(20.30 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Bylo to jednoduché. V ten moment se hrála ta velká hra. Kdo zařídí pomůcky, které v té době v České republice nebyly v nějakém trvalém přínosu a v nějakém trvalém výhledu, protože to zásobování skutečně není v řádech desítek tisíc, nebo dvaceti tisíc, ale milionů, stává se zachráncem, stává se hrdinou. A protože se tedy podařilo - a já nechci dnes řešit nákupy, které byly realizovány skrze Ministerstvo vnitra, a nechci řešit třeba roli pana Tvrdíka v této věci. Chci se bavit o tom nákupu Ministerstva zdravotnictví. A protože přece Hamáček nemůže - pardon, že používám toto slovo, ale jdu do té rétoriky pana premiéra Babiše - tak přece tady pan Hamáček nemůže zahanbit Ministerstvo zdravotnictví. Já se bojím, zda tam někde na pozadí, řekněte to jméno, nešel nějaký příkaz: prostě musíte nakoupit, abychom také měli čísla.

A proč se to domnívám? Já jsem v této věci interpeloval pana ministra. On mi zatím neodpověděl kromě nějakého, řekněme, takového klukovského tweetu. Protože i z těch dat, která byla k dispozici, naši analytici i s investigativními novináři na druhé straně začali zkoumat, jaké to jsou firmy, od kterých Ministerstvo zdravotnictví nakupuje. My jsme na základě toho minulý týden podali podnět k NKÚ a k FAÚ. Jsem rád, že se tato věc bude šetřit.

Já jsem namátkou vybral firmy, které vidíme jako nejvíce problematické.

RECEA PRAGUE s r. o. Jednatel společnosti čelí osmnácti exekucím na částku přesahující 3 miliony. Bydlí trvalým bydlištěm na Úřadu městské části Praha 5. Předmětem činnosti této společnosti je cukrářství, mimo jiné, a uzenářství.

De Sol investment s r. o. Majitel společnosti bydlí v Belize, kde již vlastníka není možné zjistit. Není vůbec jisté, kdo tu společnost ovládá, přitom vláda měla povinnost nejpozději do 10. ledna 2020 zavést veřejný rejstřík skutečných vlastníků, který by takovým případům zamezil. Vůči jednateli této společnosti je vedeno jedenáct exekučních řízení a z rozhovoru pro média je zřejmé, že jednatel nemá o této společnosti přehled a ovládá ji někdo úplně jiný.

A můžu pokračovat. LA Factory s r. o. Prázdná firma, která naposledy ve veřejné uzávěrce vykazovala nulové tržby, neměla žádné zaměstnance. Přesto si u ní objednalo Ministerstvo zdravotnictví ochranné pomůcky za 1,2 mld. korun.

Batist Medical a. s. Společnost zaslala Ministerstvu zdravotnictví respirátory FFP2 za rekordní částku 866 korun za kus. To bylo zhruba v ten moment, kdy už i na českém trhu se říkalo, která organizace nakoupí za 100 korun, tak už je to příliš drahé, ta jednotková cena v momentě dodávek z Ministerstva vnitra byla okolo 65 korun, pokud si to dobře pamatuji.

Reality World s r. o. Jednatel této společnosti, která podniká na realitním trhu, byl v roce 2017 největším sponzorem hnutí ANO. Tam nevím, jestli je tato vazba čistě náhodná. Věnoval tehdy hnutí 650 tis. korun. Společnost se stala dodavatelem respirátorů FFP2 pro Ministerstvo zdravotnictví.

Já nevím, jestli ten výčet je konečný, ale myslím si, že i nyní je postačující. A člověk, s jehož penězi vláda nakládá a ministerstvo nakládá, se oprávněně ptá, jak se toto mohlo stát, zda se to děje, nebo zda se jedná o jakýsi nový standard v hospodaření. To skutečně není soutěž, kdo dodá respirátory, kdo dodá pomůcky. Tam skutečně i v případě nouzového stavu se rozhodně musím dívat na jednotkovou cenu, řešit tu kvalitu. A já doufám, že ty testy, které jsme prováděli na objednaných zdravotních pomůckách, neprokážou, že některé ty certifikace, ukázalo se to v jiných zemích, nejsou odpovídající. Ačkoliv třeba respirátory splňovaly standardy při klasických testech, selhávaly v momentě přilnavosti, tak já doufám, že toto všecko se v rámci šetření NKÚ prošetří.

Mně tady stále ve hře tedy zůstávají otázky Ministerstva zdravotnictví, protože tam jsme analyzovali ty největší problémy, jaká byla ve hře varianta, proč se tak stalo, nebo jestli to byla jakási kombinace dvou variant. Obě ty varianty jsou alarmující.

Bylo to tedy tak, že byla potřeba se blýsknout, že i Ministerstvo zdravotnictví, ačkoliv už byly nákupy zajištěny Ministerstvem vnitra, se musí blýsknout a skutečně také mít ta čísla, také mít tu tabulku?

Druhá varianta, a tu nemůžu v tuto chvíli ani vyvrátit, ani potvrdit a věřím, že k tomu dojde šetření, že toto bylo činěno s vědomím lidí, kteří byli v tom týmu, který byl neustále na drátě, že to bylo jako na aukci, pan ministr to popisoval někdy velmi dramaticky, bylo to s vědomím toho týmu lidí, který na ministerstvu působil. To je samozřejmě taky špatně.

Pokud to byla kombinace obojího, není k tomu potřeba další komentář, věc je třeba vyšetřit.

Kdybych citoval šéfa NKÚ, ten v tom vyjádření z minulého týdne hovořil o tom, že nevylučuje, že ve věci budou padat trestní oznámení. Já si myslím, že s penězi daňových poplatníků, které spravují ministerstva mimo krizový stav i v krizovém stavu, je třeba nakládat hospodárně a není žádná omluva pro to, aby v momentě, kdy do Česka už proudí po nějakých standardních cestách dostatečné množství, někdo nakupoval za dvacetinásobek běžné jednotkové ceny, která je v tu dobu standardní. A kontrola toho, jestli se za tu cenu dá nakoupit, to je přece úplně to elementární, co člověk musí udělat, než nějakou objednávku podepíše nebo než někam peníze uvolní.

Takže jsem rád, že Ministerstvo zdravotnictví z toho vycouvá. Je to evidentně manažerské selhání pana ministra zdravotnictví v této věci. A já doufám, že spravedlnosti bude učiněno zadost a věci těchto firem, které jsem jmenoval, či případné další problémy budou vyšetřeny a zjednána náprava a lidé, kteří jsou za toto zodpovědní, tu odpovědnost ponesou i fakticky, nebude to jenom rétorická omluva někde pro média nebo pro lidi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Bartošovi. A nyní paní poslankyně Pekarová Adamová a pan ministr zdravotnictví. Oba s přednostním právem. Máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vím, že už je pozdní hodina, nicméně tento bod se týká několika miliard korun z veřejných peněz, takže to není určitě nic banálního, a proto si myslím, že bychom tomu měli věnovat pozornost.

Centrální nákupy ochranných pomůcek doprovázejí pochybnosti od samého začátku. Absolutní selhávání vlády k zajištění pomůcek v počátcích nouzového stavu vystřídalo slavnostní vítání čínských letadel místo toho, aby vláda podpořila českou ekonomiku nákupem pomůcek od solidních českých výrobců nebo distributorů. Když jsme pak jako opozice vyzývali vládu, aby nakupovala pomůcky od českých výrobců, rozhodně jsme tím nemysleli to, co se tady děje často nyní. Obchodování s firmami s pochybným pozadím nebo nejasnou strukturou. Ministerstvo zdravotnictví sice zveřejnilo na svém webu 13. března výzvu, ve které apeluje na všechny výrobce, dovozce a distributory ochranných osobních prostředků, aby se přihlásili s konkrétní nabídkou, nelze se však ubránit dojmu, že šlo o výzvu pouze na oko. Z informací v médiích, které se opírají o záznam mailové komunikace, nebo spíš nekomunikace s Ministerstvem zdravotnictví, je totiž zjevné, že rezort pana ministra Vojtěcha nejevil o české výrobce či distributory přílišný zájem, nebo jevil, ale ne o všechny, jen o některé vybrané.

Například podnikatel Miroslav Krajíček nabízel Ministerstvu zdravotnictví masky N95 a N100 včetně cenové nabídky. Reagoval tak v dobré víře na prohlášení právě ministra Vojtěcha, který se na tiskové konferenci k nedostatku zdravotnického materiálu v České republice bránil slovy "kolegové, obvolávají všechny dodavatele, trh je velmi napjatý a musí se jednat v řádu minut, je to velmi akční jako na burze, jsem přesvědčen, že se to zlepší". Kolegové byli zřejmě plně zaměstnáni obvoláváním dodavatelů, a tak množící se nabídky od českých dodavatelů přehlédli. Pan Krajíček se nenechal odradit a zasílal další e-maily - bez reakce. Odpovědi se dočkal až u pátého e-mailu téměř po měsíci. Málokdo by měl ale takovou trpělivost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP