(15.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

A ještě je tady druhá otázka, a to je výkon mandátu osobně versus výkon mandátu osobní přítomností. To jsou samozřejmě dvě různé věci a já se nebráním tomu to obecně rozvolňovat, ale je třeba myslet na to, že ani když někoho vidíte ve webkameře, že tam nemusí být. To vám potvrdí možná někteří studenti, kteří v současné době absolvují vzdálenou výuku, že fotka, kterou přilepíte před kameru, je schopna to v pohodě nahradit a menší kvalitu zvuku potom můžete zaměnit hlas nebo něco podobného. Takže ani ta osobní přítomnost vlastně čistým zobrazením člověka není nějak úplně zajištěna, tudíž potom, kdyby se tohle mělo aplikovat dlouhodobě a plně, tak je otázkou, aby součástí toho systému byl skutečně nějaký systém podepisování a dvojího ověřování přítomnosti a hlasování, pokud by se mělo přes něj nasazovat nějak masivně.

Jak už jsem zmiňoval, naše základní výhrada pro tu současnou aplikaci v tom, jak je to navrženo, ta veřejnost těch výborů, kde bych tedy chtěl představit pozměňovací návrh, tedy aby bod 4 zněl: Na začátku jednání výboru prostřednictvím videokonference, nestanoví-li zákon o jednacím řádu jinak, se výbor může usnést, že schůze nebo její část je neveřejná. Veřejnost jednání lze zajišťovat zpravidla přímým obrazovým a zvukovým přenosem, popřípadě pořízením a zveřejněním záznamu, umožní-li to technické a organizační podmínky.

A chtěl bych tedy podotknout, že pokud bychom používali systém, jehož technické podmínky ani neumožňují pořizovat záznam, tak bychom asi měli volit nějaký jiný technický systém. Čili tolik ke mně. Jak říkám, za nás je to dočasné opatření, kterému rozumím, nicméně budu zcela chápat, pokud se do toho někomu nebude chtít, protože ostatně kolem těch videokonferenčních aplikací v poslední době, zejména ohledně třeba aplikace Zoom, která tady byla zmiňována, byla spousta bezpečnostních incidentů. Tolik ode mně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám ještě faktickou poznámku, takže vystoupí před panem poslancem Markem Bendou ještě Patrik Nacher. Pane poslanče, dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne. Já jsem teď důkladně poslouchal pana místopředsedu Sněmovny - on mě teď neposlouchá, tak já počkám... děkuji - já jsem teď důkladně poslouchal a já bych si chtěl ujasnit jednu základní věc, a to je nějaká konzistentnost těch postojů. Já osobně nejsem příliš velkým zastáncem těch videokonferencí, zejména u těch orgánů, které mají přístupnost pro veřejnost, nebo dokonce tam, kde ta veřejnost by mohla vystupovat, což je třeba zastupitelstvo. Takže bych oddělil ty orgány, kde veřejnost přístup nemá, dobře. Tam, kde veřejnost přístup má, to je druhá úroveň. A tam, kde veřejnost přístup má a ještě se toho může zúčastnit aktivně.

Ale mě by zajímalo v tom případě, jak ta vaše slova korespondují třeba s tím, co se děje v Praze, kde váš primátor dokonce chtěl videokonferenci při konání zastupitelstva, když jste mluvil o té přítomnosti veřejnosti, odborné veřejnosti a podobně, kde oni přímo do toho zasahují. Tady veřejnost může být, ale nemůže do toho zasahovat. To znamená, já se teď ptám na nějaký konzistentní postoj, protože třeba jednání rady jsou doteď vedena na dálku přes videokonference. Vypadává zvuk a tak dále, má to ty své mouchy. Tak já jenom se ptám spíše, není to žádná provokativní otázka, ale mně jde o ten konzistentní postoj, protože my se o tom v Praze občas hádáme. A tady vy máte ten postoj trošičku jiný, tak jenom jak to tedy vlastně ve skutečnosti je ve vztahu vás jako Pirátské strany k videokonferencím a k tomu online jednání různých typů různých orgánů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance... Pan místopředseda, už jste si dali přednost vzájemně, tak prosím. A na faktickou jdete reagovat, nebo obecnou? Faktickou, dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jenom tedy faktickou poznámkou krátce. Já nejsem z Prahy, ostatně ani přesně nesleduji, co se děje v Praze, čili směřujte své dotazy na ty, kterých se primárně týkají. Nicméně co se týká toho základního postoje, pokud to organizačně-technické podmínky dovolují, tak je samozřejmě ideální, pokud se veřejnost může zúčastnit, zvláště pokud má právo účasti a vystupování.

Chápu, že u těch videokonferencí v současné době a v současných technických možnostech je to omezené. Tam samozřejmě nevím, co se přesně používá. Ostatně v tom znění, které navrhuji, tam je jasně řečeno, že v případě té veřejnosti, tak jak jsme na to zvyklí tady ze Sněmovny, by měl být umožněn obrazový přenos, což si myslím, že je ta základní podoba. To znamená, že z toho veřejného jednání výboru, které probíhá videokonferenčně, probíhá přenos někam ven, kde to ta veřejnost může sledovat. To je aspoň ten základ.

Samozřejmě to nedává ta práva reagovat a vstupovat obecně, to je potom otázka nějakého lepšího technického systému, kdy ten přítomný zástupce veřejnosti, který sleduje, si případně může nějakým způsobem zažádat. Ale nevím, jestli víte o nějakém technickém systému, který by tohle sofistikované utřídění a pravomoci předsedajícího v tuto chvíli umožňoval současně s bezpečností a stabilitou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Jinou faktickou poznámku tady nemám, takže se připraví pan poslanec Marek Benda. Jste stále připraven, ukazujete. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím odpovědět kolegovi Nacherovi, že je zásadní rozdíl mezi jednáním výboru v Poslanecké sněmovně, které je zpravidla veřejné, jednáním Rady hlavního města Prahy, které je zpravidla uzavřené, kdy my jsme se pokoušeli přesvědčit naše koaliční partnery, k tomu, aby bylo otevřené. Bohužel se nám to nepodařilo, na rozdíl od předchozího období, kdy vládlo hnutí ANO, mají na radu přístup předsedové opozičních klubů, díky čemuž tam může být i kolega Nacher.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní faktická poznámka, tedy reaguje pan poslanec Patrik Nacher. A stále je připraven pan poslanec Marek Benda. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já to upřesním, protože teď tady ta poznámka kolegy Ferjenčíka byla zbytečná. Za prvé, ty videokonference se dějí v Praze i na výborech, a ty jsou pro veřejnost otevřené, nikoliv na radě. Když to bylo na radě, tak jsme to nějakým způsobem schválili, když byla ta pandemie na vrcholu, ale u těch výborů právě to do určité míry limituje - já neříkám znemožňuje - účast veřejnosti. Za prvé.

Za druhé, ta účast opozičních předsedů klubů právě vznikla za minulého období. A tato rada v tom jenom pokračovala. To tak je. Já jsem tam seděl. Viděl jsem kolegu, nejčastěji, myslím si, Jakuba Michálka a další předsedy opozičních klubů, jak tam seděli. To znamená, tohle bylo jenom dědictví. To se skutečně zeptejte. Vy v tom pokračujete a je to tak dobře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu, zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, za prvé bych možná prosil pana předsedajícího, aby vedl poslance k pořádku. A když se tady hádají o tom, jak se navzájem zastupují v Praze, tak myslím, že to nepatří do bodu, kterým se stanoví pravidla jednání Poslanecké sněmovny. Slyšel jsem o tom tak strašné věci za poslední týdny, co se odehrává na těchto videokonferencích, že to radši nebudu říkat.

Já bych velmi poprosil, abychom ten materiál v tuto chvíli neschvalovali. Přerušme projednávání, přikažme ho ať už organizačnímu výboru, nebo ústavně-právnímu výboru. Podle mého názoru to nepřináší vůbec nic nového a užitečného, upřímně řečeno. Několik videokonferencí už tady proběhlo na různých typech orgánů, výborů, podvýborů. Nikdo to nerozporoval a je to vždycky o tom, jestli někdo rozporuje, nebo nerozporuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP