(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní na faktickou poznámku pan poslanec Vít Kaňkovský. A zatím je to poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké odpoledne. Jenom navážu na kolegu Hájka. Moc díky za to, že to moje vystoupení doplnil. On nakousl právě ještě tu část problémů, které zůstávají. My jsme se na začátku tohoto volebního období snažili zafixovat minimální mzdu s kolegou Nacherem. To se sice podařilo, byť po nějakých peripetiích, pak to bylo nakonec z dílny MPSV. Ale bohužel skutečně došlo k tomu, že se to týká pouze těch, kteří jsou stále na úřadu práce. Ten další krok už se nepodařil. A my jsme potom s kolegou Hájkem skutečně jednali s MPSV, s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se státním podnikem DIAMO, s Kooperativou, s Českou pojišťovnou. Nedošlo úplně k dohodě. Takže tohle zbývá jako určitý úkol do budoucna.

Ale je tady právě i ten problém těch takzvaných obecných onemocnění. To je zase velký hendikep současného zákoníku práce, protože nejenom ti horníci, ale i další postižení se obávají chodit na preventivní prohlídky, aby jim náhodou nebyla nějak ta takzvaná obecná choroba zjištěna a v tu chvíli nepřišli o celou rentu. Takže tady se obracím sice tedy na ne úplně gesčně příslušného ministra, ale na zástupce vládní koalice. Skutečně systém pracovních úrazů nebo odškodnění za pracovní úrazy a za choroby z povolání je tak komplikovaná problematika současného zákoníku práce, že by si vyžadovala komplexnější novelu a možná i samostatný zákon. A my jsme připraveni napříč politickým spektrem, to znamená kolegové Hájek, Nacher, kolega Černohorský a jistě i další, na tom spolupracovat. Ale je potřeba k tomu přistoupit. A už se o tom mluví skutečně minimálně dvě volební období. Takže tolik můj apel směrem k vládní koalici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď se rozhlédnu, zdali do obecné rozpravy je ještě nějaký zájemce. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr Zaorálek? (Ne.) Pan zpravodaj Roman Sklenák? Ano. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Jenom pár slov k proběhlé rozpravě. Já jsem o tom, tuším, mluvil už v tom prvním čtení, kdy jsem připomínal zkušenost z minulého volebního období, kdy jsme projednávali novelu zákoníku práce, a dopadlo to tak, že nakonec jsme se tady ve Sněmovně nedostali vůbec ke třetímu čtení, protože nepanovala ani elementární shoda na té podobě, jak by měla novela vypadat. A právě poučeni touto zkušeností všichni přistoupili k letošnímu projednávání tak, že se snažili skutečně dosáhnout shody. To se podařilo alespoň na úrovni sociálních partnerů a materiál, který sem vláda předložila, byl se souhlasem jak zástupců zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. A právě i ty pozměňovací návrhy, které zde kolegové a kolegyně představovali, bohužel nesplňují ten parametr shody sociálních partnerů a v tom já vidím určitý problém. Například s kolegyní paní poslankyní Richterovou se já osobně stoprocentně shodnu v tom, že minimální mzda by měla být stanovena automatickým valorizačním mechanismem. Ale bohužel právě na tom koeficientu a na podobě toho automatu shoda nepanuje. Stejně tak bohužel nepanuje shoda na návrhu kolegy Farského a dalších. Takže já jenom zde tento fakt připomínám a sděluji, že skutečně více než kdy jindy právě po zkušenosti z minulého volebního období se snažíme najít širokou dohodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo s přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Převezmu štafetu od pana zpravodaje. Poprosím ho, aby podpořil můj pozměňovací návrh, abychom měli širokou shodu. Je poměrně jednoduchý, de facto bych taky mohl říct, že bychom to mohli projednat ve stavu legislativní nouze, že to má souvislosti s pandemií COVID. Bezesporu bude docházet ke ztrátě pracovních míst. Stát se snaží dělat mnohé pro to, aby to minimalizoval. Ale pro ty, kteří neseženou práci na hlavní pracovní poměr, zbývají vlastně další dvě možnosti, a to je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Myslím si, že i zaměstnavatelé budou v příštích měsících opatrní ve vytváření nových pracovních míst díky ekonomické situaci. A můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, abychom dali šanci těm, kteří neseženou práci na hlavní pracovní poměr.

Já navrhuji poměrně jednoduchou věc, to znamená, abychom v § 75, který definuje dohodu o provedení práce, abychom roční limit, který je dneska v zákoně 300 hodin, zvedli o 50 % na 450 hodin. Když si to vezmete, že současně platí, že odměna nesmí měsíčně převýšit 10 000 Kč bez ohledu na to, kolik hodin to je, kromě toho ročního, takže pokud si vezmeme tuto částku, tak je to 120 000 ročně. Pokud si řekneme, že to je maximálně 300 hodin, a když to bude chtít někdo vyčerpat naplno, tak je to 400 Kč na hodinu, což není obvyklá suma. Možná v Praze, ale v mimopražských regionech je ta suma mimořádně vysoká. Připomínám, kdyby to byl standardní pracovní poměr a bylo to 400 Kč na hodinu, tak je to plat 64 000 měsíčně. Takže pokud necháme těch 450 hodin, tak se dostaneme při maximálním vyčerpání počtu hodin a zákonné hranice na částku 266 Kč za hodinu. I to není vůbec špatná odměna. Odpovídá to platu těsně nad průměrnou mzdu. A je to šance pro ty, kteří neseženou hlavní pracovní poměr, aby si vydělali peníze a nepadli do systému záchranné sociální sítě. A to je vlastně celé.

Oficiálně se hlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument číslo 5205.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Ještě jednou, milé dámy a pánové, já bych se chtěl tímto přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, o kterých jsem hovořil již v rámci obecné rozpravy. 5147, 5148, 5149 - takto jsou ty pozměňovací návrhy zaneseny do systému.

Využiji této příležitosti. Moc bych chtěl požádat, možná i poprosit prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyni Alenu Gajdůškovou, která většinou vystupuje velmi slušně a kultivovaně, řekla, že zní z řad opozice hlasy, že pracují jenom podnikatelé anebo zaměstnavatelé. My jsme se tam tak jako v těch lavicích na sebe podívali, protože mě to strašně překvapilo. A mně připadají tady tato slova jako opravdu mimořádně nebezpečná. A moc bych vás chtěl, vážená paní kolegyně, poprosit, abyste se opravdu zdržela těchto vyjádření, protože si myslím, že hlavně nejsou pravdivá. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Jan Farský. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou hezké odpoledne. Jak už jsem avizoval, chci se přihlásit formálně k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5178. Je to pozměňovací návrh, který jsme tvořili společně s kolegou Josefem Hájkem a týká se zrušení institutu nebo principu stop výdělku u náhrad za ztrátu na výdělku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský a jako poslední se připraví paní poslankyně Olga Richterová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Chci se jen v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu 5198, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová. Nemám zatím žádnou další... (Další přihláška z pléna.) Ano. Tak, prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 5204, který se týká automatické valorizace minimální mzdy a souvisel by vlastně s nějakou stabilitou i v navazujících zaručených mzdách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní se ještě hlásí do podrobné rozpravy zpravodaj pan poslanec Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu 5179, který se týká odložené účinnosti, nebo posunuté účinnosti, jak jsem o tom hovořil ve své zpravodajské zprávě.

A současně si dovoluji přednést ještě jeden návrh z opatrnosti. Mám pocit, že nikdo z nás asi v tuto chvíli úplně přesně netuší, jak bude probíhat další jednání Sněmovny v příštím týdnu, tak jak říkám, z opatrnosti navrhuji, abychom podle § 95 odst. 1 jednacího řádu zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP