Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

242.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, zpravodaj garančního výboru, což je ústavně-právní výbor. Zpravodajem je pan poslanec Michálek. Jestliže není v redukovaných počtech, tak poprosím jiného člena ústavně-právního výboru. Jedná se o třetí čtení, není třeba o tom hlasovat. Jestli by se třeba pan předseda toho na chvíli ujal? Ten bod by neměl trvat dlouho.

Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 111/4, který byl doručen 28. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 111/5. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní navrhovatelko, máte zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu a první se hlásil s přednostním právem pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych po dohodě, která vznikla na širší úrovni více než většinové, dovolil bych si říct téměř ústavní, chtěl navrhnout vrácení tohoto tisku zpět do druhého čtení, tak aby mohl být načten pozměňovací návrh, na kterém bude ústavní shoda, nikoli abychom ho sestavovali z těch několika snad desítek pozměňovacích návrhů, které tam jsou. Myslím si, že to bude pro všechny lepší postup. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. A my bychom tedy bezprostředně přikročili k hlasování o opakování druhého čtení k tomuto tisku. Zavolám kolegy z předsálí. Je zde požadavek na odhlášení. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Pro kolegy, kteří přišli z předsálí opakuji: hlasujeme o opakování druhého čtení tohoto tisku, o vrácení do druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 166, přihlášeno 98, pro 96. Návrh byl přijat. Já vám děkuji a končím třetí čtení.

 

Otevírám další bod. Tím bodem je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP