(Schůze zahájena v 10.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 47. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Pan místopředseda Filip hlasuje s náhradní kartou 24, paní poslankyně Valachová s náhradní kartou číslo 22, pan poslanec Beitl s náhradní kartou číslo 26.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na ustanovení § 109m zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě předložení návrhu vlády na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu. (Silný hluk v sále.) Všechny vás poprosím už o klid, prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou - pan poslanec Bartoš hlasuje s náhradní kartou číslo 21 - v pátek 24. dubna.

Nyní bychom nejprve přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Leo Luzara.

Pan poslanec Feri hlasuje s náhradní kartou číslo 27, pan poslanec Ferjenčík s náhradní kartou číslo 15.

Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů. Nikoho nevidím.

 

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 2 - hned vysvětlím. Přihlášeno je 94, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Já jsem omylem zahájil hlasování číslo 1 ještě při odhlašování, tudíž bylo zmatečné a budeme dnes pro stenozáznam začínat až hlasováním číslo 2. Konstatuji, že jsme ověřovateli 47. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Leo Luzara.

 

Dále sděluji to, co již bylo dohodnuto při minulých schůzích. Zasedáme v redukovaném počtu. Všichni, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni, jsou na základě dohody předsedů poslaneckých klubů považováni za omluvené.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, 12. března tohoto roku vláda vyhlásila v souladu s článkem 5 a 3 ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav na maximální dobu 30 dnů. Poslanecká sněmovna následně na své 43. schůzi 7. dubna svým usnesením číslo 1012 prodloužila na základě žádosti vlády dobu trvání nouzového stavu do 30. dubna 2020.

Podle článku 6 odst. 2 ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, může vláda dobu pro vyhlášení nouzového stavu prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. 24. dubna tohoto roku vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení doby nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS Cov-2, a to do 25. května tohoto roku. Podle § 109m odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném řízení.

Nyní tedy přistoupíme k vlastnímu pořadu 47. schůze, tak jak je uveden na pozvánce.

Pro všechny, kteří ještě nejsou seznámeni s dohodou z grémia. Grémium navrhuje zařadit tři nové body do pořadu této schůze. Je to Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou, dále Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu a dále je zde návrh na zařazení bodu Revokace usnesení číslo 1103 ze dne 22. 4. k přerušení bodu 45. schůze Poslanecké sněmovny týkající se rozvolňování a nákupu ochranných pomůcek, neboť tyto body jsme přerušili až do 5. 5. Chceme-li je projednávat dnes, musíme nejprve revokovat toto usnesení.

Následně pak grémiu navrhuje, aby tyto body byly seřazeny takto: za prvé nouzový stav, za druhé revokace usnesení číslo 1103 ze dne 22. 4. 2020, za třetí informace vlády k uvolňování restriktivních opatření, za čtvrté informace vlády k nákupu ochranných pomůcek. To je tedy z grémia vše. Doufám, že platí dohoda, že další návrhy k pořadu schůze nebudou podávány.

Můžeme tedy nyní hlasovat o takto navrženém pořadu schůze tak, jak byl navržen grémiem. Nebo nejprve zařazení nových bodů? (Obrací se na zaměstnankyni organizačního odboru.)

 

Nejprve pro jistotu zařazení těch nových bodů, tak jak jsem přečetl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tří nových bodů a pro to pořadí, jak se dohodlo grémium. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 102, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 47. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 100 poslanců, pro 97, proti nikdo. S pořadem schůze byl vysloven souhlas.

 

S náhradní kartou číslo 28 hlasuje pan poslanec Roman Onderka, s náhradní kartou číslo 23 hlasuje pan poslanec Volný.

 

V souladu se schváleným pořadem schůze otevírám bod

 

1.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s prodloužením doby nouzového stavu

K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 5058 a já poprosím, aby předložený návrh uvedl předseda vlády Andrej Babiš. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP