(18.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Táhnutí za jeden provaz je snaha najít společné východisko a společný konsenzus. A to se teď netýká jenom opozice. Vy jste se nikdy nesnažili s námi najít dohodu. Vy jste nás tady jenom válcovali. Vždycky jste si spočetli, že na to máte dost hlasů, tak jste nás tady zválcovali. Ale to se netýká jenom opozice. To se týká vašich sociálních partnerů, to se týká zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů v těch oborech, kterých se vaše opatření bezprostředně dotýká. A s těmi jste se o tom také nebavili. A to já pokládám za naprosto odpudivé, za naprosto nepřijatelné. Jak potom chcete, aby s vámi táhli lidé za jeden provaz, když se s nimi o tom vůbec nebavíte?

Znovu opakuji, já jsem byl členem dvou středopravých vlád. Netvrdím, že účast na tripartitě patřila k nejsvětlejším okamžikům mého života, a taky se mi stávalo velmi často, že jsem se na té tripartitě prostě nedohodl. Ale nikdy by mě ani na vteřinu nenapadlo, že bych v takto důležitých otázkách, které se dotýkají zaměstnanců i zaměstnavatelů, se o to nepokusil. Že by se nesešlo předsednictvo tripartity, že by neprojednalo harmonogram projednávání, že by neprojednalo dopady jednotlivých opatření na zaměstnance i zaměstnavatele. (Velmi důrazně, emotivně:) Prostě vaše arogance, se kterou jste tohle neprovedli! A teď se nerozhořčuji vůči vaší aroganci vůči opozici, teď se ohrazuji vůči vaší aroganci vůči sociálním partnerům, vůči odborům a vůči podnikatelským svazům! Oni se to dozvěděli z novin a z televize úplně stejně jako my. To není vládnutí. To není táhnutí za jeden provaz. To je amatérismus. To je arogance. A takhle se nemůže dosáhnout celospolečenského konsenzu. Tak si prosím pěkně ujasněme, co je to táhnutí za jeden provaz. Jestli myslíte, že to je poslouchání jednoho vůdce, který hodí na zem provaz, na jehož konci je smyčka pro živnostníka, tak za tenhle provaz my tahat nebudeme!

Jestli se chcete dohodnout na nějakém společném východisku, my jsme připraveni. A jsem přesvědčen, že jsou připraveni i ti sociální partneři, kteří se teď alespoň baví s námi jako s opozicí, když už se s nimi nechcete bavit vy. Ale oni jsou pro ten celospolečenský konsenzus neskutečně důležití.

Tak to je ta první poznámka.

Ta druhá poznámka k hlasování o prodloužení nouzového stavu. Rád bych připomněl, že tady padlo několik zásadních otázek, na které nepadla žádná odpověď. Velmi důležitá otázka je, na základě jakých dat ta vláda rozhoduje. Data, která nechcete dát Poslanecké sněmovně, data, která nechcete dát veřejnosti, ale data, která dokonce nechcete dát ani spolupracujícím expertům, a náměstek pana ministra zdravotnictví spolupracujícího experta, jednoho z nejpoctivějších analytických mozků, kterého znám za poslední léta v české akademické sféře, prostě vyhodí z expertního jednání prostě proto, že má nevhodné otázky. Tak na základě jakých dat vy chcete rozhodovat? Nebo na základě jakých dat rozhodujete?

Já bych nerad teď simuloval legendární herečku neherečku Miladu Ježkovou, ale ono se to skoro hodí. Máte, prosím pěkně, data? A mohla bych je vidět? A jestli je nemáte a jestli nám je nechcete říct, tak proč chcete, abychom na základě nulových dat s vámi sdíleli vaše rozhodnutí? A jestli je máte, tak nám je řekněte. A jestli nám je nechcete říct, tak řekněte, proč je nemůžete říct nám, a zdůvodněte, proč je nechcete říct ani těm spolupracujícím expertům. Protože když o tom jenom mlčíte a vaši úředníci vyhazují špičkové vědce a experty z jednání, když se náhodou zeptají na nějaká data, no tak jak chcete, abychom my vám věřili? Tak prostě minimálně na ta data nezazněla žádná odpověď.

Pak padla zásadní otázka, jak funguje, nebo spíš nefunguje chytrá karanténa. Tady již před měsícem byla předpověď, jak před třemi týdny začne fungovat chytrá karanténa. Všichni máme pocit, že nefunguje, ale třeba mám ten pocit, je mylný. Ale nikdo nám ho nevyvrátil.

Pak tady zazněla spousta příslibů, jak intenzivní v tomto okamžiku již bude testování. Ten počet testů absolutně neodpovídá tomu, co jste slibovali před třemi týdny. Před třemi týdny jste říkali, že v době, která zhruba odpovídá této chvíli, kdy tady jednáme, je klíčem dalšího boje s pandemií chytrá karanténa a tento počet testů. Chytrá karanténa nefunguje, počet testů je menší než poloviční toho, co jste slibovali. (V sále je hlučno.)

Padlo tady v té diskusi - já bych teď nevystoupil, ale v té diskusi na tyhle otázky padlo asi padesát... na tenhle problém padlo asi padesát otázek, a členové vlády tady sedí jako pecky a jeden z nich na to neodpověděl! Říkáte furt: Táhněte za jeden provaz. Ale my vám neřekneme ta data, my vám neřekneme, proč nefunguje chytrá karanténa, a my se s vámi odmítáme bavit, proč ten počet testování není takový, jaký jsme vám před třemi týdny slibovali.

Na základě téhle arogance vůči nám jako opozici, na základě téhle arogance vůči sociálním partnerům, odborům, zaměstnavatelským svazům, Hospodářské komoře, na základě téhle arogance vůči naprosto věcným dotazům, k testování, chytré karanténě, na nic z toho nechcete odpovědět a máte jedinou mantru: mlčte a táhněte za jeden provaz! Tak za takovýhle provaz s vámi táhnout nebudeme!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Martínek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím. A prosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, budu věcný, nebudu šířit propagandu jako někteří vládní poslanci a doopravdy se budu věnovat problému.

Proč mám problém podpořit vládní návrh? Jedná se o nedostatečnou podporu českých výrobců ochranných pomůcek a dalších podniků ze strany vlády. Podpořme české výrobce, podpořme českou ekonomiku, podpořme lokální soběstačnost i v rámci EU.

Společnost Prusa Research již od března tiskne obličejové štíty stejně jako mnoho dobrovolníků včetně pirátů po celé republice. Zainvestovala stovky tisíc korun do vstřikolisové formy na vlastní náklady a s tím, že ochranné štíty rozdávají zdarma. Mezi další společnosti patří například Workswell, výrobce termokamer, které dokážou měřit teplotu, aniž by se museli lidé zastavovat a tvořit fronty. Dále jsou tu projekty jako CoroVent, kde završili vývoj a zahájili výrobu plicních ventilátorů, či CovMask, kteří již vyrobili desítky tisíc ochranných masek pro zdravotníky, na které mnoho z nás přispělo. Nechápu investiční pobídky pro zahraniční společnosti, když tu máme stovky českých producentů, kteří se adaptovali na současnou tíživou situaci, investují do rozšíření výroby a nyní čekají i na státní objednávky ochranných pomůcek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP