(19.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Stejně tak vedle těch již zmíněných skupin typu probíhajícího testování v domovech seniorů se to pak dá rozpadnout na úroveň jednotlivých krajů a okresů případně. A to by bylo ještě více vypovídající. No a potom je tam ještě klíčová otázka opakovaných testů, klíčová otázka toho, že potřebujeme vědět, jaký podíl z testů je jenom k jedné osobě a jaká je tam ta úspěšnost. I to by bylo velice zajímavé. A v podstatě to zpoždění testů, indikace a podíl opakovaných testů, tak to z informací, které já jsem dostala, jsou základní epidemiologické parametry.

A jenom to tady říkám, protože jsem přesvědčená, že naše vláda se na základě těchto informací rozhoduje, a přála bych si, aby tyto informace byly k dispozici i vědecké veřejnosti, aby mohla analyzovat třeba vývoj nákazy podle věku třeba mladých lidí v různých typech škol, aby se vědělo, jestli to je v několika málo školách hodně, nebo jestli se nemoc šířila sice po celé zemi, ale v každé škole málo. To dávám příklad praktického využití těchto údajů. A poslední věc, co je na tom důležité, že tam je skutečně důležité členění podle krajů, aby se dalo alespoň něco usuzovat o tom krajovém šíření.

Když to shrnu, tak se domnívám, že se skutečně nežádá tak mnoho. Nejsou to žádná data, z kterých by bylo možné usuzovat na jednotlivce, ale pomůže to pochopení chování té nemoci v celé naší společnosti. Ještě jednou děkuji za zodpovězení předem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. V tuto chvíli už nevidím nikoho, kdo by se hlásil do rozpravy. Než ji ukončím, abych byl fér, mám tady poznámku, že pan předseda Jurečka jednak dal návrh na časové trvání nebo na délku prodloužení stavu nouze, ale ještě měl doprovodné usnesení. Já jsem tady nebyl. Bylo řádně načteno na mikrofon? Týkalo se nákupu ochranných pomůcek v souladu se zákonem o... Bylo. Takže ho budu považovat za řádně načtené.

Končím rozpravu. (Gonguje.) Přivolám kolegy z předsálí a pokusím se zrekapitulovat, co zde zaznělo.

Nejprve zde máme několik návrhů, které směřují k prodloužení stavu nouze a liší se pouze v délce trvání, a některé jsou obsahově stejné.

Tak například poslanec Jurečka navrhuje prodloužení o 10 dnů, poslanec Vít Rakušan navrhuje prodloužení do 10. května. Obě tyto lhůty končí o půlnoci 10. května. Myslím, že bychom je mohli hlasovat jedním hlasováním v rámci toho podpůrného.

Pak je zde vládní návrh do 25. 7., pak je zde návrh pana místopředsedy Petra Fialy do 7. května... Co jsem řekl? (Hlas z pléna: 25. 7., ale má být 25. 5.) Tak to se omlouvám. Už jsem byl u dalšího návrhu.

Takže do 7. května navrhuje pan místopředseda Petr Fiala. O sedm dnů navrhuje pan místopředseda Tomio Okamura. Opět se jedná o obsahově totožný návrh.

A pak tady odpoledne v rozpravě ještě zazněl návrh poslance Ondráčka do 17. května.

Kromě toho zazněly návrhy na doprovodné usnesení poslance Jurečky, poslankyně Pekarové Adamové, poslance Zdeňka Ondráčka. Je to vše? A pana místopředsedy Tomio Okamury. Je ta rekapitulace kompletní, co se týče doprovodných usnesení? Myslím si, že ano.

A teď bychom přistoupili po předchozí dohodě na grémiu nejprve k orientačnímu, chcete-li podpůrnému hlasování podle § 72, který z těch návrhů na prodloužení nouzového stavu má největší podporu mezi poslanci. Všechny vás odhlásím. A zřejmě bych zvolil postup od vládního po nejmenší, není-li námitka proti tomuto. Není to podstatné. Hlasovat v orientačním hlasování budeme pouze pro.

 

Takže nejprve budeme hlasovat, kdo by případně byl pro prodloužení nouzového stavu do 25. 5. 2020.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Přihlášeni jsou v hlasování číslo 5 102 poslanci, pro bylo 49.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo je pro prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Jedná se o hlasování číslo 6. Přihlášeni jsou 103. Nevím, jestli se někde nevyskytla chybička? Pro 44.

 

Dále bychom hlasovali o prodloužení nouzového stavu o 10 dnů, to jest do 10. května 2020.

Kdo by byl pro? Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 7. Přihlášeni 102, pro 18.

 

A poslední je návrh o prodloužení o 7 dnů do 7. května 2020.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 8. Přihlášeni jsou 102, pro 44.

 

Lhůty do 17. a do 7. získaly stejnou podporu. Dívám se, který byl navržen jako první. Bylo to do toho 7. 5. Navrhuji, abychom tento hlasovali dříve než ten předchozí. To znamená, v tuto chvíli největší podporu získal návrh vládní. Poté bychom hlasovali do 7., poté do 17., poté do 10. V případě, že bude některé hlasování úspěšné, nebudeme pokračovat.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 25. 5. 2020."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeni 102 poslanci, pro 51, proti 38. Návrh přijat nebyl. Nebyl vysloven souhlas s návrhem usnesení. Budeme tedy pokračovat.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 7. 5. 2020."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášen 101 poslanec, pro 43, proti 18. Návrh nebyl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP