(15.30 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Čili ten zákon neřeší tu situaci, to tam není napsané. Tam je napsáno, že každý absolvent mimoevropský může nastoupit. Vůbec to není o tom, že to jsou někteří, kteří pracují skvěle od vidím do nevidím a jenom nemohli dělat aprobaci, protože není. Ona sice je, oni ji mohli udělat. Ale to bych všecko vzal, prosím, ale není to pravda, protože ten zákon je postaven na přijímání nových lidí. Ne na to, aby tady někdo zůstal a pracoval dál.

Když si to přečtete - Davide, dospěješ ke stejnému názoru, to tam skutečně není a ten zákon to umožňuje a oni to vědí. A okamžitě to využívají. A já se bojím, že skutečně to znamená, že budeme mít velké problémy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslance Davida Kasala, zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, já odpovím paní kolegyni Maříkové prostřednictvím pana předsedajícího.

Paní kolegyně, ono to je úplně jednoduché. Zase se bavíme o době krize. Takže aby se to lehce počítalo. To není o tom, že ten člověk dělá sám a bez dozoru. Ale konkrétně, když budu mluvit ze svého oddělení, já mám deset lékařů. Musil jsem to rozdělit na tým A a tým B. Tým A pracuje, to je pět lékařů, tým B je doma. A v té chvíli počítáte každého lékaře, který tam je, tak vám stačí vypadnout jeden nebo dva, a v tu chvíli nejste schopna pokrýt jak služby, tak i činnost toho oddělení. Proto je tam důležitá každá noha, která tam je. Čili není to o tom, že by ti lékaři pracovali samostatně, ale je to o tom, aby vůbec bylo možné naplnit roli epidemiologickou a zdravotní, která tam je daná.

A druhá poznámka na váženého kolegu pana docenta Svobodu. Chtěl bych uvést, že v § 36 odst. 5 je přesně definováno přímé odborné vedení, které je v zákonu 95. Takže není pravda, že by neexistovalo v zákonu přímé odborné vedení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím vás, nyní jsem byl upozorněn, že hlasování bylo jedenkrát pět minut na každého. Já jsem tedy dal prostor faktickým poznámkám, které přesto možné jsou. Na druhou stranu zase byla džentlmenská dohoda, že faktické poznámky ne. Takže se tady dostávám trošku do klinče. A mám tady další přihlášené poslance. Takže bych vás chtěl opravdu požádat v rámci možností, nechci vám úplně zakazovat tady vystupovat - takže pan poslanec Vlastimil Válek se hlásil na faktickou, pojďme to udělat. Byla džentlmenská dohoda, že nebudou, na druhou stranu nemáte možnost potom vystoupit. A pak se hlásil ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, takže dvě minuty.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já už naprosto opravdu naposledy a stručně. Termíny aprobační zkoušky v roce 2020, které nebyly zrušené: 14. ledna, 15. ledna, 16. ledna, 11. února, 12. února, 13. února, 17. března, 18. března, 19. března, 14. dubna, 15. dubna, 16. dubna, 11. května, 12. května - a tak můžu pokračovat do konce roku. To jsou informace ze stránek IPVZ. Tak možná tam není pravda.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dám prostor předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňkovi Stanjurovi, ten nemá omezený čas, protože je s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To nevadí, já nebudu potřebovat zdaleka pět minut. Já bych se chtěl zeptat pana ministra. Nevadí, i tak to stihnu.

Pane ministře, tady v debatě vy i mnozí další kolegové vždycky říkají: To platí po dobu krize, tři měsíce od skončení krize. Můžete nám říct na mikrofon, jak je to v tom zákoně definováno? Kdy dojde ke skončení krize? Co je to během krize? To je obecný pojem. Kdo to bude vykládat, že krize skončila a běží nějaký čas? Jak to poznáme? Je to nouzový stav? To znamená, pokud skončí příští týden, tak to je konec krize? A už to není během krize? Rozumíme si? V obecné rovině tady můžete říkat během krize, je to potřebné, krizové opatření. Jak je to definované? Já teď nechci vstupovat do odborné debaty, jestli je to dobře, nebo špatně. Tady věřím svému kolegovi panu docentu Svobodovi. Takže budu hlasovat podle jeho odborného doporučení. Nicméně tohle mě zajímá jako poslance, jak je v tomto zákoně definována krize, doba krize, konec krize. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ovšem nemám žádnou přihlášku, tak teď zdali si ještě někdo přeje reagovat v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tím pádem končím. A nyní se táži, jestli máte zájem o závěrečné slovo - pane ministře a paní senátorko? Tak v jakém pořadí půjdete? Pan ministr prý půjde jako první. Paní senátorka na něj ukázala, tak jo. Tak pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, debata byla vzrušená, myslím si, že ani to není úplně namístě, myslím si, že se kolem tohoto zákona dělá větší haló, než je skutečně realita.

Odpovím panu předsedovi Stanjurovi. Ten zákon jasně definuje, že ten režim, o kterém hovoříme, se vztahuje na dobu nouzového stavu a tři měsíce po něm. Takto to je definováno, to je jasně v zákoně napsáno, takže tady není, o čem by byl spor. A toto se skutečně vztahuje pouze na toto období právě z toho důvodu, že může dojít k tomu, že v některé nemocnici se rozšíří nemoc COVID-19 zdravotnickým personálem jak lékařským, tak nelékařským, tam se pamatuje i na lékaře, a prostě ti lidé budou muset hromadně do karantény, a tím pádem se může stát, že nějaké oddělení vypadne. A já nevidím žádný důvod, proč bychom nemohli v tomto směru umožnit na toto vymezené období, aby lékaři z třetích zemí, kteří mají nostrifikované diplomy ze svých škol, tzn. skutečně je tam aspoň nějaká základní podmínka, tak aby pro toto vymezené období, časově jasně vymezené období, nemohli pracovat pod přímým odborným vedením tak, jak řekl pan poslanec Kasal, které je jasně definováno v zákoně.

Takže není pravda, není pravda, že v zákoně není definováno přímé odborné vedení, tak jak řekl pan poslanec Svoboda. V zákoně číslo 95/2004 Sb. je definováno přímé odborné vedení v § 36 odst. 5. Tak to je, můžete si to každý přečíst v tom zákoně. Takže když se tady říká, že se zavádí něco nového, není to pravda, je to v zákoně definováno, a skutečně jsou to lékaři, které zná ten poskytovatel.

Ta primární odpovědnost je přece na tom poskytovateli péče, na té nemocnici. Takže skutečně si nemyslím, že by jakákoliv nemocnice riskovala, že si tam nasadí nějakého člověka, který je zcela neumětel, a povede to k poškození daných pacientů. Protože v konečném důsledku právní odpovědnost jak občanskoprávní, tak trestněprávní by byla na daném poskytovateli. Takže pojďme trošku věřit těm poskytovatelům.

Samozřejmě my o tom musíme mít informaci. Zákon předpokládá, že bude informováno Ministerstvo zdravotnictví, příslušný krajský úřad, Česká lékařská komora dostane informaci, to je tam jasně dáno, takže všichni budou mít informaci o tom, že ten člověk tam takto pracuje po to vymezené období, a já v tom skutečně nevidím nějaký zásadní problém pro ohrožení českého zdravotnictví. Tady se nebavíme o nějaké trvalé situaci na roky dopředu, o nějakém poškození pacientů. Tady se bavíme o výjimečné situaci na tu dobu, jak jsem o ní hovořil, a skutečně to nepovede ke zhoršení kvality českého zdravotnictví nebo k nějakým zásadním problémům. A skutečně toto vychází z přímého podnětu nemocnic. Například nemocnice na Bulovce, která je největším pracovištěm, která se stará o nejvíce pacientů pozitivně vyšetřených na COVID-19, a je tam samozřejmě i největší riziko.

Takže skutečně si myslím, že se kolem toho dělá mnohem větší humbuk, než si ten zákon zaslouží. Je to mimořádná situace, mimořádný zákon, časově omezený zákon, a prosím tedy o jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí se závěrečným slovem paní senátorka Alena Dernerová. Paní senátorko, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP