(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, byl jsem u toho, když panu místopředsedovi Pikalovi se omlouval pro schůzku s prezidentem republiky, na kterou odjel.

Takže já jenom konstatuji, že podle § 63 odst. 6 písmeno d) přijatý návrh lze revokovat, pokud byl přijat a pokud ten návrh předloží ten, kdo hlasoval pro návrh. Což pan kolega Kubíček splňuje.

 

Tak teď je na nás, abychom rozhodli hlasováním, pokud se nikdo k tomu nehlásí, jestli budeme revokovat usnesení 1103 z 22. dubna a budeme se zabývat dalšími body, protože to s tím souvisí.

Rozhodneme v hlasování, pokud se nikdo nehlásí, číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Hlasy ze sálu.) Už funguje. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17, z přítomných 101 poslance pro 87, proti 1. Návrh byl přijat, a můžeme tedy pokračovat v jednání. Tím je bod číslo 2 vyřešen.

 

Bod číslo

 

3.
Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 22. dubna na 45. schůzi ve všeobecné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů by měli zaujmout pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj tohoto bodu, kterým je pan poslanec Ivan Bartoš. Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě.

Připomínám, že před přerušením tohoto bodu byli s faktickými poznámkami přihlášeni poslanci Patrik Nacher, který je ale dnes omluven, Miroslav Kalousek, Ivan Bartoš a poté s přednostními právy poslanci Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala, Radim Fiala, Ivan Bartoš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nyní tedy s faktickou poznámkou Miroslav Kalousek, kterého vidím - dobře, vzdává se faktické, Ivan Bartoš s faktickou také se asi vzdává, a můžeme tedy s přednostním právem - paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Ta stahuje přihlášku. Pan místopředseda Petr Fiala také stahuje přihlášku. Radim Fiala je omluven dnes.

Pan poslanec Ivan Bartoš s řádnou přihláškou. A připraví se ministr zdravotnictví, který stahuje.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl jenom navázat na to, co jsme tady nedokončili minulý týden, protože už byla poměrně pozdní noční hodina. Asi jako aktualizaci bychom měli po tom týdnu, tak vzhledem k tomu, že představení uvolňování se trochu změnilo, ale je to stále ta prezentace, kde je ta šipka s těmi daty, kde jsou vyjmenované jednotlivé typy provozů. Já si myslím, že pokud jsme odpověď na tu otázku od pana ministra Havlíčka v těch intencích, které jsme požadovali, nedostali u žádosti o prodloužení nouzového stavu, bylo by liché se domnívat, že se v tomto bodě dnes můžeme dozvědět něco více. A já bych asi uzavřel, že tam požadavek byl stejný minulý týden, jako je teď při schválení nouzového stavu, bohužel mu nebylo vyhověno. Myslím si, že to je velmi podobná situace, jako bude nastávat u následujícího bodu nákup ochranných pomůcek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Bartošovi. Pan ministr zdravotnictví se vzdal svého vystoupení. Nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy nemám. Vidím pana místopředsedu Pikala. Prosím, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych chtěl jenom využít příležitosti, když už máme toto téma otevřené v tuto chvíli, snad už v poměrně jistější podobě, protože víme, že nouzový stav bude pokračovat, tak bych se chtěl zeptat k tomu uvolňování vládních opatření na některé nelogičnosti, se kterými se na mě obracejí občané. V tomto případě se jedná o výuku ve školách, konkrétně v jazykových školách, kde občané nerozumějí tomu, proč nějaké malé skupiny typu čtyři lidi včetně lektora v tuto chvíli jsou zakázané, resp. jsou zakázané ještě na daleko delší dobu, až někdy do půlky května. Čili to je třeba jedna otázka, kterou bych měl. Ale věřím, že atmosféra již neodpovídá tomu, abychom mohli něco racionálně řešit. Děkuji. Nicméně uvítal bych skutečně odpověď, proč takto to vypadá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. Nikoho dalšího do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu končím. Případná závěrečná slova nejsou, přistoupíme k podrobné rozpravě a pan zpravodaj Ivan Bartoš, jestli sledoval návrhy na usnesení - žádné usnesení zatím nebylo předloženo, jestli jsem s tím srozuměn. A pan předseda Kalousek se hlásí. Jistě i bez papíru si vzpomene na ten návrh. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, někde jsem zapomněl to usnesení, ale já ho z hlavy umím, takže ho když tak napíšu zpravodaji: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby příslušná data poskytla alespoň expertům spolupracujícím v Národní ekonomické radě, když už je nechce poskytnout veřejnosti a Poslanecké sněmovně."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Pan kolega Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, jestli mě posloucháte - neposloucháte, nevadí. Dovolím si načíst návrh usnesení, kterým "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně harmonogram uvolňování přijatých opatření včetně dat, ze kterých vychází, a to v termínu do 5. května tohoto roku." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova - pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, ale přesto ho vyvolám, protože budeme hlasovat o návrzích usnesení, jestli souhlasíte, v pořadí, jak byly předneseny. Ano?

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych ještě požádal, jestli mohu, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Ondráčka - já jsem nezachytil datum.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel jistě předloží panu zpravodaji návrh usnesení. (Poslanec Ondráček předává návrh usnesení poslanci Bartošovi u pultíku.)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Takže máme tady dvě usnesení, která byla předložena v pořadí pan poslanec Kalousek a pan poslanec Ondráček. Takže návrh prvního usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby poskytla data alespoň expertům v Národní ekonomické radě, když už je nechce poskytnout veřejnosti a Poslanecké sněmovně." (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolega Kalousek kontroluje, jestli to bylo správně. Bylo.

Můžeme rozhodnout v hlasování číslo 18, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 18, přihlášen 101 poslanec, pro 37, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Druhý návrh je od pana poslance Ondráčka: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila harmonogram přijatých opatření včetně dat, ze kterých vychází, do 5. května 2020."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 19, ze 101 poslance pro 46, proti 1. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Protože nebyl přijat žádný návrh a vyčerpali jsme tento bod, končím bod číslo 3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP