(2.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 220. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 220, 94 přítomných, 91 poslanec pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Adam Kalous: Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování společně o bodech 2 až 5, to jsou pozměňovací návrhy, které doporučil výbor pro veřejnou správu a doporučil je Poslanecké sněmovně schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 221, přítomných 94, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat. Dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Pokračujeme bodem číslo 3 a to je pozměňovací návrh kolegů Feriho, Kořanové a Jiránka, sněmovní dokument 4866, je to vložení nového § 8, povinnost pořadatele zájezdu písemně poučit zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona ve stanovené lhůtě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 222. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 222, 94 přítomných, 92 pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: A jako poslední je potřeba schválit návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud byly všechny návrhy vyčerpány, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, podle sněmovního tisku 820, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, přítomných 93 poslanců, 74 pro, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 18.

Nyní před dalším bodem jednání se hlásí předseda Poslanecké sněmovny. Prosím o klid.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, teď budu možná na chvilku oblíbený předseda, protože budu navrhovat vyřazení všech bodů zbývajících, ke zklamání kolegy Bendy, který chtěl projednávat bod 22. Ale hned si to pak zkazím, protože vám všem připomenu, že po této schůzi se koná další schůze, 46., mimořádná. Tak prosím vás neodcházejte.

Ale ještě než všechny návrhy řeknu, tak bych vám tady chtěl ještě něco přece jenom dodat. Už se tady tleskalo z velmi dobrých důvodů, už se tady děkovalo několikrát. Já bych vám k tomu ještě něco chtěl říct - napsal jsem si to:

Příprava schůze Poslanecké sněmovny i průběh znamenají v součtu stovky hodin práce zaměstnanců, zejména organizačního a legislativního odboru, a to už od minulého týdne včetně přesčasových hodin do pozdních večerů. Skutečně nám to ta vláda někdy posílala ve velmi pozdních hodinách. Je to cca 460 stran stenozáznamu, mimořádné nasazení gastra, informatiky, zvukařů, bezpečnostního útvaru a řady dalších, to vše s minimálním nutným počtem lidí kvůli ochraně zaměstnanců před virovou epidemií. Jedou nadoraz, drží se hesla: společně to prostě dáme. Já si jich za to velmi vážím, jsou skvělí, jsou obětaví a já jim touto cestou chci poděkovat. Kdybyste chtěli zatleskat, i to je možné. (Přítomní povstávají, silný potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám všem, děkuji panu předsedovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, udělali jste mi radost.

Teď ještě, než navrhnu to vyřazení - my máme mimořádnou schůzi, zrychlíme to, aby to bylo během pár minut. Nejelegantnější řešení je, že splníme formality, zahájíme, neschválíme program, skončíme schůzi a jdeme domů. Ale prosím vás tedy, ještě pár statečných, aspoň 67, tady vydržte.

Nyní navrhuji vyřazení zbývajících bodů a ukončení 44. schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh předsedy Poslanecké sněmovny zní: vyřadit body 19, 20, 21 a 22 této schůze.

Rozhodneme hlasováním číslo 224, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 94 pro 85, proti 1, návrh byl přijat.

 

Protože tím byl vyčerpán pořad schůze, schůzi končím a opakuji slova předsedy Poslanecké sněmovny, že během nejdéle pěti minut, ve 2.50 hodin, začne 46. schůze Poslanecké sněmovny, která má jediný bod jednání.

 

(Schůze ukončena v 2.45 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP