(20.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Máme před sebou bod číslo

 

4.
Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu

Prosím některého ze zástupců vlády, aby se ujal slova. Nemám žádné usnesení vlády České republiky, kdo má být tím, kdo... Udělám to podle hierarchie. Místopředsedou vlády je ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych tento bod stručně uvedl. Budu hovořit za Ministerstvo vnitra. Předpokládám, že mě pan ministr zdravotnictví doplní. A odkážu vás na webové stránky Ministerstva vnitra, kde je pravidelně aktualizovaná tabulka, kde je uvedeno, kolik ochranných prostředků Ministerstvo vnitra nakoupilo a jak byly do jednotlivých odběrových míst distribuovány.

Pouze pro informaci: k 27. 4. nakoupilo Ministerstvo vnitra 8 695 800 respirátorů, 59 321 000 roušek, 1 199 100 kusů ochranných brýlí, 1 159 000 ochranných obleků, 245 000 ochranných štítů, 1 590 000 ochranných návleků, 900 celoobličejových masek CM6, 6 100 filtrů T3R a 1 097 530 rychlotestů. Celková suma, kterou Ministerstvo vnitra zaplatilo do dnešního dne za tyto dodávky, byla 3 900 milionů korun.

Tolik vstupní informace. A samozřejmě jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se ministra zdravotnictví, jestli chce doplnit za Ministerstvo zdravotnictví otázku nákupů. Ano, je tomu tak. Pokračujeme druhým úvodním slovem ministra zdravotnictví vlády České republiky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za Ministerstvo zdravotnictví. My jsme na základě usnesení vlády z 9. 3. dostali rovněž úkol, abychom centrálně nakupovali, zejména tedy pro resort zdravotnictví, pro přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, to znamená státní, fakultní nemocnice, dále krajské hygienické stanice, orgány ochrany veřejného zdraví, to znamená Státní zdravotní ústav, zdravotní ústav v Ostravě, v Ústí nad Labem, také laboratoře, které testují na COVID-19. Takže zejména pokud jde tedy o nemocnice. Dále dodáváme materiál i pro terénní lékaře, praktické lékaře, ambulantní specialisty, stomatology i lékárníky, takže v zásadě pokrýváme zejména tedy oblast zdravotnictví jako takovou.

Ministerstvo v tomto směru na základě usnesení vlády vytvořilo operativně nákupní tým, který funguje na Ministerstvu zdravotnictví, jak ze zaměstnanců ministerstva, tak ze zástupců nemocnic, kteří jsou odborníky v oblasti nákupů. Tento nákupní tým začal obratem pracovat a již 13. 3. jsme měli první dodávku respirátorů a roušek zejména do nemocnic. Respirátory zejména FFP2, FFP3, roušky a tak dále. Jak o tom hovořil vicepremiér Hamáček, ministerstvo také má zveřejněna čísla, kolik máme dodáno do jednotlivých krajů a samozřejmě tedy hlavně jaké položky to jsou. To je právě i na stránkách, kde jsou data o vývoji nemoci COVID-19. Pravidelně každý den jsou tam aktualizovány položky od respirátorů, roušek, rukavic a tak dále. Asi není třeba tady vše vypisovat, specifikovat. Každopádně toto je dohledatelné, to znamená, každý si může dohledat, kolik jakých ochranných prostředků a výrobků Ministerstvo zdravotnictví distribuovalo.

Celková suma, za kterou máme jako Ministerstvo zdravotnictví objednáno, se pohybuje zhruba kolem 4,9 miliardy korun s tím, že ale uhrazeno zatím je zhruba 2,3 miliardy. Samozřejmě jsou tam objednávky, které docházejí ještě v čase. My jako Ministerstvo zdravotnictví jsme vládě předložili minulý týden usnesení, na základě kterého Ministerstvo zdravotnictví ukončuje k 30 4. tento operativní nákup, protože skutečně jsme to považovali pouze za dočasné, operativní řešení, které ministerstvo takto vlastně zvládlo, to znamená, zajistili jsme zásobování nemocnic v tom kritickém okamžiku, kdy zde hrozila objektivně masivní pandemie, rozšíření pandemie v rámci nemocnic, což by byla naprostá katastrofa, protože víme, že například v Itálii a dalších zemích to, co byl největší problém, bylo, pokud se nakazili zdravotníci a ti dále šířili tuto nemoc v rámci zdravotnických zařízení. Takže to se nám povedlo právě urgentními nákupy zajistit.

Nemocnice jsou v tomto směru nyní zajištěny, ty klíčové, páteřní nemocnice našeho systému, stejně tak jako další, krajské hygienické stanice a podobně. To znamená, v tuto chvíli Ministerstvo zdravotnictví ukončuje nákupy k 30. 4. s tím, že jak jsem o tom hovořil, máme tady objednávky, které stále docházejí a budou docházet v následujících týdnech. Naše zásoby jsou nyní nastaveny na následující dva měsíce, to znamená, květen a červen bude pokryt, tak jak máme uloženo z hlediska distribuce, ochrannými prostředky, to znamená nemocnice budou v tomto směru dostávat ochranné prostředky od Ministerstva zdravotnictví, byť je nebudeme již nakupovat následující dva měsíce. A počítáme s tím, že následně, tedy v průběhu těchto dvou měsíců, by bylo určité přechodné období, kdy bychom chtěli nastavit nový systém, aby nemocnice si začaly nakupovat ochranné prostředky samy, protože to je standardní způsob.

To operativní řešení skrze Ministerstvo zdravotnictví bylo skutečně pouze dočasné, ale měly by nemocnice a další poskytovatelé přejít na standardní režim dodavatelsko-odběratelských vztahů, protože na rozdíl od situace, která byla na začátku března, nebo ještě v polovině března, kdy ta situace byla velmi kritická a v zásadě tyto ochranné prostředky nebyly k dispozici vůbec na běžném trhu a bylo velmi obtížné je získat, nakonec se nám to tedy podařilo, a pak se ta situace následně postupně zklidňovala, tak dnes je již vytvořen trh, dokonce i retailový trh když mám možnost sledovat, tak je možné dnes si koupit i v lékárnách roušky, respirátory. Takže ta situace skutečně je v tomto směru lepší. A myslíme si, že nemocnice by tedy měly začít nakupovat samostatně, byť se mohou sdružit třeba do nějakého sdruženého centrálního nákupu.

Ale jak jsem říkal, ministerstvo ke konci tohoto měsíce, to znamená k 30. 4., centrální nákup ukončuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a otevírám rozpravu, do které podle dohody je první přihlášen pan poslanec Ivan Bartoš, který se ujme opět zpravodajské činnosti, a paní poslankyně Pekarová Adamová jako druhá. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý pozdní večer. Já nebudu dlouhý ve svém projevu. Měl jsem připravený ten projev již na předchozí jednání. Bohužel se kvůli přerušení na něj nedostalo. Já to vezmu zkrátka.

Já jsem vlastně rád, že pan ministr tady řekl, že Ministerstvo zdravotnictví ukončuje centrální nákupy, protože to, čeho jsme byli svědky, to nebyla nějaká zdravá soutěž nebo snaha o to, kdo ve skutečnosti může ty potřebné předměty dodat, ty zdravotní pomůcky. To byla rivalita. Tu rivalitu jsme mohli sledovat už v momentě, kdy se začala řešit pandemie v České republice a nevznikl ten předpokládaný Ústřední krizový štáb. Prostě v tu dobu si pan premiér Babiš uzurpoval to právo celou věc komentovat, ve věci vystupovat a hrát to řešení krize jako mediální prezentaci schopnosti ANO. Když se ukázalo, že ta situace není udržitelná, protože krizový štáb je potřeba, štáb byl zřízen. Přesto dle předpokladu, že se šéfem Ústředního krizového štábu stane tady pan ministr vnitra Hamáček, nestalo se tak. Šéfem Ústředního krizového štábu byl pověřen pan náměstek Ministerstva zdravotnictví Prymula a situace se dále vlekla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP