(10.10 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, věřil jsem, že už Poslaneckou sněmovnu nebudu muset žádat o další prodloužení nouzového stavu, a to hlavně proto, že si myslím, že naše země objektivně zvládla pandemii koronaviru jako jedna z nejlepších v EU a naši epidemiologové potvrdili, že máme nákazu pod kontrolou prozatím, a doporučili, abychom se už začali opatrně vracet k normálnímu stavu. Proto vlastně už jsem minulý týden avizoval, že asi prodloužení nouzového stavu nejspíš nebude potřeba. Přesto vás ještě dnes žádám, a to z důvodů, které jsou vám všem známé.

Minulý čtvrtek 23. dubna vydal Městský soud v Praze rozsudek, kterým zrušil některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, i ta klíčová, a to regulaci volného pohybu osob, zamezení konání hromadných akcí nebo zákaz provozu obchodů či jiných provozoven. Soud dospěl k závěru, že takto zásadní krizová omezení nesmí ani v době nouzového stavu vydávat Ministerstvo zdravotnictví formou mimořádných opatření zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pouze formou krizových opatření podle krizového zákona.

Soud sám řekl, že se naše vláda potýkala s výjimečnou situací, a to i z hlediska práva. Samozřejmě souhlasím, že nikdy jsme takovou situaci v České republice neřešili. Proto nemáme ani žádný precedens, jak ji správně řešit věcně a formálně. Nikdy v minulosti jsme prostě nečelili nebezpečí, které by tak zásadně ohrožovalo zdraví obyvatel. A pokud jste viděli například jednu ze studií, která říká, že vlastně koronavir u i těch nemocných lidí může zkracovat jejich život až o deset let. Dnes se jako jedna z prvních zemí vracíme k normálnímu životu. A je jasné, že naše opatření byla efektivní a prokazatelně pomohla zabránit nekontrolovatelnému šíření epidemie. Česká republika má tu čest být mezi tzv. early opening countries, to znamená mezi zeměmi, které jako z prvních rozvolňují a otvírají.

A já jsem minulý týden měl videokonferenci. Byl tam premiér Austrálie, premiérka Nového Zélandu, premiérky Dánska, Norska, premiér Řecka, Rakouska a Izraele, domluvili jsme se na spolupráci, a další hovor proběhne příští týden, na velice konkrétní spolupráci, na společném postupu u různých projektů, abychom skutečně byli soběstační v rámci vakcíny, léků, zdravotnických pomůcek atd. Takže díky těmto opatřením, která my jsme zrealizovali, nenastaly žádné katastrofické scénáře jako v Itálii, Španělsku nebo Spojených státech. Žádné přeplněné JIP, žádné chodby plné intubovaných pacientů, žádní mrtví v chladicích boxech.

Ano, asi jsme měli formálně postupovat podle krizového zákona, jak řekl soud. My jsme jeho rozhodnutí respektovali a naše vláda formou zmíněných opatření okamžitě ještě téhož dne je opravila. Bez ohledu na formální rovinu jsem přesvědčený, že to, co jsme udělali, bylo vysoce odpovědné rozhodnutí, které ochránilo naši zemi a naše občany a přišlo v pravý čas. A za to bych chtěl také poděkovat i vám, poslancům Parlamentu ČR, za veškerou vaši pomoc jak s nouzovým stavem, tak také děkuji za všechno, co jste v té době této krize udělali pro naše občany. A opravdu si vážím vašeho konstruktivního přístupu.

Ale zpět k rozhodnutí soudu. Právě kvůli němu vás teď naše vláda žádá o prodloužení nouzového stavu. Z epidemiologického hlediska je totiž nutné i nadále bránit nekontrolovatelnému šíření epidemie potřebnými opatřeními. Naše země je i nadále ve stavu nebezpečí, i nadále jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, ale i vnitřní pořádek naší země a bezpečnost. Vzhledem k tomu, že krizová opatření podle krizového zákona smí vláda vydávat jen v době nouzového stavu a ten končí dne 30. dubna, tak je nezbytné, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s prodloužením nouzového stavu, tak jak to předpokládá článek 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

Klíčová restriktivní opatření budou postupně uvolňována až do 25. května. A pokud budeme i po tomto datu realizovat určitá omezující opatření, bude se jednat o ta opatření, která byla vydána už před vyhlášením nouzového stavu. A věřím, že s naší žádostí o prodloužení nouzového stavu tu dnes stojím už naposledy. Je potřeba vědět, že skutečně ten vir je neznámý, že jsou různé teorie. Nám se samozřejmě povedlo se zavedením plošné karantény odvrátit kolaps našeho zdravotnictví. A některé země dokázaly udržet epidemii dlouhodobě pod kontrolou, ale některé ne. Například jako Singapur, kde se objevila ta druhá vlna epidemie. A my samozřejmě připravujeme projekt chytré karantény, který začne 1. května. A ty výsledky stále jsou skvělé.

My jsme včera měli případ LDN v Mariánských Lázních, kde se nakazilo 34 klientů a 12 zaměstnanců. A samozřejmě musíme počítat, že možná přijde druhá vlna, ale musíme být na to připraveni. Včera jsme velice operativně pomohli Karlovarskému kraji, kdy jsme tam poslali deset vojáků, protože je tam nakažených 12 zaměstnanců. A myslím si, že ta spolupráce funguje skvěle, a samozřejmě já moc děkuji naší armádě, našim vojákům, kteří jsou hlavní součástí projektu chytré karantény.

Takže vzhledem k těm skutečnostem, které jsem uvedl, naše vláda žádá Poslaneckou sněmovnu, aby byl nouzový stav prodloužen až do 25. května, dokdy je potřeba, aby zůstala účinná krizová opatření vlády přijatá podle krizového zákona. Po tomto datu by nám podle současné epidemiologické předpovědi měla stačit už jen mírnější opatření, která už přijímáme a budeme přijímat i dál výhradně podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Chápu, že byly různé spekulace a kritika, jak se nakupoval zdravotnický materiál, a chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech rezortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci. Jsem přesvědčen také o tom, že jsme dokázali, že současnou krizi v žádném případě nezneužíváme k omezování demokracie a svobody. A možná pro někoho jsou naše opatření tvrdá, ale zejména podle hygieniků a epidemiologů nutná pro úspěšné zvládnutí pandemie.

Takže na základě té stávající situace a na základě i rozhodnutí soudu vás žádám o podporu a prodloužení nouzového stavu až do 25. května. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Než otevřu rozpravu, připomínám, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky, poslanec může vystoupit v rozpravě nejvýše dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Chtěl bych vás informovat o tom, že grémium se opět dohodlo, jakým způsobem budou seřazena přednostní práva, která v tuto chvilku už byla uplatněna. Vystoupí každý z předsedů politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně dle aktuální velikosti poslaneckých klubů. Následně vystoupí pan ministr zdravotnictví, paní ministryně financí, pan ministr průmyslu a obchodu a dopravy. Poté budou následovat ti, co jsou přihlášeni do rozpravy.

Takže nejprve poprosím pana předsedu ODS Petra Fialu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP