájem té nemocnice, aby fungovala, a využije lékaře, které bezesporu zná, protože ty nemocnice samozřejmě ty lékaře znají. To není tak, že oni je dnes budou někde hledat, protože na to ani nemají čas. To není tak, že oni teď zavolají někde na Ukrajinu a ti lékaři přijedou. Oni tam samozřejmě jsou, oni je znají. Oni vědí, jak pracují, a pouze jim umožní, aby zkrátka pracovali takto v takovémto režimu. To znamená, je to vždy odpovědnost toho poskytovatele, který bezesporu toho lékaře velmi dobře zná a je schopen vyhodnotit, jestli ten lékař může takto fungovat, nebo nikoli. Takže nedělejme úplně z toho zase něco, že by tady kolabovalo díky tomu české zdravotnictví.

Je to zcela mimořádná situace. Ono na ni možná ani nedojde, protože naštěstí skutečně, a já jsem za to také rád, naše zdravotnictví tu situaci zvládá zatím velmi dobře i z hlediska kapacity, byť nemůžeme úplně vyloučit, že by mohlo dojít k nějaké změně třeba v některých nemocnicích, jako je třeba nemocnice Na Bulovce, která zrovna o toto požádala, protože je nejvíce vytížená a hrozí tam třeba nějaké vytížení těch kapacit. Takže skutečně beru to velmi věcně a nikoli jako něco, co by mělo v tomto směru hrát zásadní roli do budoucna pro české zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? (Ano.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom tady z poznámek, které tu měl pan profesor Válek, a ze své tedy nyní zpravodajské role několik slov na závěr. Je třeba říci, že se jedná o lékaře, kteří již pracují. My je nebudeme znovu zaměstnávat. Přestože samozřejmě tam jsou některé drobnosti, které ne každému samozřejmě vyhovují. Nicméně se domnívám, že je třeba si říci jasně, že se jedná pouze o dobu, která je vynucena nouzovým stavem. Není to setrvalá situace. To by ani nebylo možné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Končím druhé čtení tohoto návrhu. A vzhledem k tomu, že je zde taková dohoda, že tenhle bod bychom zvládli hlasovat i bezprostředně, těch pozměňovacích návrhů moc není, tak podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu můžeme ve zkráceném jednání projednat a třetí čtení může následovat bezprostředně po čtení druhém.

Já tedy zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví bude se mnou sledovat rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve třetím čtení. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nepředpokládám. Poprosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, z toho, jak probíhala celá ta rozprava, jsem si tady udělala některé poznámky. A po dohodě s legislativou, která mi odsouhlasila tento... Takže zaprvé zazněl návrh na zamítnutí, který musíme hlasovat jako první. Uvidíme, jak dopadne. V případě, že nedopadne pro navrhovatelku, tak tady máme dva pozměňovací návrhy - jeden pana profesora Válka přednesený panem kolegou Ferim s číslem 4868 a druhý, pozměňovací návrh pana kolegy Výborného s číslem 4847. Doufám, že jsem ta čísla, pánové, nepopletla, že jsem je napsala dobře. Po hlasování těchto dvou pozměňovacích návrhů budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jestliže zde není žádný protinávrh, tak bychom si tuto proceduru v navržené podobě odhlasovali.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 95 poslanců, pro 88, proti nikdo. Proceduru máme schválenu. Prosím, paní zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP