(19.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na prodloužení. Přečtu návrh usnesení, ať to máme správně formálně: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s prodloužením doby nouzového stavu do 17. 5. 2020."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 101 poslanců, pro 54, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Adamec k hlasování? Ano.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, při předchozím hlasování o prodloužení o sedm dní jsem zápolil s tlačítky. Chtěl jsem hlasovat pro, asi jeden bude proti. Takže nezpochybňuji hlasování, ale byl jsem pro.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pro stenozáznam bylo zaznamenáno.

V tom případě vám všem děkuji. Usnesení bylo přijato a já končím tento bod. (Ze sálu námitka: Ne.) Ne, pardon. Já se hluboce omlouvám, ještě nám zbývá hodně těch doprovodných usnesení. Omlouvám se. Pokusím se dodržet pořadí, jak byla přednášena.

 

Nejprve tedy usnesení, které navrhl pan místopředseda Tomio Okamura: "Poslanecká sněmovna považuje za správné nejasnosti okolo realizace nákupu zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky NKÚ."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno je 102, pro 50, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh doprovodného usnesení pana poslance Mariána Jurečky: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby od 1. května i v prodlouženém stavu nouze realizovala jakékoli nákupy ochranných pomůcek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 102, pro 44, proti 3. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nyní je zde návrh paní poslankyně Pekarové Adamové: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v termínu do 31. května 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým bude stanoveno právo fyzických a právnických osob na náhradu škody způsobené jim v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními přijatými vládou podle zákona číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, krizový zákon, a mimořádnými opatřeními přijatými Ministerstvem zdravotnictví podle zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v souvislosti s řešením krizové situace způsobené epidemií koronaviru SARS-CoV-2 na území ČR."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14. Přihlášeno je 102 poslanců, pro 43, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Já bych možná navrhoval, napřed odhlasujeme jednotlivá usnesení. S přednostním právem se hlásil první pan místopředseda Okamura, poté pan Jurečka.

 

A pak zde máme ještě doprovodné usnesení načtené panem poslancem Ondráčkem: "Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR předložit Poslanecké sněmovně a) návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných pracovních pomůcek zejména od českých výrobců, termín do 10. 5. 2020; návrh opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze, termín do 5. 5. 2020."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto doprovodné usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno je 102, pro 91, proti nikdo. Toto usnesení bylo přijato.

 

Tak a je zde doprovodné usnesení navržené panem poslancem Kupkou: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby vyčlenila z prostředků EU 15 mld. korun na důležitou injekci do budoucnosti. Prostředky by posloužily na podporu investic v obcích, městech a krajích ČR dle klíče 10,5 miliardy na investice a opravy majetku měst a obcí, tisíc korun na občana, 4 miliardy na silnice II. a III. třídy prostřednictvím SFDI a zbývající částka půl miliardy korun na všechny zkontrolované a připravené dopravní projekty, na které by se v rámci rozpočtu SFDI nedostalo."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 102, pro 43, proti jeden. Toto usnesení přijato nebylo.

 

A než ukončím tento bod, s přednostním právem pan předseda Okamura, poté pan předseda Jurečka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak hnutí SPD tady navrhlo usnesení, které znělo: "Poslanecká sněmovna považuje za správné nejasnosti okolo realizace nákupů zdravotního materiálu v době stavu nouze prověřit pracovníky Nejvyššího kontrolního úřadu." A toto usnesení bylo teď zamítnuto hlasy poslanců koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM. A já tomu opravdu nerozumím. Protože pan premiér avizoval i ve svém projevu, že naopak by byl rád, aby Nejvyšší kontrolní úřad prověřil ty množící se spekulace v médiích a mezi veřejností - mně píše spousta lidí -, které se týkají okolností nákupů zdravotnických potřeb bez výběrového řízení v době stavu nouze. Jak jsem říkal, tak ty spekulace a podezření se v této věci šíří i mezi veřejností a hnutí SPD je přesvědčeno, že takové spekulace a podezření je třeba transparentně ověřit bez zbytečného politizování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o to, aby kdo má případně nějaké diskuse, aby je přenesl do předsálí. Děkuji. Aby nerušil vystupujícího. Nechci jmenovat konkrétně, poprosím. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A my si myslíme, že tyto spekulace, podezření by bylo třeba transparentně bez zbytečného politizování prověřit. Proto my jsme velice vstřícně a konstruktivně řekli, že naše hnutí SPD tady nepodpoří v této věci zřizování komisí politiků, jak tady navrhovala některá ze stran takzvaného Demobloku, nebo dokonce tyto strany, ale chceme, aby případné šetření bylo profesionální, efektivní a apolitické.

Dokonce pan ministr vnitra Jan Hamáček mě napadl dneska dopoledne na tiskové konferenci a řekl, že jestli mám podezření, ať podám trestní oznámení. Ale proč? Vždyť my jenom chceme, aby Nejvyšší kontrolní úřad to prověřil. Proč z toho dělat nějakou show? My jsme pouze chtěli - mně by se chtělo říct potrefená husa se ozve, ale proč taková afektovaná reakce ze strany pana ministra vnitra, nechápu. To naopak vzbuzuje ty otazníky. Ale proč vy jste nepodpořili jako vládní koalice včetně ČSSD, protože ty největší spekulace jsou právě ohledně ministra vnitra, ale my nepodezříváme pana ministra. Jako pane ministře, my vás nepodezříváme. My jsme jenom chtěli, protože mně píše opravdu mnoho lidí a psala o tom i média. Jediné, co jsem chtěl, je, nikdo vás nepodezřívá, to tady říkám i na mikrofon, aby to bylo slyšet. Jenom my jsme chtěli, na nikoho jsme neukazovali. Jediné, co jsme řekli, heleďte, tak to nechte na tom Nejvyšším kontrolním úřadu. A znovu říkám já veřejně, tady na vás koukám, já vás nepodezřívám. Já jsem jenom chtěl, aby NKÚ to prostě prošetřil, ať nám dá nezávislý orgán závěry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP