Stenografický zápis 45. schůze, 22. dubna 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 580/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Miroslav Kalousek


11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. /sněmovní tisk 812/3/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Kubíček
Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bartošek
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Skopeček
Senátor Tomáš Goláň
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová


12. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 815/2/ - vrácený Senátem

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Senátor Zdeněk Nytra
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Pavel Jelínek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Senátor Zdeněk Nytra


13. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání /sněmovní tisk 816/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Tomáš Goláň
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Tomáš Goláň


14. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/2/ - zamítnutý Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec David Kasal
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 829/ - zkrácené jednání

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Petr Třešňák


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 830/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Rakušan
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Marian Jurečka


5. Vládní návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 831/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


6. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 832/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Juříček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Pavel Juříček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. /sněmovní tisk 833/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 829/ - zkrácené jednání

Poslankyně Věra Adámková


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /sněmovní tisk 830/ - zkrácené jednání

Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Kamal Farhan
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura


6. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2 /sněmovní tisk 832/ - zkrácené jednání

Poslanec Pavel Juříček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. /sněmovní tisk 833/ - zkrácené jednání

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 22.30 do 22.35 hodin.)

Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Miloslava Vostrá


363. Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec David Kasal
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena ve 23.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP