Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

373.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Kamal Farhan bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem.

Poprosím zpravodaje pana poslance Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vás dovolím seznámit s návrhem procedury. Jedná se o sněmovní tisk 850. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

Za prvé bychom hlasovali o návrhu - ještě řeknu, že potom, až budeme o jednotlivých návrzích hlasovat, tak je vždycky stručně uvedu. A teď to jenom přečtu.

1. Hlasování o návrhu A1, pan poslanec Dominik Feri, sněmovní dokument 5129. Pokud by byl přijat, byly by návrhy B nehlasovatelné.

2. Další je hlasování o návrhu B, paní poslankyně Šafránková, sněmovní dokument 5132.

3. Pak bychom hlasovali o návrhu B, paní poslankyně Šafránková, sněmovní dokument 5133. Pokud by byl přijat, byl by nehlasovatelný návrh C, sněmovní dokument 5170.

4. Hlasování o návrhu C, paní poslankyně Kovářová, sněmovní dokument 5170.

5. Následuje bod B, hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5191. Bude-li tento přijat, je dále nehlasovatelný D, sněmovní dokument 5193 a 5196, a C, sněmovní dokument 5140.

6. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5193. Bude-li tento přijat, je dále nehlasovatelný D, sněmovní dokument 5196, a C, sněmovní dokument 5140.

7. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5196. Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, je dále nehlasovatelný C, sněmovní dokument 5140.

8. Hlasování o návrhu C, paní poslankyně Kovářová, sněmovní dokument 5140.

9. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5190.

10. Hlasování o návrhu pana poslance Bartoška, sněmovní dokument 5189.

11. Hlasování o zákonu jako celku.

12. Pak by nás ještě čekalo doprovodné usnesení paní poslankyně Kovářové pod sněmovním dokumentem 5188.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji za seznámení s procedurou. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se hlásí k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poprosit o jiné seřazení těch mých tří návrhů. To jsou tři návrhy, které, řekněme, umožňují lépe ty souběhy. Sněmovní dokument 5196 je poměrně široký, pak je 5193, to jsou pouze dohodáři a pěstouni - pardon, 5193 je široký, omlouvám se. 5196 jsou pouze dohodáři a pěstouni a 5191 jsou pouze pěstouni. Tak jsem chtěl poprosit, jestli by bylo možné hlasovat to v pořadí od toho nejširšího, což je tedy 5193, dále přes ten středně široký, to znamená 5196, a potom jako třetí o 5191.

Já jsem na to upozornil pana zpravodaje, takže věřím, že to má poznamenané a když tak je schopen říci, že to je buď ten široký návrh, nebo jenom souběh dohod a pěstounské péče, anebo jenom to, aby pěstouni, kteří jsou OSVČ, nepřišli o bonus. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane zpravodaji?

 

Poslanec Kamal Farhan: Tak vlastně tady padl protinávrh, tak bychom měli hlasovat podle mého názoru o návrhu pana kolegy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o návrhu procedury, jak zazněla ze strany pana zpravodaje, s doplněním pana Ferjenčíka.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 225, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 40. Návrh byl zamítnut.

 

Teď nechám hlasovat o návrhu procedury přednesené panem zpravodajem.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 226, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže se můžeme dostat k samotnému hlasování. Jak už jsem řekl, návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, takže budeme hlasovat bod číslo 1 - hlasování o návrhu pana poslance Dominika Feriho, sněmovní dokument 5129. Jedná se o rozšíření počtu společníků ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 46. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Hlasujeme druhý v pořadí, což je paní poslankyně Šafránkové, sněmovní dokument 5132 - rozšíření počtu společníků ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 228, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 45. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Za třetí je hlasování o návrhu B paní poslankyně Šafránkové, sněmovní dokument 5133 - rozšíření vymezení rodinných příslušníků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 229, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 45. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod číslo 4 - hlasování o návrhu paní poslankyně Kovářové, sněmovní dokument 5170. Jedná se o rozšíření vymezení rodinných příslušníků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 230, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 47. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 5 - hlasování o návrhu pana poslance Ferjenčíka, sněmovní dokument 5191. Jedná se o rozšíření subjektů o pěstouny a dobrovolné pečovatele.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 231, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 6 - hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5193. Jedná se o rozšíření subjektů o DPČ, DPP, o pěstouny a dobrovolné pečovatele včetně OSVČ do 14 600 korun nebo poloviny pracovní doby.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? Pardon? (Hovor mimo mikrofon.)

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže já tady mám po poradě s legislativou, já se omlouvám, protože ten návrh 5191 byl přijatý. A po konzultaci s legislativou by potom byl nehlasovatelný 5193, pan poslanec Ferjenčík, 5196, a bod C, sněmovní dokument 5140. Takže já se omlouvám, že jsem tamto řekl. (Předsedající: Dobře.)

Teď tedy - takže byl přijat 5191, takže nebudeme hlasovat bod 6, což je 5193, nebudeme hlasovat bod 7, což je 5196, a nebudeme hlasovat bod C, což je 5140.

A dostáváme se tedy k bodu 9, což je hlasování o návrhu pana poslance Ferjenčíka, bod D, sněmovní dokument 5190, což je rozšíření subjektů bonusu o DPČ a DPP.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 232, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 39. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod číslo 10.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, pan poslanec Ferjenčík se hlásí. Takže kontrola hlasování. Počkáme chvilku... Zeptám se, jestli je všechno v pořádku s hlasováním. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Pouze mohu vyslovit hlubokou lítost nad tím, že někteří nedodržují dohodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pojďme dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže jestli jsem se udržel v koncentraci, tak bychom měli být u bodu 10 a mělo by to být hlasování o návrhu pana poslance Bartoška, sněmovní dokument 5189. Jedná se tam o změnu rozpočtového zdroje kompenzačního bonusu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Kamal Farhan: A nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 850, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 234, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 101. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A teď budeme ještě hlasovat o doprovodném usnesení. Prosím, pane zpravodaji

 

Poslanec Kamal Farhan: Jedná se o doprovodné usnesení, sněmovní dokument 5188 paní poslankyně Kovářové. Dovolil bych si přečíst návrh doprovodného usnesení: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby Poslanecké sněmovně předložila do 20. 5. 2020 návrh zákona, kterým se obdobně, jako je tomu dočasně u osob samostatně výdělečně činných, upraví povinnost hradit pojistné ve veřejném zdravotním pojištění, pojistné na důchodovém pojištění, pojistné na nemocenském pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnanců, kteří jsou zároveň subjekty kompenzačního bonusu dle § 2a zákona číslo 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV- 2, ve znění pozdějších předpisů." (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 235, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Tímto jsme se vypořádali s tímto bodem. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Přistoupíme k bodu číslo 374. Já se v tom musím trošku zorientovat, kde jsme vlastně skončili. (Listuje ve svých podkladech.) Máme tady bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP