(9.50 hodin)
(pokračuje Rais)

Závěrem - sleduji, že každý máte stejně jiné starosti než mě poslouchat, což mě samozřejmě mrzí. Domnívám se, že prostě není možné čekat tady nějaký výrazný nárůst HDP bez kvalitních lidí, kteří absolvovali maturitní zkoušku nejenom z matematiky, ale kteří absolvovali maturitní zkoušky. A zejména v dlouhodobém horizontu může dojít skutečně k poškození české společnosti. Čili proto bych prosil - byť moc neposloucháte - o podporu tohoto návrhu. Znovu zdůrazňuji, nejde o politickou záležitost, jde o záležitost odbornou.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Hyťhová, připraví se pan poslanec Baxa.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající, za slovo. My jsme po dlouhých debatách k tomuto tisku k povinné maturitě našli stanovisko, jestli podpoříme, nebo nepodpoříme tento zákon. Rozhodli jsme se, že tento vládní zákon podpoříme ve třetím čtení, a to i na základě různých zpráv, e-mailů, žádostí od studentů, se kterými jsem se sešla i osobně. A řekla bych, že nás žádali, prosili o to, abychom zkrátka toto zrušení, vlastně ponechání volby mezi jazykem a matematikou podpořili. Takže tento návrh podpoříme.

Podpoříme také některé pozměňovací návrhy, které se týkají... Tím, že je tady otevřen školský zákon, tak se primárně maturit netýkají. Takže některé se nám zdají dobré a ty podpoříme. Nemůžeme však souhlasit s dvouletým odkladem, proto se u tohoto návrhu zdržíme, a to i z důvodu, že když se tato zásadní věc odloží o dva roky, tak se obávám, že opět nastane u těch studentů jistá nejistota, co se za ty dva roky zase změní, či nezmění. A myslím si, že dál je držet v nejistotě není správný krok, kterým bychom se měli ubírat. Proto se u těchto návrhů zdržíme, protože chceme, aby studenti věděli, z čeho budou maturovat, aby když se teď hlásili na střední školu, aby věděli, do čeho jdou. A není možné si tady každý rok, každé dva roky pohrávat s tímto zákonem a měnit to, jak se nám zlíbí, nebo kdo je u vlády a podobně.

Dále tady padlo na plénu, že by v tomto roce, v krizové situaci, zaznělo to tady myslím od pana poslance Miholy, tak bych se k tomu taky chtěla vyjádřit, měly být dva termíny pro přijímací zkoušky a pro maturity a podobně. My jsme toto taky konzultovali a jsme toho názoru, že už teď mají školy velké potíže s tím, aby zvládly jeden termín přijímacích zkoušek na střední školy. A domníváme se, že v této chvíli, v této koronavirové pandemii je nutné vyjít školám vstříc. Nechceme samozřejmě studentům ubírat jejich právo na to, ale pro ty školy momentálně je asi nejlepší jim nechat jeden termín. A věřím tomu, že i ti studenti i školy to nakonec všechno v této krizové situaci zvládnou.

Dále pokud bychom se do budoucna měli bavit o maturitě z matematiky, tak je nutné přemýšlet nad tím, jestli není potřeba opravdu zapracovat na metodice matematiky, na celkové výuce tak, aby to zkrátka nebyl postrach pro studenty, aby se nebáli jít na střední školu s tím, že prostě neodmaturují, a už od prvního ročníku budou sedět v nejistotě, jestli vůbec tu maturitu udělají. To je špatně. Mělo by to být tak, aby počet hodin matematiky byl vyvážený, aby to na jedné škole nebyly tři hodiny matematiky týdně, na druhé škole šest hodin matematiky týdně. A v tomto případě přece nemůže být nastavena maturita z matematiky stejným způsobem, stejným metrem. To zkrátka nejde. Studenti by měli mít možnost se na to připravit stejně, stejně kvalitně. Proto je potřeba se opravdu zamyslet, a je to hlavním úkolem ministerstva do budoucna, pracovat na tom tak, aby se maturita z matematiky, nechci říct zjednodušila, to si nemyslím, ale zkrátka otevřít dveře tomu, aby to pro studenty nebyl takový strašák. A to si myslím, že je do budoucna opravdu velkým úkolem pro ministerstvo. My nechceme snižovat úroveň matematiky a už vůbec ne úroveň maturit. Ale jak říkám, je potřeba pracovat na metodice, na zkvalitnění výuky. Takže věřím tomu, že do budoucna pan ministr a celé ministerstvo, ať už bude ministrem kdokoli, se na tuto problematiku zaměří, protože v tuto chvíli je to asi to jediné, co se dá dělat.

A jinak počítám, nebo doufám, že tento zákon dneska bude podpořen, protože studenti už na to čekají. Věřím, že i teď se možná dívají na přímý přenos a chtějí vědět, jak to s nimi bude vypadat. A věřím, že nakonec Sněmovna rozhodne tak, že nebudou muset maturovat z matematiky a budou si moci vybrat. Takže jim přeji úspěšnou maturitu, a s chutí do toho. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Baxa vystoupí v rozpravě.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, jsem velice rád, že uprostřed velmi těžké situace, kterou prochází Česká republika, uprostřed koronavirové pandemie a řešení jejích důsledků tento zákon doputoval až do třetího čtení Poslanecké sněmovny. Jsem totiž přesvědčen o tom, že další protahování této věci by už vlastně nebylo možné a jenom by ztěžovalo situaci studentům, kteří velice naléhavě očekávají zprávu, z čeho budou maturovat v příštím roce, z čeho budou maturovat v dalších letech a jak bude vlastně vypadat situace s ukončováním středoškolského vzdělání jako taková.

Na úvod bych chtěl říct, že přes můj hluboký nesouhlas s mnoha kroky, které nyní pan ministr školství koná, jsem velice rád, že pan ministr nalezl odvahu v uplynulých měsících a předložil tento návrh, který znamená odložení zavedení povinné maturity z matematiky, resp. zachování volby mezi maturitou z matematiky a cizím jazykem. Myslím si, že ten návrh je z principu správný. Nechci jakýmkoli způsobem napadat, kritizovat závažně názory, které jsou opačné. Myslím, že kolega Rais zde velmi přehledně, souhrnně shrnul svůj pohled na tuto věc a že ty argumenty se dají najít na obou stranách. Ale já jsem přesvědčen o tom, že za současného stavu českého školství, za současné situace ve vzdělávání je prostě zachování volby mezi matematikou a cizím jazykem ve státní maturitě jediné správné řešení. Důvody jsem tady už několikrát zmiňoval. Shrnu je do několika skupin, spíš jenom v jednotlivých bodech.

Tou první je skutečnost, že dlouhodobé výsledky u státních maturit ukazují velké rozdíly mezi tím, jak maturitní zkouška z matematiky dopadá na různých typech škol. A podle mého názoru tento fakt nemůžeme přejít jenom pouhým tvrzením, že se někde připravují studenti více, někde lépe a někde mají výuku horší a někde mají lepší. Takto to prostě být nemá. Studenti mají mít nejenom rovné nároky, ale také rovné příležitosti.

Dalším faktem, který je možná trošku schován za argumenty, které často v diskusích zaznívají, je to, že úroveň nebo náročnost povinné maturity z matematiky neprošla dostatečnou, podle mého názoru dlouhodobě dostatečnou, kontrolou, nebo bych řekl spíš nějakým zkoumáním. Názory některých expertů dlouhodobě ukazují na to, že ti, kteří připravují testy ke státní maturitě z matematiky, různým způsobem s jejich náročností nakládají, manipulují a že není dostatečná veřejná kontrola nad tím, jakým způsobem jsou testy sestavovány a co vlastně sledují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP