(18.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Na mnou připraveném a 30. března zveřejněném seznamu českých výrobců ochranných pomůcek je přes 200 českých producentů. Jsem rád, že tento přehled pomohl některým samosprávám najít společnost, kde mohli pořídit ochranné pomůcky pro své zaměstnance, pracovníky ve zdravotnictví či občany. Přitom kvalita českých výrobců i díky použití nanovláken často výrazně převyšuje ochrannou účinnost i kvalitu provedení výrobků dovážených draze například z Číny. Česká republika je přitom velmocí v nanotechnologiích, které prokazují vysokou míru ochrany. Jako poslanec pocházející z Libereckého kraje s radostí pozoruji úspěchy akademiků například z Technické univerzity v Liberci, dobrovolníků i společností, které nyní vyrábějí kvalitní ochranné pomůcky za dostupné ceny.

Asociace nanotechnologického průmyslu nabízí pomocnou ruku státu, ale ministr Havlíček zatím nereagoval na zaslaný dopis. Proto bych rád citoval z jejich tiskové zprávy:

"Byli jsme velice nemile překvapeni, když jsme se ve středu 8. dubna 2020 dozvěděli o deklarované dohodě vládní garance, že český stát v průběhu 18 měsíců nakoupí 50 milionů respirátorů třídy FFP2 od firmy Honeywell, která v České republice nemá žádnou výrobnu respirátorů a teprve uvažuje o jejím vybudování. Garantovaný odběr by měl začít za čtyři měsíce, které by měla firma Honeywell využít k vybudování výrobny. Vláda v návrhu firmě Honeywell dále nabízí i možnost uchování části rezervních výrobních kapacit pro krizové situace. Tyto stroje by se v případě nové vlny epidemie mohly operativně rozjet a rozšířit výrobu. Náklady na pořízení a uchování této rezervní kapacity Honeywellu v provozuschopném stavu by platil stát.

Čeští výrobci respirátorů se v době nouzového stavu opakovaně ptali vlády na možnost garance odběru jejich respirátorů, aby mohli investovat do nových zaměstnanců a do strojního zařízení. Pokaždé dostali odmítavou odpověď. Přes odmítavé stanovisko české vlády tuzemští nanotechnologičtí výrobci investovali desítky milionů korun do nových automatických linek a sofistikovaných strojů na výrobu nanovlákenných filtrů do respirátorů a roušek nejvyšší třídy ochrany. Kdyby vláda veřejně oznámila konkrétní množstevní potřebu respirátorů, jejíž odběr je připravena garantovat, a vyhlásila veřejnou soutěž na uvedený garantovaný odběr, čeští výrobci by se do této soutěže přihlásili. Už nyní totiž navyšují své výrobní kapacity a v případě férové hospodářské soutěže jsou připraveni investovat do dalšího navýšení výroby.

30. března 2020 jsme veřejně deklarovali, že účinné zdravotnické pomůcky se staly strategickými produkty, které mohou efektivně chránit zdraví a životy našich obyvatel a ve svém důsledku se mohou stát velice prospěšnými pro zachování plynulého fungování české ekonomiky v době krizových situací. U těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako základní podmínku výrobu na území České republiky. Klademe přitom důraz na to, aby u zmíněných strategických produktů byla zachována hospodářská soutěž.

Respirátory FFP2 nejsou určeny pro zdravotníky a záchranáře. 20. března 2020 vláda vítala na ruzyňském letišti letadlo s první zásilkou roušek a respirátorů FFP2 z Číny. Novináři se členů vlády ptali, proč pořídili respirátory FFP2 a proč nenakoupili raději respirátory vyšší třídy ochrany FFP3, které zachytávají i viry. Dostalo se jim odpovědi, že respirátory FFP3 nejsou k mání. Není ale zřejmé, proč vláda plánuje nákup 50 milionů respirátorů nižší třídy ochrany i pro následující dva roky."

Chci se proto zeptat, zdali již pan ministr Havlíček reagoval na dopis českých výrobců.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, zdravotníkům a dalším občanům České republiky, kteří v této tíživé situaci pomáhají. Dále bych chtěl požádat, abychom všichni, kdo můžeme, používali aplikaci eRouška, na jejímž vývoji se podíleli i piráti, a pomohli tak s rozvojem chytré karantény, která pomůže minimalizovat dopady na Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní je jako poslední v rozpravě přihlášen v tuto chvíli pan poslanec Třešňák, takže jej prosím o vystoupení.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkný večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Vlastně ze strany vlády zde slyšíme, jak tuto krizi republika zvládá, a chápe tím především ten hygienický a zdravotnický rozměr. A pokud skutečně chceme mluvit o zvládnutí krize, tak určitě musíme brát v potaz skutečný poměr mezi dopadem na zdraví obyvatel a na zbytek hospodářství a fungování společnosti. A ačkoliv ty dopady nikdo z nás asi neumí predikovat, tak právě ten finální benchmark ukáže tu skutečnou úspěšnost toho, jak jsme se s krizí vypořádali.

Nicméně mi ještě krátce v této obecné části dovolte zareagovat na výstup pana poslance Staňka prostřednictvím pana předsedajícího, protože on mluvil o totální válce, krváku, nevím, co ještě dalšího zmínil, skoro až takovou biľakovskou dikcí, a téměř opomněl, kolik impulsů k jednotlivým opatřením, hlavně těm ekonomickým, vzešlo právě z lavic opozice, ať už přímou komunikací s ministerstvy, anebo na výborech.

A pokud jde o hlasování Sněmovny, i zde bych mohl napočítat za poslední měsíc desítky kvalitních pozměňovacích návrhů ze stran opozice, ať už byl jejich finální osud různý a většina z nich například byla zválcována vládní koalicí. A když jste zde sice pár opozičních řečí a návrhů také pochválil, tak jste dodal, že zapadly v návalu antibabiš. Osobně si nevybavuji, že bych zde dneska zaslechl nějakou antibabiš rétoriku nebo že by zde tak dnes někdo vystupoval. A navíc ještě zaznělo z úst pana Staňka, že máme ovládnout svou netrpělivost. Na to si dovolím pouze poznamenat, my jsme trpěliví, učenliví, dokonce i chápaví a ono by bohatě stačilo, pokud by vládní koalice předkládala validní informace a lépe naslouchala, a možná by pak ani nebylo nutné zde dnes takhle dlouze vystupovat a opět diskutovat na to stejné téma.

Nicméně po této krátké odbočce mi dovolte, abych se zmínil o úplně jiném tématu, o kterém jsem původně chtěl mluvit a které zde dnes zaznělo jen okrajově, a přitom se týká oblasti, v níž má naše republika skutečně ohromný potenciál. V České republice existuje mnoho schopných týmů vědců, techniků, IT specialistů, které dokážou realizovat velmi kvalitní technologická řešení, která by právě mohla usnadnit fungování země v takových krizích. Navážu tím trochu na řeč svého předřečníka Tomáše Martínka, tedy nejen využití nanomateriálů nebo extrémně rychlý náběh výroby nového typu umělé plicní ventilace, ale především aplikací pro chytré telefony. Zatímco mnoho asijských zemí, ať už jde o Tchaj-wan, Koreu a další, vsadilo na taková řešení - u nás se sice pomalu rozbíhala chytrá karanténa a aplikace eRouška, tam musím ocenit spolupráci právě Ministerstva zdravotnictví s týmem, který vyvíjel aplikaci eRouška, avšak tím to končí. Vlastně my jsme už 30. března s kolegou Koláříkem vyzývali ministra vnitra Hamáčka k nasazení takovýchto chytrých řešení například pro kontrolu pendlerů, a nejen toto, nasazení by bylo možné i u dalších skupin obyvatel, které jsou v rizikových skupinách a ocenily by takováto řešení, která by například vyhodnocovala riziko a včas je upozorňovala.

A nejen to. Některá papírová řešení i z jiných oblastí, třeba zdravotnictví, se mi jeví jako absurdní. Uvedu příklad. Formulář o vašem zdravotním stavu v souvislosti s koronavirovou krizí, který vyplníte ráno v jedné ambulanci a odpoledne přijdete do jiné ambulance a znova tam vyplňujete papírový formulář. Tím jsem se z rezortu vnitra přenesl tedy již ke zdravotnictví, a proto jsem i včera posílal panu ministrovi písemnou interpelaci. Přesto myslím, že by alespoň částečně mohla být odpovězena už dnes.

Ty dotazy byly rámcově následující: Technologická řešení nevyvíjejí jen české firmy. Jsme součástí EU a zajímalo by mne, jak jsou takové kroky koordinovány v rámci celé EU a případně i celosvětově, protože i nadnárodní společnosti, jako je Google nebo Apple, se vyjádřily, že vyvíjejí rozhraní pro boj s koronavirem. Avšak otázka zní: Komunikuje s nimi někdo ze strany České republiky? Anebo jaké jsou - zmínil to i pan předseda Kalousek ve své řeči - dopady, nebo jaké jsou doposud ty zkušenosti s chytrou karanténou nebo aplikací eRouška a obdobnou aplikací od Mapy.cz, nebo zda uvažuje ministerstvo o dalších funkcionalitách aplikace, případně jiném technologickém řešení, které by mohlo usnadnit život občanům v dobách pandemie a zmírnit dopady právě těch omezujících opatření na běžný život.

Tak to je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se hlásil pan předseda Stanjura s přednostním právem. (Nepřeje si jej využít.) Tak bez přednostního práva. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP