(Schůze zahájena v 2.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji 46. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána - (Smích a potlesk v sále.) Co to má být? Jsem rád, že jste tady zůstali, já bych to tedy dodal správně. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás všechny odhlásím. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Tím bude zaznamenána účast na této schůzi. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 44. schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud se někdo hlásí s jinou náhradní kartou, nechť toto ohlásí.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve čtvrtek 2. dubna tohoto roku elektronickou poštou.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského. Má někdo jiný návrh? Nikdo, děkuji.

V tom případě rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil. Kdo je pro tyto dva ověřovatele schůze? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 1, přítomno 92 poslanců, pro 89, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jana Čižinského.

 

Potvrzuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů s tím, jak jsme se sešli na tomto jednání v rámci bezpečnostních a krizových opatření.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7, zákona o jednacím řádu, rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní budeme hlasovat, pokud se nikdo nehlásí. V tom případě rozhodneme v hlasování číslo 2 o pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 2, z přítomných 92 poslanců, pro 7, proti 58. Návrh nebyl schválen.

 

Nezbývá mi nic jiného, než tedy 46. schůzi ukončit. Přeji vám dobrý zbytek noci a těším se s vámi 21. dubna na řádné 45. schůzi Poslanecké sněmovny, jejíž program již máte v pozvánkách.

 

(Schůze ukončena v 2.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP