(2.30 hodin)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Tak dnes již snad naposledy, navrhuji zkrácení doby pro vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O tom rozhodneme v hlasování číslo 217, o tomto procedurálním návrhu, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 217 z 93 přítomných 71 pro, 1 proti. Bylo schváleno. Budeme tedy takto postupovat.

 

V otevřené rozpravě má slovo pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Dovolím si uvést jedinou věc, aby to pod těmi poukázkami a vouchery nezaniklo.

O co vlastně jde? Je to ve skutečnosti zkrátka půjčka. Půjčka od lidí těm cestovkám, aby se ty cestovky nezhroutily, nevyčerpaly. Přiznám se, že je to velmi odvážné řešení, a hlasovat o něm tedy není vůbec snadné, protože je otázkou, jestli tím jenom neodkládáme ten problém, problém napříště, je to velmi nejistý výsledek.

Ale ať tak, či tak, tak s kolegyní Bárou Kořanovou a kolegou Martinem Jiránkem prostřednictvím pana předsedajícího předkládáme společně pozměňovací návrh, který posílí postavení spotřebitele toho zákazníka, který má objednaný ten zájezd, a zakotví poučovací povinnost těm cestovkám, aby jim řekly, na co mají právo, jaká práva jim svědčí, co mohou udělat.

Vkládá se nové ustanovení v § 8, které zní: "Pořadatel zájezdu jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona. Učiní tak nejpozději při vystavení poukazu na zájezd či zániku smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku." Jednoduchá poučovací povinnost - to je celé díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k vystoupení. Nyní pan poslanec Adam Kalous, nikoliv jako zpravodaj, ale vystupující v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych také v rychlosti představil svůj pozměňovací návrh. Ten se týká změny v § 3 odst. 3, kdy se slova "osoba starší šedesáti pěti let" nahrazují slovy "osoba starší sedmdesáti let". Faktem je, že během posledních let došlo v oblasti cestovního ruchu k zásadní proměně struktury klientů cestovních kanceláří, kdy senioři nad 65 let se oproti dřívějšímu období stali klíčovou skupinou a ve velkém měřítku využívají služeb cestovních kanceláří, které nabízejí kompletní servis, což je pro seniory komfortní a vítané. Dále senioři představují opakující se klientelu, množství z nich je nadále i ekonomicky aktivních a cestují několikrát ročně na všechny typy zájezdů. Senioři dle průzkumů představují 40 a v některých případech až 80 % veškeré klientely cestovních kanceláří. Ničím neobvyklým nejsou cestující senioři ve věku nad 85 let. Tedy z mého pohledu navýšení věku na 70 let je vhodnou úpravou, která reflektuje věkovou strukturu této významné cílové skupiny, která alespoň částečně sníží objem refundací této skupině, a sníží tak i značný propad na činnost cestovní kanceláře. Pak se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj také nemá zájem o závěrečné slovo.

V tom případě otevřeme rozpravu podrobnou, eviduji přihlášku pana zpravodaje a pana poslance Feriho. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Tak já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal a je v systému pod číslem 4868.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Dominik Feri v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Hlásím se k návrhu 4866. Děkuji za podporu a přeji dobrou noc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu, můžeme ve zkráceném jednání projednat i třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém.

Zahajuji proto třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Adam Kalous nás bude spolu s paní ministryní sledovat, jestli bude v rozpravě něco načteno, například legislativně technická úprava. A otevírám rozpravu, ale nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane místopředsedo. Takže hlasovací procedura je navržena následovně. Je odkonzultována s legislativou. Takže nejdříve bychom hlasovali o mém pozměňovacím návrhu pod číslem 4868. Bude-li tento návrh přijat, tak pozměňovací návrh pod bodem 1 v usnesení 820/1 bude nehlasovatelný. V případě, že ten můj pozměňovací návrh nebude přijat, tak se bude hlasovat bod č. 1 z toho usnesení 820/1. Jako druhý bod bychom hlasovali body 2 až 5, které doporučil ke schválení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jako třetí bychom hlasovali o návrhu poslanců Feriho, Kořanové a Jiránka, sněmovní dokument 4866. A na závěr bychom hlasovali návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh na proceduru hlasování? Nikdo se nehlásí. A budeme tedy hlasovat o navržené proceduře v hlasování číslo 218, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 218 z přítomných 93 pro 91 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme začít prvním návrhem.

 

Poslanec Adam Kalous: Tak děkuji. Takže jako první tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu mém, poslance Adama Kalouse pod číslem 4868 a týká se to zvýšení věkové hranice osob z 65 na 70 let, které mohou vrátit poukaz na zájezd pořadateli jednostranným prohlášením, a ukončit tak běh ochranné doby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Paní ministryně, stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 219. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 219 z 94 přítomných pro 2, proti 51 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Adam Kalous: Tak děkuji. Přejdeme tedy k bodu č. 1 usnesení 820/1 a to je odst. 3 slova "nebo osoba starší 65 let" nahrazují slovy "osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP