Středa 27. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem

Bod byl přerušen včera v rozpravě. To si nejsem jist, jestli kolega neuzavřel rozpravu. (Hlasy ze sálu: Ne.) Takže byl přerušen v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Ještě jednou vítám paní senátorku Šárku Jelínkovou. Své místo u stolku zpravodajů zaujala i paní ministryně financí Alena Schillerová.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. V tuto chvíli je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ráda bych za klub STAN dokončila naše vyjadřování ke kompenzačnímu bonusu a k dopadům, které tento kompenzační bonus bude mít na obce.

Včera z úst paní ministryně zaznělo, že Senát změnil pravidla hry během hry. Ale dle našich analýz, které máme, tomu tak není. Nechci zde polemizovat o tom, jaké analýzy má paní ministryně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Poprosím vás, kteří máte něco, co si potřebujete nutně říct, abyste si to říkali v předsálí a nerušili vystupující. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane předsedo. Zkrátka a dobře, je to otázka dvou názorů a zde asi není možné tuto debatu vésti. Nicméně co je ale jasné, co nám paní ministryně včera řekla, že ta koncepce kompenzačního bonusu byla od počátku stejná a byla koncipována jako vratka z daně z příjmů fyzických osob. A toto sdělení je pro mě důležité, protože podle tohoto sdělení jste, paní ministryně, věděla, jaké výpadky tento kompenzační bonus a tato konstrukce bude pro obce a města znamenat, jak významný výpadek příjmů to bude. Nikde to nezaznělo, na žádné tiskové konferenci jste to nezmínila a v podstatě jste tyto informace de facto zatajovala, jakým způsobem dopadne kompenzační bonus na obce a města.

Samozřejmě můžete argumentovat tím, že v důvodové zprávě byl vyčíslen dopad na veřejné rozpočty. Ano, ale pokud opozice podává nějaký návrh zákona, který by se týkal výpadků pro města, obce a kraje, tak ten návrh nám bývá vrácen, popřípadě kritizován, že tam nejsou konkrétně vyčísleny dopady na státní rozpočet, na obce a na kraje. A jak je možné, že tedy Ministerstvo financí uvádí v důvodové zprávě pouze dopady na veřejné rozpočty? Kde je ta kritika? Tak měřte stejným metrem.

Také jste, paní ministryně, včera zmínila, že politika, kterou zde vedeme, Senát, ti, kteří se zastávají obcí, měst a krajů, je krátkozraká a že následky musíme nést všichni, tedy obce i kraje. Ale, paní ministryně, vždyť obce, ve kterých se na skoro tři měsíce umrtvil život, koronavirus sníží příjmy ze sdílených daní, a to velmi významně. Podle odhadů by mohly přijít až o 30 miliard. A to jsou ty následky, které si obce a kraje ponesou.

Vy také komentujete často to, že obce a kraje musejí být vděčny za to, jakým způsobem se jim dostalo materiální pomoci od státu. Ovšem víc jak polovina obcí říká, že neviděly od státu ani roušku, ani kapku dezinfekce. A také řada obcí a měst a krajů podporovala nejenom sociální služby ze svých peněz, ale také místní živnostníky.

Včera jste také, paní ministryně, zmiňovala, že daňové příjmy měst rostly o 44 % v posledních pěti letech a krajů o 50. Také ráda zmiňujete to, že obce mají velké úspory, v uvozovkách, na svých účtech. Ale víc jak polovina obcí, víc jak 3 000 obcí mělo koncem loňského roku na účtech méně než 8 milionů korun. Protože ty velké prostředky na svých účtech mají velká města, a mají je tam proto, že je čekají velké investice.

A co se týče těch dopadů, podle jednoho z průzkumů se v různých obcích v důsledku koronavirové krize zruší 10 000 investičních projektů za 8,5 miliardy korun a odloženo bude 23 000 dalších za více než 27 miliard korun.

Včera zde také zaznívalo, že je potřeba pomoci malým obcím. Ano. O tom nikdo nepochybuje. Ale ty výpadky se budou týkat všech. A vy říkáte, že je hodně peněz ve velkých městech. Takže Praha jako hlavní město přijde o 12 miliard korun podle odhadu. Kolín například o 47 milionů korun. Plzeň oznámila, že odkládá investice za půl miliardy korun a ruší projekty za dalších 170 milionů korun. Zlín oznámil pozastavení investic za čtvrt miliardy korun. Brno odhaduje propad daňových příjmů na více než miliardu korun a chystá se omezovat investice.

Toliko jenom k situaci, která je již dnes. A dovolte, abych pokračovala dále.

Vy vyzýváte obce, aby investovaly. Máte pravdu. Obce jsou větším a kraje jsou větším investorem, než je stát. V loňském roce investovaly, jestli se nepletu, kolem 123 miliard korun. Mají připravené projekty. Ty projekty jsou užitečné, jsou pro jejich občany. A pokud vy oslabíte jejich příjmy, oslabíte rozvoj a růst lokální ekonomiky. Oslabíte zároveň i ty podnikatele, protože ti nebudou mít zakázky. A nakonec to dopadne ještě na občany.

Hovoříte zde o masivních dotacích. Hovoříte o analýzách. Tak to už jsem u školek a škol slyšela před rokem, že se bude analyzovat. A já se ptám - co pořád analyzujete? Dali jsme vám seznam investičních akcí na školy a školky, o které je zájem, z velké části již se stavebním povolením, za 9 miliard. Ovšem jestli si ty masivní dotace představujete tak, jak je tomu dnes při poslední dotaci na Ministerstvu financí právě pro ty malé obce do 3 000 obyvatel, kdy přišlo 800 žádostí a pravděpodobnost, že tyto obce dotaci dostanou, je velmi malá, dostane se z těch 800 asi na 40 obcí. A když už chcete investovat do obcí v podobě dotací, tak to udělejte rychle.

Hovořilo se zde včera o tom, že dotační tituly jsou pro obce náročné. Na Ministerstvu financí je 800 žádostí. Většina z nich by uspěla. Ale není dost finančních prostředků. Ty žádosti obce podaly. Jsou vyhodnoceny. No tak tam dejte ty peníze a může se hned stavět. To samé platí o dotačních titulech na Ministerstvu pro místní rozvoj. V miliardách jsou převisy na místní komunikace, na veřejné stavby. Žádosti jsou podány, vyhodnoceny. Tak tam nasypte peníze z vládní rozpočtové rezervy. Máte investice po celé České republice. A tak můžete rozhýbat lokální ekonomiku. (Hluk v sále.)

Závěrem mi dovolte říci jedno. Když jsem přemýšlela o tom, o čem budu zde vystupovat, tak jsem si vzpomněla na počátky koronavirové krize v České republice. Všichni jsme si byli vědomi vážnosti situace. Věděli jsme, že musíme zapomenout zde ve Sněmovně na všechny rozpory a musíme táhnout za jeden provaz, a byli jsme vyzýváni, že musíme plout na jedné lodi. A musím konstatovat, že opozice šla vládě na ruku. Většinu vašich návrhů podporovala a sama se snažila přispět svými návrhy. Snažila se hledat rizika, opravit, rozšířit počet osob, které byly postiženy a kterým je potřeba pomoci. Prostě zkrátka a dobře, měli jsme pocit sounáležitosti. Postupně ovšem ten pocit sounáležitosti vyprchal. A víte proč? Většina opozičních návrhů byla označena v podstatě za nevhodné a byla zamítnuta. To není žádné stýskání. To je konstatování faktu.

Postupně, aspoň tedy pro mě a pro náš klub, z hlediska opozice nastala ta fáze, kdy jste si vy začali přivlastňovat naše návrhy, opoziční návrhy. A co jsme dělali my jako opozice? Zkrátka a dobře jsme byli vděčni. Když jsme věděli, že ten návrh je dobrý, tak jsme pro ty návrhy hlasovali. Přivřeli jsme oči, prostě jsme si řekli, hoďme to za hlavu, je potřeba pomoci našim občanům a našim firmám.

Včera zde zazněly ohledně kompenzace výpadku pro obce různé návrhy. Dovolte mi je zmínit. Vláda by mohla kompenzovat obcím tento výpadek v podobě příspěvku na občana ve výši 1 100 Kč a krajům 600 Kč. Dalším návrhem byla pomoc na obyvatele 1 000 Kč a 400 Kč. A já si dovolím přihodit ještě jeden návrh našeho hejtmana Martina Půty v podobě pomoci obcím na jednoho obyvatele 2 000 Kč a na kraje 1 000 Kč. Tento odhad vychází v podstatě z těch odhadů výpadků komplexně.

A já vás, paní ministryně, vyzývám, prosím, ukradněte opozici tyto návrhy. A když ne oba, tak aspoň jeden z nich. Za takovou krádež totiž nebudete nikým souzena. Ba naopak, každý vás pochválí. A když už jste obce a kraje hodili přes palubu, tak jim hoďte alespoň záchranný kruh. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych zde uvedl stanovisko za Piráty. My jsme byli původně připraveni hlasovat pouze pro sněmovní verzi, pokud by zde včera bylo přijato nějaké rozumné usnesení ohledně kompenzací městům, obcím a krajům. Bohužel včera byl přijat pouze nedostatečný návrh komunistů. Poslanci ANO a KSČM se ovšem včera vykašlali na občany žijící v městech s více než třemi tisíci obyvateli, na kraje i na ty malé obce, které budou mít problém s dotační žádostí. Hlasovat proto budeme i pro senátní verzi. I když nás stát zadlužuje stovkami miliard, není schopen ani částečně dofinancovat ztráty měst a krajů, které občané i ekonomika České republiky bohužel pocítí. Města a kraje nemají možnost půjčovat si tak výhodně jako stát. Zvažte ještě jednou možnosti, jak kompenzovat tyto výpadky, abychom všichni jako občané České republiky tímto rozhodnutím netrpěli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo poslední vystoupení v rozpravě... Pan kolega Adamec a eviduji další přihlášky. V pořádku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já děkuji. Pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se pokusím k tomu dnešnímu návrhu zákona také něco říct. Přiznám se, že včerejší den byl takový smutný den pro mě, po těch pěti hodinách nakonec ten výsledek je nijaký, a musím říct, že já se neobávám ani snad těch příštích tří čtyř měsíců, ale spíš podzimu a následující zimy, kdy doběhnou různé platební neschopnosti, ty druhotné a podobné věci, a bude normální výpadek z výběru daní. Nechci nikoho strašit, ale prostě ta situace tady bude velmi komplikovaná.

Co mě velmi mrzelo, a ty argumenty tady padaly, jak obce zbohatly, jak si nasyslily, nashromáždily na účtech peníze. Tak pravda to není. Ti, kteří byli poctiví, kteří chtěli rozvoj svých obcí, tak investovali a mají rozinvestováno i letošní rok a budou mít velké problémy ty investice doplatit nebo nějak se s nimi vypořádat. Takže kdo syslil, choval se jako starosta, jako zastupitelstvo, jako rada špatně, kdo investoval, choval se dobře, ale potrestán bude ten, divte se, ten, kdo se choval dobře. Pro mě je to, řekl bych, velké poučení - nemám rád to slovo, ale poučení to je, že příště člověk nesmí být tak naivní a představovat si, že jsme s vládou, se státem na jedné lodi. A mělo by to tak být, že jsme na stejné lodi.

Ale teď mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu návrhu, který máme před sebou. Víte, ono když se na to podíváte s chladnou hlavou, tak obce jsou tu stovky, stovky let a vždycky prošly nějakou dobou lepší, horší, a tím, že tady dneska jsou, tak se ukazuje, že to nakonec zvládly. A zásadní rozdíl tady vidím v jedné věci mezi tím, co vlastně riskujeme přijetím senátního návrhu, v tom, že vlastně ti lidé, kterým chceme pomoct, ten střední stav, ti živnostníci, ti ty tři měsíce neměli nic, kdežto obce samozřejmě, až na to pokrácení, které ještě přijde, prostě nějaké peníze pořád mají, jsou na tom lépe, a rozhodně říkám znovu, ono se to stabilizuje, až skončí tato podpora, tento balíček, ale na druhé straně přinese to další druhotné jevy, kterých já se obávám víc než tohoto pokrácení rozpočtu v té dani ze závislé činnosti fyzických osob.

Možná je to k zamyšlení, aby si vláda uvědomila, že ona proklamace, že obce dýchají se státem, že jsme jeden organismus v rámci republiky, by se měla lépe naplňovat. Já si myslím, že ano. Tendence vždycky toho silnějšího, což v tomto případě je vláda, je prostě vzít si tam, kde něco je, a prostě vyřešit problém tím, že ho zaplatí někdo jiný. Tak to já vnímám jako velmi nedobrý postup. Vždycky říkám, když někdo něco nařídí, tak by měl platit. Nakonec moc dneska samozřejmě, ať to vezmeme, jak to vezmeme do důsledku, je to, když máte peníze a můžete něco realizovat. To tak je prostě. Můžeme tady říkat, že to je jinak, ale v realitě je to takto, a vláda toho beze zbytku využila. Já si myslím, že paní ministryně i ostatní ministři a i vládní koalice moc dobře vědí, co se tady včera dělo, že to není férové vůči těm obcím. Není, protože obce nemůžou jako stát si prostě natisknout bankovky, když to přeženu, nebo zvýšit si státní dluh, protože jsme vázáni některými pravidly. Padlo tady, že obce si mohou vzít dluhopisy. Ony by si je braly, kdyby to bylo výhodné, akorát že ten proces, který tam je, je velmi složitý a rozhodně výhodnější by bylo vzít si klasický úvěr anebo nějaký jiný peněžní zdroj.

Takže já musím za sebe říct, a možná mluvím i za víc členů naší Občanské demokratické strany, že já podpořím v tomto případě poslanecký návrh, i když se mi to říká těžce. Podpořím ho, protože ti lidé, kteří jsou vázáni na tu podporu, tak to jsou lidé, kteří v tuto chvíli nemají nic. My, obce, ještě něco máme. A doufám, že vláda a vládní koalice nebude postupovat tímto způsobem dále, protože by se mohlo stát opravdu, že nebudeme mít také nic. Takže podpořím poslanecký návrh, ten senátní podpořit nemůžu, protože opravdu si myslím i po odborné debatě, že by skončilo vyplácení té podpory. A to si myslím, když to zvážíme všichni, si nikdo z nás nepřeje, protože pak by ona deklarovaná podpora byla jenom deklarovanou podporou státu, i nás obcí a krajů, to je potřeba říct, a vlastně nebylo by to myšleno vážně.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dále jsou přihlášeni z místa pan poslanec Krejza a paní poslankyně Vostrá. Ještě než jim ale dám slovo, tak s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bláha, a než dojde ke stolku, tak konstatuji dvě došlé omluvy, a to pana poslance Jana Skopečka od 10 do 12.30 z pracovních důvodů a pana poslance Pavla Kováčika od 15.30 hodin do konce jednacího dne. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat předřečníkovi za ta slova, která tady zazněla, že opravdu firmy nemají vůbec nic. Tady se včera někteří poslanci smáli, že někteří přišli i o 200 % toho, co normálně běžně dělají obratu. Tak opravdu oni přišli o veškeré úspory. Takže v tuhle chvíli, pokud je podpoříme tím, že odhlasujeme to, co je navrhováno, tak zachráníme alespoň to, že odložíme tu dobu, kdy i vám, starostům, přestanou chodit penízky do vašich kas, protože věřte tomu, že ta doba přijde a do půl roku bude nám všem daleko hůř, a to je právě díky tomu, že nejsme schopni se tady dohodnout, abychom trošku šetřili navzájem, protože ty firmy všechny musely snížit svoje mandatorní výdaje, jednoznačně musely snížit platy všem zaměstnancům, všechny odměny, všechny mimořádné bonusy. Jenom ti nadnárodní, kteří uměli zavřít a říci si o kompenzace státu, tak ti to samozřejmě mají lehčí. A tady to zaznělo, že bohužel vždycky to odnesou ti poctiví, a to platí i z řad podnikatelů. Ti, kteří pracovali, tak dneska nedostávají ze státní podpory nic, protože ten, co zůstal v práci, nemá nárok na žádnou kompenzaci. Takže já jsem pro to, abychom podpořili to, co je navrhováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Krejza, připraví se paní poslankyně Vostrá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, můžeme to možná trošku odlehčit, byť to je téma složité. V gymnastice známe prvek, kterému se říká Tkačevův přelet. To vypadá asi tak řekněme takhle. (Ukazuje rukama.) Pak existuje prvek smyčka Korbutové. To vypadá takhle. (Opět ukazuje.) Ten je zakázán. A pro obce je tento návrh, který předvedla paní ministryně, a já bych si ho nazval spirála Schillerové. To je takhle. (Ukazuje rukama spirálu.) A teď jde jenom o to, aby ta spirála pro ty obce neskončila takto. (Ukazuje dolů.) A já věřím, že ne, že to ty obce zvládnou.

Vysvětlím proč. Nebylo dostatečně zdůrazněno, že se obce podílet budou na kompenzačním bonusu. Je to chyba možná i nás poslanců, ale v té legislativní smršti jsme to myslím skoro všichni nedomysleli, nebo nevěděli, jednoduše.

Obce byly vyzvány k tomu, aby investovaly. Obce byly vyzvány, aby pomohly podnikatelům. My jsme nájmy odpustili, rozumné obce nájmy odpustily. Rozumné obce podpořily podnikatele i ze svých prostředků. V podstatě je potřeba, aby odpustily dál nájem, aby si dosáhli živnostníci, podnikatelé na podporu nájmu, který poskytuje jeden z programu COVID. A kdybychom věděli, že se budeme podílet dalším, a já to nezpochybňuji, myslím si, že to není úplně nefér, tak bychom se možná chovali trošku rozumněji.

Přes to přese všechno, že jsem i pod tlakem ostatních starostů, tak sdílím názor kolegy Adamce, a to že v této chvíli podpořím poslanecký návrh, protože si myslím, že ty priority jsou někde jinde než zachraňovat obce. A myslím, že těch 500, 700 tisíc podnikatelů a živnostníků to potřebuje více. Obce to prostě nějakým způsobem zvládnou. Jenom bych přesto poprosil paní ministryni Schillerovou, zda by nezvážila a vláda nezvážila do budoucnosti nějakou formu kompenzace, když už jsme se včera na tom nedohodli, a těm obcím, i větším obcím, které jsou opravdu investory, mají připravované projekty, mohou investovat, pokud ty prostředky budou mít, mohou investovat hned, vrátí se vám 50 %, minimálně 50 % z investované sumy rovnou do státního rozpočtu, aby ty prostředky se pokusila najít, protože to je pro stát mnohem jednodušší než pro obce. A jak říkám, ještě multiplikací by to možná bylo mnohem víc než těch padesát.

Takže já podpořím poslanecký návrh, přestože to je Sophiina volba pro mě. A prosím v této chvíli vládu a paní ministryni, aby se zamyslely do budoucnosti, krátké budoucnosti, na to nějakou formou tyto náklady naše kompenzovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krejzovi. Ještě požádám kolegyni Vostrou o strpení, protože se s přednostním právem přihlásil pan předseda Jan Farský. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Ono tady za poslední dva dny zaznělo hrozně moc slov. A myslím, že těch slov je tolik, že nás až odvedla od samé podstaty, podstaty toho, o čem tady debatujeme. To, co říká vládní návrh, je to, že vezmeme z peněz obcí, které jsou jim garantovány, část stát vezme, nějak je použije a pak těm obcím možná jednou něco na dotacích vrátí. A střetávají se tady dva světy. Ten svět svobody, volného rozhodování samospráv, které jsou garantovány Ústavou, a ten centralizovaný svět, který je na té druhé straně.

To, co se totiž stane, je, že tím přesunem peněz se ztratí svoboda obcí, svoboda občanů rozhodovat, kam jejich má obec směřovat. Toto rozhodování na sebe přebere vláda, protože ona bude rozhodovat o těch dotacích, ona bude určovat, jak se mají ty obce rozvíjet, a také se ztratí část těch peněz, protože samozřejmě administrativa s tím spojená kus sežere. Kdo jediný v tomto získá, je vláda. Ta získá moc. Ta dosáhne toho, o co přišla před lety tím, když se posílilo rozpočtové určení daní, že starostové už nemuseli leštit kliky, nemuseli se doprošovat pár korun na to nebo ono, ale prostě mohli to zaplatit z peněz, které dostali ze zákona. Tuto svobodu obcím teď vláda bere. Já to chápu a respektuji, zapadá to do rozhodování této vlády, této koalice, a je to vcelku předvídatelné. On každý, kdo je u moci, tak se chová, že té moci chce mít samozřejmě víc a ovládat zvláště ty, kteří jsou vzpurní.

A ty obce vzpurné jsou, ty kraje také. Tímto se dosáhne, že budou muset ustoupit v mnoha případech, nebudou moci být třeba tak radikální, protože je vláda bude držet pod krkem tím, jestli jim korunu dá, nebo nedá. My jsme si to zažili už před lety v době opoziční smlouvy. A mimochodem byl to důvod, proč vůbec starostové v mnoha oblastech se začali dávat dohromady, proč se začali organizovat a proč se také dali na politickou dráhu. Právě to, že rozhodovalo to, jestli máte toho kterého známého politika, a ne to, jak dobrý je ten projekt pro vaši obec. My tímto krokem, tím, že se obcím vezmou peníze a možná se na dotacích nějaké vrací, se vracíme patnáct let zpátky. Obce se dostávají do područí, ztrácejí svoji svobodu. A to je nejhorší na tomto návrhu, že občané už nebudou rozhodovat o budoucnosti své obce, ale u obcí o tom bude rozhodovat vládu.

Chápu, že je to váš cíl, ale takhle jednoduché to je. Všechno ostatní, kam ty peníze půjdou, nepůjdou, kde co propadne, jsou jenom omáčka, která měla zakrýt tu podstatu. Prosím, o tomto rozhodujeme, jestli budou naši občané se rozhodovat svobodně, anebo jestli o tom bude rozhodovat vláda. A kdo si myslí, že to tak není, tak včera bylo podáno hned několik důkazů. Viděli jsme tady paní ministryni Dostálovou, jak nám citovala ze svých SMS zpráv, jak se jí starostové snad doprošují o nějaké koruny. Ona si nestěžovala, jí se to líbilo.

Slyšeli jsme tady stokrát o školce v Semilech, na kterou pan Babiš snad dal peníze. Dokonce loni v prosince na výboru pro evropské záležitosti mi říkal, jak si dovoluji vůbec něco proti němu mít, když nám on do Semil posílá peníze. No jednak neposílá ty peníze. Jsou to peníze Evropské unie. A jednak to je přesně ten cíl, pro který chce teď si vláda převzít ty dotace, abychom si přeci nemohli dovolovat něco mít proti vládě, když nám tak milostivě dává peníze, které nám teď bere. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kytýr, poté pan poslanec Václav Klaus - obě faktické poznámky. Kolegyně Vostrá bude mít jistě trpělivost, jako měl včera pan kolega Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se velice omlouvám, ale některé věci se fakt nedají vydržet. Já jsem v průběhu včerejšího i dnešního jednání slyšel vystoupení spousty poslanců, kteří zapomněli na to, že při projednávání tohoto zákona opakovaně jsme naprosto všichni věděli, z čeho budou hrazeny náklady. Při kladných hlasováních jak rozpočtového výboru, tak i na plénu této ctihodné Sněmovně jsme jednoznačně věděli, že se to veřejných rozpočtů dotkne, a veřejných rozpočtů jak obcí, tak i místních samospráv.

Proto mě dneska velice mrzí, že musím deklarovat veřejnosti, že ctihodní poslanci - a věřím tomu, že většina těchto poslanců se neprobudila, ale kontinuálně věřím, že bude hlasovat v rámci toho, co věděla během prvních a následných projednávání sněmovního tisku, který byl završen zákonem 159/2020. Tato novela, která rozšiřuje kompenzační bonus na malá eseróčka, je jenom drobným vrcholem v rámci celého balíčku, kam kompenzační bonus pro OSVČ míří. A proto veřejnost ujišťuji, že poslanci čtou zákony, poslanci vědí, o čem jsou zákony. A věřím tomu, že i poslanci kontinuálně s těmito svými výstupy zacházejí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. A připravena je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych si dovolil poznámku na předřečníka pana Farského. A sice mě trošku unavují ty debaty, že každý, kdo je starosta nebo hejtman, tak tady musí v této debatě vystoupit, aby se ukázal svým jako voličům ve městě. Já mám radost, že mají v Semilech školku, mám to město rád, léta jsem tam jezdíval cyklistický maraton, dokud to místní běžkaři jaksi organizovali.

Ale k tomu, kvůli čemu vystupuji. Vy máte naprostou pravdu, pane Farský, že to nejsou peníze pana Babiše. Jsou to peníze daňových poplatníků. Ale nemůžete v jedné věci říci, ta školka není... to nedal pan Babiš peníze, to dala Evropská unie, protože to je úplně stejný případ. Evropská unie také žádné peníze nemá. To nejdřív český stát vybere sestřičkám, učitelům, podnikatelům, lidem daně, sebere jim peníze, pak je jedním příkazem pošle do Bruselu a pak to s pomocí složitých operačních programů dostáváte nazpátek a nakonec vám to dá pan Babiš na tu školku. Takže nemůžete argumentovat jako tímto stylem. Na to jsem chtěl reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Prosím všechny, aby oslovovali kolegy prostřednictvím předsedajícího. Nyní vystoupení paní poslankyně Miloslavy Vostré. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych tady sdělila, že poslanecký klub KSČM podpoří sněmovní verzi, a to z toho důvodu, že v tuto chvíli my rozhodujeme o tom, zda OSVČ, 300, 400, 700 tisíc, teď požádalo, jestli se nepletu, asi kolem půl milionu OSVČ, zda my pozastavíme peníze pro ně. Prosím, a to nejsou peníze na podnikání, to je na přežití těch lidí, na jejich základní potřeby, aby měli jak platit inkaso, aby zaplatili telefony. To není na rozvoj podnikání nebo na udržení podnikání, to je na to, aby ti lidé měli na základní potřeby. Proti tomu stojí samozřejmě výpadek, jak se tady o tom hovořilo.

Já bych jenom, pane předsedající, vaším prostřednictvím na pana kolegu Martínka. Víte, to včerejší usnesení - já chápu, bezzubé a kdesi cosi -, ale to usnesení bylo naprosto odpovídající tomu, o čem tady celou dobu byla řeč. Říkala to dnes i paní kolegyně Kovářová. Ty projekty i ty malé obce do 3 tisíc mají připravené. Ty projekty splní absolutně všechno. Nepodceňujme ty malé obce a ty starosty. Jejich převis je tam na několik miliard, nic nebrání tomu, když tady deklarovala vláda ústy paní ministryně, že naplní dotační programy, které už jsou, kde už jsou ty žádosti, kde už jsou ty žádosti vyhodnoceny, naplní finančními prostředky. Nic nebrání tomu, aby ve velmi rychlém čase - a prosím, já jenom připomínám, že včera součástí toho usnesení byl termín 16. června, aby ty peníze byly těm obcím uvolněny a okamžitě mohly malé projekty, které ovšem v těch částkách dávají pak ty miliardy, začaly fungovat okamžitě, ať jsou to dotační tituly na Ministerstvu financí, na Ministerstvu pro místní rozvoj apod. Ty projekty jsou připravené i pro malé obce a jsou okamžitě schopny je realizovat.

Teď opravdu jsme před touto volbou. Já znovu opakuji, že my podpoříme sněmovní verzi právě proto, aby nedocházelo k žádným pozastavením a časovým skluzům výplat kompenzačního bonusu pro OSVČ a malá eseróčka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou kolega Lipavský, potom kolega Martínek. Máte slovo, pane kolego, k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já si jenom dovolím ještě zareagovat na pana poslance Klause. Když tady mluvil o tom, že to jsou peníze daňových poplatníků, a vyjmenoval ty profese, tak zapomněl zmínit, že v případě evropských fondů to jsou převážně německé zdravotní sestřičky atd., protože Česká republika je stále čistým příjemcem na těchto dotacích. Takže to byl takový detail, který ve svém příspěvku opomněl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Martínek také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já krátce k paní předřečnici Vostré. Nadále platí to, co jsem řekl. Poslanci hnutí ANO a KSČM se vykašlali na občany žijící v obcích nad 3 tisíce obyvatel. Tam to prostě pocítí ti lidé a i ty menší obce, tam plno z nich bude mít problémy si vůbec nějakou žádost podat a většina z nich se k tomu nedostane. Stejně tak jste se vykašlali na kraje a další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka Václava Klause, poté Petra Gazdíka. Kolega Benešík ještě posečká. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych reagoval na pana poslance Lipavského vaším prostřednictvím. No, samozřejmě to celkové saldo - to máte pravdu, ta čísla se velice zužují, čili není to z drtivé většiny německých sestřiček, to jste řekl lež.

Hlavní je ta důležitá věc, na co se to používá. Jo? Protože pokud by ti starostové dostali peníze rovnou a mohli je použít sami, tak těch peněz bude samozřejmě neskonale více, protože my sice dostaneme nějaké peníze těch švédských zdravotních sestřiček, ale použije se to na inkluzi, na genderový audit a na tisíc a jedna kravin, které český občan vůbec nepotřebuje. Já jsem to zažíval jako ředitel školy. V 90. letech jsem dostal balíček peněz, musel jsem to do 31. 12. utratit a mohl jsem postavit žebřiny v tělocvičně nebo vylepšit chemickou laborku nebo něco takového. To pak skončilo a teď pomocí různých dotačních veksláků si člověk jako žádá, má tam 67 děkovných cedulí a 40 let to ještě jako eviduje, že si tam mohl zažádat na inkluzi nebo na ty operační programy, co mu vypsali.

Takže ono to tak není, jako že je to nějaký krásný dar. Je to spíše, že peněz je méně na bohulibé projekty, než bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Petra Gazdíka, poté kolega Marek Výborný. Kolega Benešík je stále na čekačce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím protestovat, protože to, co tady předvádíte, je, že způsobíte nestabilitu. To, že starostové budou moci chodit leštit kliky na různá ministerstva, rozhodně neznamená, že ty peníze skutečně doputují k obcím. A co horší - ono se to zpětně odrazí i na živnostnících. Moje obec zítra pozastaví projekty asi za 3 miliony korun, které by dostaly lokální firmy a živnostníci jako zakázku. Celkem takových bude asi 15 miliard, patrně více.

Vytváříte nestabilitu, vytváříte strach u obcí investovat. A to je to nejhorší, co v této situaci můžete dělat. A KSČM se teď jasně postavila proti obcím, i těm nejmenším. A radit, že máte chodit leštit kliky na různá ministerstva - nezlobte se, to je hloupé a korupční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka pana kolegy Výborného, Pastuchové a Vostré. Kolega Benešík se může uklidnit, protože ho předběhne ještě jeho předseda klubu s přednostním právem po vyčerpání faktických poznámek. Kolega Výborný má slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za laskavost, pane místopředsedo. Nebudu odvádět debatu k nějakým německým zdravotním sestřičkám. Já myslím, že tady jde úplně o něco jiného. Komunisté, hnutí ANO, sociální demokraté prostě hodili obce, města a kraje přes palubu. O tom celém to je. Prostě ty peníze, které ty obce by měly logicky ze sdílených daní, tak je mít nebudou. Vytváříte tady systém. Vy tady milostivě potom na základě možná nějakých dotací si některé, na základě usnesení KSČM pouze ty malé obce - co budou dělat ty další, co bude dělat obec, která má 3 500 obyvatel a podobně? Nedostanou ani korunu. Nedostanou ani korunu, je to hanebnost. Já jsem opravdu šokován přístupem sociálních demokratů. Zajímalo by mě, co vám řeknou vaši hejtmani. Když jste tady mohli podpořit alespoň nějaké přiměřené usnesení vašeho místopředsedy, tak jste hlasovali proti němu. Když to dvakrát nevyšlo, tak to napotřetí vyšlo, když jste si tady mezi sebou udělali pořádek.

Je to hanebnost, je to útok na obce, města, na naše občany. Bohužel, nikdo z vás si to neuvědomujete. Všichni sedíte v radách zastupitelstev, takže vy, kteří budete dnes hlasovat pro sněmovní verzi - ještě ke všemu tady stavíte proti sobě obce, města, kraje a podnikatele, živnostníky, malá eseróčka. Tak to přece vůbec není. Těm chceme pomoci všichni. Ta vláda na to samozřejmě má. Stačilo, kdyby to paní ministryně pochopila a použila buď formou podpory senátního návrhu, nebo formou, kterou jsme jí tady včera doporučili a ke které ona tady zarytě - včetně pana premiéra - mlčí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pastuchové. K faktické poznámce se připraví paní kolegyně Vostrá. Poté kolega Benešík, Čižinský a Vondrák. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce pro pana poslance Martínka vaším prostřednictvím. Vláda - zeptejte se třeba v našem Libereckém kraji, kolik kraje daly záchranářům odměn. Naše vláda posílá 14 záchranným službám 1,2 miliardy jako poděkování, takže těm krajům pomáhá - 3,2 miliardy - takže těm krajům opravdu pomáhá. Já bych se proti tomuhle ohradila, že říkáte, že ta vláda nedělá nic.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Miloslavy Vostré. Na řadě je kolega Benešík. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Pane kolego Gazdíku prostřednictvím pana předsedajícího, možná - promiňte mi, že to teď řeknu, já si vás velmi vážím, ale podle sebe soudím tebe. Nebyla tady o tom řeč, že by starostové měli kdekoliv leštit kliky. Já jsem tady říkala, že jsou to stovky projektů - potvrdí mi to paní kolegyně Kovářová - pro malé obce, velmi bych řekla dobře postavené, na Ministerstvu financí, pro obce větší na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ty projekty už tam jsou, jsou vyhodnoceny, ty obce máme takto pod sebou, a jediné, co tomu brání, že tam není dostatek finančních prostředků. Proto to, co my jsme včera schválili a co po té vládě požadujeme, a to s termínem do 16. 6., je, aby tam ty peníze dala. Ty obce to mají podané, je to vyhodnocené, je to seřazené. Teď jde pouze o to tam ty peníze dát, a to jak na financích pro malé obce, tak na Ministerstvu pro místní rozvoj pro ty velké obce, a nemusí žádný starosta chodit nikam leštit kliku. Ty projekty už jsou prosím vyhodnocené. Nepodsouvejte nám tady něco, co není pravda. Já chápu, ono se to dobře poslouchá, že jsme někoho hodili přes palubu, ale věřte, že my bychom byli ti poslední, kteří bychom toto nechtěli řešit.

A také rozumím tomu, že se blíží volby. Já tomu rozumím. Takže tyto proklamace, řekla bych ostré proklamace, chápu, že tady zazní, a je to legitimní. Zažila jsem tady toho spoustu. Ale proboha poslouchejme se! Poslouchejme se. Teď vyřešme OSVČ, malá eseróčka, aby se to nezastavilo, aby to pokračovalo, a v dalších 14 dnech - a věřte tomu, že my budeme první, kteří budeme chtít na schůzi Poslanecké sněmovny... (upozornění na čas) Pardon - a myslím, že to vychází na variabilní týden (opět upozornění na čas), aby nám vláda to tady předložila. Už běžím, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou, připraví se kolega Čižinský, poté kolega Vondrák, Pekarová, Gazdík, Pastuchová. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji vám za slovo. Krátce k evropskému financování. My pravidelně projednáváme na evropském výboru pozici České republiky. Ta pozice je bezmála 50 mld. za minulý rok, asi 47. To znamená ano, odvádíme do společného rozpočtu, ale získáme z něho za rok zhruba o 50 mld. více, než do něj odvedeme. Pokud se jedná o projekty, já jako dlouholetý komunální politik, jako bývalý starosta, říkám, že my jsme z evropských fondů pořídili čistírnu odpadních vod za bezmála 50 mil. korun, pořídili jsme úpravnu vody za bezmála 20 mil. korun, a tak bych mohl pokračovat. Toto jsme dělali v době, kdy nám v rozpočtu jako obci, která má 3 600-3700 obyvatel, zbývalo na investice zhruba ročně 6 mil. korun. Za to období, kdy jsem starostoval, jsme ale neproinvestovali asi 20 nebo 25 mil., ale zhruba asi 120 mil. korun. Bylo to díky evropským dotacím. Ať si každý prostě vyhodnotí, jestli ten gender a ty věci, které se ani mně nelíbí, že jsou z tohoto podporované, převažuje, nebo ne.

A pokud se jedná o debatu ohledně Pětadvacítky, my ty peníze - a to tady skutečně zaznívá - nebereme starostům, my ty peníze bereme obcím a jejich občanům a bereme je na investice. Každý rozumný starosta nezavře školu, nezavře knihovnu, ty bude provozovat dál, to jsou mandatorní, nebo kvazimandatorní výdaje. Co udělá - omezí investice. A ty investice samozřejmě jsou většinou pro místní nebo regionální firmy. Tak to prostě je. Přendáváme peníze z jedné kapsy do druhé a já tvrdím, že po cestě u toho přendávání se těch peněz ztratí, a přendáváme to do děravé kapsy z té, která je pořádná!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď i vám skončil čas k faktické poznámce, pane kolego. Nyní pan kolega Čižinský, připraví se kolega Vondrák s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Pojďme se ale podívat, co komunisté, ČSSD a ANO dělají a jaké by to mohlo mít jiné řešení. Všichni se shodneme, že je potřeba v krizi investovat, takže všichni můžeme společně chtít po vládě, ať doplní finance na projekty malých obcí. Ale to vůbec nesouvisí s tím, co tady my nyní projednáváme. Prostě my bychom měli chtít obojí a současně bychom měli chtít, aby vláda v pondělí nebo v úterý řekla, jak doplní ty finance, o kterých teď rozhodujeme, do rozpočtů krajů a obcí. Ale to vy nechcete, protože jste pro to nehlasovali.

Takže to, co se tady děje, je zneužití krize k tomu, aby se víc financí dostalo pod kontrolu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivo Vondrák s faktickou poznámkou, připraví se kolegyně Pekarová. Máte slovo, pane hejtmane.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jestli si někdo myslí, že jsme na našich krajích a na našem hejtmanství šťastní, že budeme muset čelit ztrátě 1,3 mld., tak se samozřejmě mýlí. Je to velký zásah do našich rozpočtů a bude to těžké. Ale musíme si říct, kdo nám tyhle fondy plní. Plní to ti podnikatelé, kteří v tom kraji žijí, v těch našich obcích žijí a nějakým způsobem tam ty rozpočty naplňují. Takže my nemáme jinou možnost než těmto podnikatelům pomoci. Není jiné cesty. Ano, je pravda, domluvili jsme se na nějaké pomoci včera, je to riziko, jestli ty peníze dostaneme, nebo nedostaneme. Já budu jenom rád, když je dostaneme, to znamená, nepocítíme ty ztráty a nebudeme muset ty naše investice rozkládat v čase příliš dlouho, ale pořád to považuji za menší riziko než padlou podnikatelskou sféru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Pekarová, připraví se kolega Gazdík, také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já považuji za zásadní se ozvat, když tady na ten mikrofon zaznívají lži. A od pana poslance Klause tady lži zaznívaly. On tady bohužel už nesedí, ale přesto prostřednictvím předsedajícího by si měl dohledat, jak je to skutečně s tím, kolik peněz Česká republika získala v rámci Evropské unie za své patnáctileté členství. Celkově jsme přispěli do společného rozpočtu zhruba 617 mld. korun, ale získali jsme 1 430 mld. korun, tedy čistá pozice za dobu patnácti let členství činila pro Českou republiku 809 mld. korun a ty jsou zejména v tzv. tvrdých projektech, to znamená v investicích, v silnicích, po kterých jezdíme, školách, které jsou díky tomu zateplené nebo postavené, čističky odpadních vod a další. To jsou ty peníze od francouzských, německých, italských a donedávna také britských daňových poplatníků, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího.

A ještě krátce k tomu, co tady řešíme už od včerejšího dne velmi vášnivě. Tady zaznívá, že tímhle můžeme pomoci právě českým firmám a živnostníkům. Ale když necháme peníze obcím, které budou moci dále investovat do projektů, které už mají připravené, často už jsou i v průběhu realizace, tak tím dáme práci těm lidem z firem a živnostníkům a to je přece ta nejlepší forma pomoci. Proto prosím, hlasujme pro senátní verzi. Senát opravil velmi kvalitně to, co my jsme tady nezvládli, a teď máme šanci to napravit i my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Než udělím slovo k faktické poznámce Petru Gazdíkovi, připraví se kolegyně Pastuchová, poté kolega Foldyna, požádám sněmovnu o klid, protože měřím čas, nemohu přerušovat řečníka, abych zklidnil Sněmovnu, protože bych mu ten čas sebral. Takže ještě jednou žádám sněmovnu o to, aby se uklidnila a debaty, které se týkají něčeho jiného, přesunula do předsálí. Máte slovo, měřím vám čas.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní kolegyně Vostrá prostřednictvím pana předsedajícího, já si vás také velmi vážím a právě proto, že si vás vážím, tak čistě technicky. Vy moc dobře víte, že těch projektů je asi, jak řekla paní ministryně pro místní rozvoj, 1 140 na Ministerstvu pro místní rozvoj, další stovky jsou dejme tomu na Ministerstvu financí. Ti, co dříve leštili kliky, tam teď ty projekty mají a možná na ně dostanou peníze. Ale co ty zhruba další 4 000 malých obcí, které prostě ty kliky neleštily, které si tak jako moje obec chtěly pomoci samy, nepotřebovaly nikde chodit, a teď ty investice musí zastavit. Ty mají dělat prosím co? Mají byrokraticky někde chodit, žádat, vypisovat žádosti a zvolíme další dotační tituly místo toho, abychom teď, v čase krize, co nejdříve investovali, co nejrychleji pomohli podnikatelům a nezastavovali projekty? Já vám říkám, že polovinu těch investic, nebo polovinu krize vytváří nestabilita a tímto krokem bohužel vytváříte pro obce obrovskou nestabilitu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní kolegyně Pastuchová, poté kolega Foldyna, poté kolegyně Vostrá. Tak, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já jenom krátce opravdu upřesním, aby to nebylo nějaké kontroverzní, že jsem řekla 3 miliardy 200. Byla to miliarda 200 pro ty záchranné služby. Ale ještě se do těch krajů posílá pro sociální služby, pro které jsou zřizovateli také kraje. Takže opravdu, pane poslanče Martínku vaším prostřednictvím, na kraje se fakt nekašle.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času paní Pastuchové. Nyní pan kolega Foldyna s faktickou poznámkou, poté faktická poznámka paní Vostré. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Když jsem poslouchal, tu diskuzi, která tady probíhala, a tady se argumentovalo tím, co dostáváme z Evropské unie a co my tam dáváme, ale vlastně se tady vůbec neargumentuje tím, co nás stojí aplikace celé řady nesmyslů, které ta Evropská unie a Evropská komise vymýšlí. Viz GDPR a viz celá řada věcí, které my v tuto chvíli musíme platit, a nárůst administrativy a byrokracie, které v České republice vyrostly.

My jsme zrušili okresy a říkali jsme malé kraje. Dneska kraje přikupují další a další baráky a vytváříme a vytváříme, protože evropská byrokracie nás zahlcuje stovkama a tisícovkama různých administrativních úkonů, které musíme platit. A regulují náš průmysl, vymýšlejí pořád nějaké ekologické záležitosti, které jsou mnohdy nesmysl, a jediný, komu to vyhovuje, je německý průmysl, kdy přebytky německého rozpočtu jsou vysoké. Takže nepřehánějme to s těma věcma.

Druhá věc. Mluvíme tady o penězích z rozpočtů měst a krajů. Rozhodujeme tady o někom. Ptali jsme se těch krajů? Jaké je stanovisko Asociace krajů, jaká jsou stanoviska Svazu měst a obcí k tomu úkonu, který tady děláme? Tady starostové a celá řada lidí z praxe jasně a srozumitelně argumentují, co to pro ně bude znamenat. Já jsem pana Gazdíka poslouchal. Málokdy spolu souhlasíme, ale v tomto určitě. Přece nemůžeme na úkor toho, že vytváříme jako pomoc, tu pomoc vlastně těm lidem, nebo tu šanci přežít ten problém, vzít. Já si myslím, že bychom měli hledat jiné cesty. A tou cestou, jak jsem tady říkal, je prostě státní kasa. Ta kasa těch měst, obcí a krajů to nevyřeší, zhoršíme situaci těch lidí.

To jsem chtěl upozornit a to je stanovisko i klubu SPD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čas vypršel. Nyní tedy jestli jsem správně pochopil, tak paní kolegyně Vostrá, poté ještě faktická poznámka pana poslance Kalouska. Pořád eviduji přednostní právo po faktických poznámkách pana kolegy Bartoška. Měřím čas, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Já už k tomuhle vystupovat nebudu. Jenom ještě zareaguji ještě na pana kolegu Gazdíka. Pane kolego Gazdíku, já si plně uvědomuji, že je řada obcí, které teď pozastavují projekty, protože nedochází tolik peněz. Ale bavíme se o výpadku s kompenzačním bonusem, ale my přece víme, že výpadek v tom výběru daní lze očekávat i v jiných daních, ne jenom kvůli kompenzačnímu bonusu. Takže tady je právě potřeba nastavit to financování pro obce a kraje nejen do toho konce roku 2020, ale i v roce 2021, aby věděly ty obce a kraje, s čím mohou počítat. To je druhá část včerejšího usnesení. A ten termín šestnáctého je tam proto, aby vláda nám tady předložila, jak to vlastně chce dělat. Je tam to předložit návrh řešení pro obce, kraje, investice, 2020 a 2021. Takže nezapomněli jsme i na ty obce, které si chtějí pomoci samy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já už jsem to říkal včera, možná to zaniklo, snad to ještě jednou zopakuji. Prostě se asi shodneme na tom, že kdo platí, tak ten poroučí. A jestliže připravíme obce o jejich autonomní příjmy, které jsou jejich ze zákona, a budeme to nahrazovat centrálními dotacemi, tak to prostě je posílení centrální moci nad demokratickými samosprávami. Je to podle mého názoru velmi škodlivé vychýlení moci směrem k centru, je to porušení zásady demokratické subsidiarity. A pokud chcete porušovat zásadu demokratické subsidiarity a chcete posilovat centrální moc, tak neschvalte ten senátní návrh. Ale prostě platí, že ten, kdo platí, tak poroučí, a vy teď vychylujete vertikální rovnováhu rozdělení moci v zemi ve prospěch centrální vlády na úkor demokratických místních a krajských samospráv. Nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktická poznámka kolegy Bělicy. A zase požádám sněmovnu o klid, než začnu měřit čas. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Josef Bělica: Dobrý den, pane premiére, pane předsedající, paní ministryně. Já jsem celou dobu tu diskuzi podrobně poslouchal a myslím si, že celkem pozorně. Je třeba si uvědomit, že čelíme zcela mimořádné situaci. Jak již tady padlo, tak z těch opatření asi nikdo není a nebyl nadšený. Dopady to má na celou naši společnost, na celou republiku, a nejenom na ty obce. A ano, je pravda, že obce, které hospodařily lépe, tu situaci zvládnou lépe než ty, které nehospodařily tak dobře a neinvestovaly do svého rozvoje již v minulosti.

Myslím si, že to řešení, které schválila Sněmovna, s kterým přišla vláda, je dobré, je rychlé, a přinese v tom daném místě tu míru té podpory tomu podnikatelskému prostředí a těm živnostníkům, která je třeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a nyní se tedy zeptám, jestli kolega Benešík ještě trvá na své řádné přihlášce, protože jsem se dohodl s předsedou jeho klubu, že zachová pořadí. Máte slovo v rozpravě.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já prostě chci říct jednu věc. To, co dneska chceme, nebo nechceme schválit, je prostě nesystémové a nespravedlivé. Opravdu přendáváme peníze z jedné kapsy do druhé a já skutečně tvrdím, že při tom přendávání se část peněz zbytečně ztratí a že připravíme obce o možnost investovat - obce, města a kraje. A ty investice samozřejmě by šly za podnikateli. Věřte mi, prostě tak to funguje. Ten starosta nebo ta zastupitelstva neškrtnou mandatorní výdaje. To nemůžou. Oni prostě omezí investice. A u nás ve Strání nám opravdu nadnárodní společnosti nic nedělají, my prostě takové projekty nemáme pro nadnárodní společnosti. A myslím si, že v celé řadě obcí, asi ve většině, to tak je. Možná ve větších městech to tak není.

A je to prostě nesystémové, je to skutečně chaos. A já si myslím, že ten chaos - a já mám velkou trpělivost a velké pochopení, protože jsme v mimořádné situaci a všichni se snažíme, nejenom vláda, pomoct, ale ten chaos a ta nevědomost demonstruje to, jak se tady chováme s rouškami. Ví někdo vůbec, kdy je máme mít a kdy nemáme? Já když se podívám do Sněmovny, tak si myslím, že to ví snad jenom pan ministr zdravotnictví. A možná bych ho poprosil o to, aby nám tedy řekl, abychom neporušovali pravidla, kdy ji máme mít a kdy ji nemáme mít. Protože skutečně když se podívám po Sněmovně, tak netuším, co je správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To sice nesouviselo s tématem debaty, ale jsem tolerance sama.

Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek s přednostním právem, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Abych vás také nemusel přerušovat, pane předsedo, znovu požádám sněmovnu o klid a opravdu bych byl rád, abychom mohli uzavřít rozpravu, a neuzavřeme - dobře. Tak, snad se hladina hluku snížila. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Padlo zde mnoho argumentů. V konečném důsledku se jedná o to, odkud se ty peníze vezmou. Ale to, co je pod tím a pro mě mnohem důležitější, je vzkaz, že tato vláda je nepředvídatelná a že nikdo si nemůže být jist, jakým způsobem se k němu tato vláda zachová. Jestliže vláda tvrdí, že nesáhne do obecních peněz, a činí tak, tak neplní slib. A to si myslím, že je velice špatný vzkaz nejenom zastupitelům měst a obcí, ale i směrem do byznysu. Vláda, která nedrží slovo, je nepředvídatelná a může se k vám zachovat, jakkoliv se jí bude líbit a hodit. To není vláda, to je zvůle.

Tady pan hejtman Vondrák prostřednictvím pana předsedajícího říká, že není jiná cesta. Pane hejtmane a zástupci měst a obcí, ona je. Kdyby tato vláda řekla, že to zaplatí ze státního rozpočtu, nikoliv na úkor měst a obcí, ta cesta tady byla. Samozřejmě, že kompenzační bonus je správný, je v pořádku a je správné podpořit podnikatele, ať už živnostníky, nebo eseróčka. Protože my v těch městech žijeme a víme, že to je krev těch měst. Ale správné je, aby se to platilo ze státního rozpočtu. Jenom říkám, že jiná cesta existovala. Bylo to pouze o tom, jak se to postaví.

A je potřeba si uvědomit, že propad v příjmech obcí a měst a krajů bude ze tří důvodů. Za prvé pokles ekonomiky, za druhé konstrukce daňového bonusu a za třetí tisk, který nás čeká v pátek. A já to tady avizuji dopředu, abyste si uvědomili, že vláda chystá další věc, kterou sáhne do rozpočtů měst, obcí a krajů, tak jak je ten návrh zákona konstruován. Takže dneškem to nekončí.

A já vám říkám, že trvám na tom, že lepší varianta je sněmovní verze. V případě, že se rozhodnete, že podpoříte sněmovní verzi, tak za sebe vám říkám, že příběh nekončí, protože už teď jsem dal do systému pozměňovací návrh, který umožňuje, aby se nekrátily rozpočty obcí a krajů. Už teď je v systému. A jestli to myslíte vážně, že chcete podpořit obce a kraje a nebudete jim sahat na peníze, tak v případě, že neprohlasujete senátní verzi, můžete v pátek složit reparát. Jestliže vám bude vadit ať už způsob vyplácení, nebo pozměňovací návrh, nebo cokoli. V pátek můžete dokázat to, že skutečně vám záleží na městech, obcích a krajích a jejich rozpočtech a že je nechcete krátit.

Děkuji Svazu místních samospráv, který mi s tímto pozměňovacím návrhem pomáhal. Tímto vás vyzývám, abychom to vyřešili tímto tiskem senátním. V případě, že k tomu nebude většina, již v pátek máte možnost to vyřešit ze státního rozpočtu, nikoli na úkor měst a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Marian Bojko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se s vámi chtěl podělit o svůj zážitek ze své poslanecké kanceláře, kdy mě navštívilo několik občanů v pondělí v Karviné, a přiznám se, že po jejich odchodu jsem ještě dlouho přemýšlel, co se děje v tomhle případě. Hlavně bych se chtěl obrátit na paní ministryni financí prostřednictvím pana předsedajícího.

Víte, přišel za mnou občan, který vlastně má dvě malé restaurace, více než dva měsíce nemohl podnikat a zažádal si o ten COVID. Bohužel ho nedostal, protože má čtyřtisícový příjem ze správní rady, takže víceméně kvůli tomu, že je ve správní radě jednoho podniku, tak přišel o 40 tisíc. Tak to jsem vůbec nevěděl, že něco takového je možné.

Pak přišla za mnou medička, která studuje pátým ročníkem medicínu. Současně je OSVČ, má malou kavárničku, kde má dva zaměstnance. A byla povolána vlastně do zbraně, jako medici pátých ročníků už jsou schopni víceméně v nemocnici fungovat. A měla příjem 7 200 korun a vlastně na ten COVID taky nedosáhla.

A pak za mnou byli manželé, kteří mají malé eseróčko, kde jsou spolu oni dva, navíc jsou ještě sami sobě zaměstnanci. A vlastně několik měsíců jsou bez příjmů a rozhodli se po 30 letech, že tu restauraci prodají a činnost ukončí, že nemají na to už nervy, je jim už přes 60 let. Bohužel počítají s tím, že situace se bude opakovat, možná několikrát. A víte, jak to je - dneska člověk, který má restauraci nebo autobazar, nemá šanci dostat ani hypotéku, byť bude mladý, protože je rizikový.

Já se přiznám, že jsem to vůbec nevěděl, že když máte odvod z nějaké jiné závislé činnosti, nebo ten člověk, který bere 4 tisíce z té správní rady, nemá šanci vůbec dostat COVID. Tak to jsem opravdu v šoku, že ten člověk zůstal bez peněz. Navíc tihle lidé mají většinou servírky mladá děvčata nebo mladé maminky, které mají děti, a těm se do práce tedy - já to chápu, že se jim nechce do práce, když mají ošetřovné do konce června. Takže někteří lidé ani tu restauraci neotevřeli, protože sami to nezvládnou, nemají personál.

Takže si myslím, že systém je strašně nespravedlivý. Když měl někdo takový minimální nebo malý příjem, tak se mu to mělo doplatit do těch 25 000, nebo to dát prostě všem plošně. Já tomu nerozumím. Nejsem ekonom. Ale u toho člověka, který přišel o 45 tisíc, mi to připadá strašně nespravedlivé.

Děkuji za odpověď, paní ministryně, jestli to je možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Eviduji přihlášku k faktické poznámce Miroslava Kalouska a poté s přednostním právem místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jenom stručnou poznámku na svého předřečníka. Pravděpodobně, byť mluvil o COVIDu, tak pravděpodobně myslel kompenzační bonus. Ale to, co je důležité, je si připomenout, že jsme tady o tom při schvalování prvního zákona o kompenzačním bonusu, o těch případech, o kterých mluvil, vedli velmi vášnivou debatu. A že ta situace byla nastolena přijetím pozměňovacího návrhu sociálně demokratického poslance, který prošel jenom o tři hlasy a skutečně tuhle nespravedlnost nastolil. Bohužel. Dokonce to nebyl ani vládní návrh. Byl to pozměňovací návrh vládního poslance z řad sociální demokracie, který tuhle nespravedlnost zařídil. Tak to v té Karviné vyřiďte!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, řádně přihlášený v rozpravě. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych rád sdělil stanovisko SPD k tomuto návrhu, o kterém tady už snad pět, šest nebo sedm hodin diskutujeme.

Co se týče novely zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru, který má pomoci živnostníkům, tak hnutí SPD vidí problém v tom, že dle stávající verze by šel tento bonus na úkor rozpočtů obcí a krajů. Při naplnění této prognózy by obce přišly o více než 11 mld. korun, kraje pak o více než 4 mld. korun, protože kompenzační bonus je tzv. vratkou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Tím by samozřejmě obce a kraje přišly o možnost investovat ve prospěch občanů na zlepšení jejich životního komfortu.

Samozřejmě my nesouhlasíme s tím, aby kompenzační bonus z jedné třetiny se platil z peněz určených pro samosprávy, protože si myslíme, že by to mělo být placeno přímo ze státního rozpočtu. Poslanci za SPD prosazují, abychom přijali verzi, která nebude ukládat obcím a městům, aby čerpaly peníze ze svých rozpočtů. A v této souvislosti SPD zastává názor, že pomoc živnostníkům nemůže být na úkor samospráv. Vláda ČR nesmí krátit peníze městům a obcím na investice a rozvoj. To může prohloubit krizi. A mně to připadá trošku takový protimluv, když pan premiér na jednu stranu říká, že by měly obce a města investovat, a na druhou stranu jim ty peníze bere. A to samozřejmě je v protikladu. Buď jedno, nebo druhé. Hnutí SPD považuje investice měst a obcí za důležitý nástroj pro zlepšování kvality života občanů a podpory regionálních místních firem, tedy i zaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se tedy na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní místopředsedkyně vlády.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za rozpravu, která byla místy velmi zajímavá, a dovolte mi shrnout jenom pár slov. Nebudu opakovat to, co jsem řekla včera, jenom svými slovy lidsky vám vysvětlím, jaká byla geneze této podpory, kompenzačního bonusu.

Na samém začátku jsme řešili to a chtěli jsme, aby to byly dotace ze státního rozpočtu. Řešili jsme, kdo by je procesoval. Domnívali jsme se, uvažovali jsme o MPO, nicméně v tomto masivním měřítku, když už živnostenské úřady vyplácely ošetřovné, to nebylo možné. A hledali jsme formu, jak zvládnout tak masivní podporu u tak velkého množství subjektů, a dospěli jsme k jednoduchému závěru, že jediný orgán státní správy, který je nadán infrastrukturou, IT vybavením a zkušenostmi, je Finanční správa.

Pak jsme hledali formy, zda by Finanční správa, jak to udělat, aby to mohlo jít ze státního rozpočtu. Není to možné. Finanční správa nemůže vyplácet dotace. Není to orgán státní správy nadaný touto pravomocí. Je to orgán, který z povahy své činnosti má kontrolovat dotace, a ne je vyplácet. Kompenzační bonus není nic nového. To není něco, co bychom si vymysleli pro tento účel. Kompenzační bonus v daňovém právu, v zákoně o dani z příjmů, je celou řadu let. A vyplácí se v momentě, kdy díky nízkým příjmům poplatník při uplatnění slev by si vlastně nemohl tu slevu snížit, protože nemá takové příjmy, tak se mu doplatí takzvaný bonus. Takže nebylo to nic nového. Je to takzvaná negativní neboli záporná daň.

Takže jsme využili toho, že máme tady orgány Finanční správy. Máme tady možnost toho, že mohou vyplácet kompenzační bonus, a na tom jsme to postavili. A to, že ten náš záměr byl dobrý, nakonec potvrzuje celá řada i z vás, z řad opozice, protože skutečně říkáte, že to je pomoc, která funguje pravděpodobně nejrychleji a nejlépe. Už jenom to, že 700 tisíc žadatelů požádalo, někteří samozřejmě opakovaně v té druhé vlně, a peníze dostali do dvou, maximálně do tří dnů, svědčí o tom, že ten program skutečně funguje. Proto v podstatě byla zvolena tato cesta.

Včera jste tu celý den debatovali o složitosti dotací. Tvrdili jste, že to je složité, že prostě musí vyplňovat žádosti, a teď voláte prosím, někteří, já to hned budu personifikovat, voláte po tom, aby kvůli těmto částkám, 25 tisícům, 44 500 v celkové výši, aby dávali žádosti o dotace. Prostě skutečně absolutně nerozumím.

Já už nebudu reagovat na celou řadu připomínek, které tu včera... já jsem to měla připraveno včera, ale už prostě jsme někde dál.

Padaly tady návrhy. My jsme volali, ať eseróčka uděláte hned. My jsme to navrhovali v pozměňovacích návrzích, ale já jsem tady vždy z tohoto místa jasně uváděla, že se budeme věnovat eseróčkům, ale nemohla jsem souhlasit s těmi pozměňovacími návrhy. Ne proto, že byly z řad opozice, ale protože byly neaplikovatelné. Tam nebyla žádná minimální výše obratu. Dostala by to každá mrtvá schránka. Tak zněly pozměňovací návrhy, což já vám nevyčítám. My máme na to samozřejmě aparát, ale prostě museli jsme to připravit tak, abychom zabránili tomu, že to půjde, ty peníze, třeba do daňových rájů. A tyto věci musíte prodiskutovat.

Chtěla bych říct, že ty zákony, a 38 procent všech covidových zákonů připravilo Ministerstvo financí, já tu evidenci mám s Úřadem vlády zkontrolovanou a ty zákony jsme doslova psali přes noc. Stejně tak kompenzační bonus. Děkuji opakovaně zástupcům svazů a komor, kteří se na tom podíleli. Komora daňových poradců, jmenovitě bych chtěla vyzdvihnout pana inženýra Hajduška. Svaz obchodu a cestovního ruchu, AMSP, Hospodářská komora, kteří přispěli podnětnými připomínkami k tomu, že je to skutečně velmi fungující nástroj pomoci.

Správně jste tady někteří řekli, že to nemá nahradit výpadek podnikání. Má jim to pomoci překonat tuto těžkou dobu a samozřejmě tím, že ji překonají, tím, že ty peníze dostanou, také to tady z vás někdo řekl, já o tom mluvila včera, dojde k určité multiplikaci a nakonec se to projeví ve všech příjmech veřejných rozpočtů. Nikdy jsme to netajili. V důvodové zprávě je uveden dopad na veřejné rozpočty. A jenom mezi námi, ta debata tady probíhala, proběhl první návrh kompenzačního bonusu. Nikdo to tady nezmiňoval. Já dokonce, pane předsedo Kalousku, si vzpomínám na některé vaše pozměňovací návrhy, které navyšovaly ten kompenzační bonus, pokud se nemýlím. To znamená, ten dopad by byl ještě větší do těch sdílených daní. Takže pojďme si na rovinu říct, jak se ty věci mají.

Vy tady navrhujete... Já jsem řekla skutečně a stojím si za tím, včera jsem tu předložila celou řadu jasných právních argumentů, vedla jsem tu debatu věcně a právně teoreticky, mohu je zopakovat, ale nebudu tak činit, protože si myslím, že včera jsem hovořila dlouho.

Skutečně velmi, velmi varuji, aby prošla senátní verze, protože bych musela s okamžitou platností výplatu kompenzačního bonusu zastavit. A není to o tom, že tak jak včera mi někdo tady říkal: vy musíte naplnit, co řekne zákon. Nemohu. Nemohu naplnit něco, kde bych ten zákon naopak porušila a vystavila se, když pominu samozřejmě kontroly NKÚ, dalších orgánů, ale i trestněprávnímu stíhání. Prostě není to možné. A říkáte tu, z mnoha stran zaznělo, myslím, že zrovna od vás, pane předsedo, vás tady vidím, mluvíte někteří o budoucím čase. Říkáte - oslabíte, seberete. Ale ten zákon je už dávno účinný.

My jsme vyplatili asi 13 nebo 14 miliard. Mohu vám dát přesná čísla. To znamená, že cca polovina kompenzačního bonusu je vyplacena. A hovoříme, to znamená - odkdy? Senátní verze nehovoří o tom, jestli bychom to měli změnit od začátku zpětně. Nejde to ani zpětně. Pokud to byla dotace, nejde to zpětně. To je pravá retroaktivita, nepřípustná. Kdo tady sedíte jako právníci, víte, o čem mluvím. Je to nepřípustná retroaktivita. Prostě musela bych to zastavit, protože tam okamžitě vzniká, kdo by to vyplácel, dostali bychom se na ten začátek. Na ten začátek, kdy jsme si tyto otázky kladli a řešili je. A nenašli jsme pro ně řešení, nenašli jsme pro ně odpověď, proto jsme zvolili tuto formu. A ve výsledku ti lidé ty peníze mají na účtech a dál vyplácíme a samozřejmě eseróčka na to čekají.

Já nechci být jízlivá. Skutečně chci tu svoji závěrečnou řeč vést smířlivě a nechci říkat, to znamená, vy, kteří říkáte, že jsem to neřekla na tiskové konferenci, možná ne. Já skutečně nevím. Určitě jsem mluvila o dopadech na veřejné rozpočty, ale teď se nechci o to hrdlit. Tak se ptám, tak jste nevěděli, o čem hlasujete? To přece ne. Vy přece vždycky víte, o čem hlasujete, takže to bych vám v žádném případě nechtěla podsouvat.

Navrhli jste formu jakéhosi bonusu nebo jakési jednorázové kompenzace, promiňte, ve výši, tuším, 1 000 korun a 400 korun, takže 1 400 na obyvatele. A já se ptám - co to vyřeší? Co to vyřeší? Já jsem si vytáhla malé obce. Vysoká Lhota, 15 obyvatel, dostane 15 000 korun. Pak jsem si vytáhla Holovousy, 66 obyvatel, dostane 60 000 korun. Praha, 1,3 milionu obyvatel, 1,8 miliardy. Tam se to multiplikuje ještě tím, že je to současně kraj. Takže co to vyřeší? Není lepší ta dotační politika, kde tady je připravených x projektů? A my se můžeme bavit o spoluúčasti, která nemusí být sedmdesát na třicet, ale může být třeba u menších obcí devadesát na deset. Není toto lepší cesta? Kde podpoříme a pomůžeme investice, které podpořit můžeme? Je to jediná zákonná cesta.

A já vůbec nebudu komentovat tady různé útoky typu nějaké korupce apod. To je transparentní proces, který je dán zákonem, který podléhá kontrole. Vezměte si, že zneužití dotace je trestný čin. To znamená, my bychom chtěli vystavit na jedné straně tomu živnostníky a oni by čekali možná měsíce, než jim někdo zprocesuje tyto dotace, protože Finanční správa by to dělat nemohla, a přitom říkáme, že pro obce to nepřipadá v úvahu.

Už končím, poslední věta. Někdo z vás tady řekl, že to je Sophiina volba. Já si nemyslím, že to je Sophiina volba. Sophiina volba byla ta, že matka musela zvolit mezi dvěma svými dětmi, což je něco absolutně pro každou matku nepředstavitelné. Toto není Sophiina volba. Toto je volba o tom pomoci rychle těm nejvíc zranitelným, těm nejpotřebnějším a samozřejmě v další fázi pomoci i těm obcím.

Takže já si velmi vážím všech těch - a dívám se jak napravo, tak nalevo - všech těch, kteří zvednete ruku pro variantu ve znění Poslanecké sněmovny, protože okamžitě Finanční správa, jakmile to podepíše pan prezident, pokud to dnes projde, začíná vyplácet peníze. Děkuji vám za podporu. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí za závěrečné slovo. Ptám se paní senátorky - ale předtím s přednostním právem se přihlásil Miroslav Kalousek jako předseda poslaneckého klubu. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně, řekla jste, že nám to vysvětlíte lidsky a smířlivě, tón vašeho hlasu tomu také odpovídal. Pokusím se být také lidský a smířlivý. Ale bohužel jste nám neříkala pravdu. Já se domnívám, ale nechci vést ten právní spor, ale já se domnívám, že je to váš právní konstrukt, že existuje možnost, jak to vyplácet z vládní rozpočtové rezervy. Ale prosím, i kdybyste měla tisíckrát pravdu - znovu opakuji, nechci vést ten právní spor - ale byl to jediný důvod, váš právní výklad, proč to musí být ze sdílených daní, kdyby tohle byl skutečně ten jediný důvod, tak vám nedělalo sebemenší problém včera podpořit alespoň návrh usnesení vašeho koaličního partnera pana poslance Veselého a říct ano, já jsem po právní stránce neměla jinou možnost než sáhnout do sdílených daní, tedy do autonomních příjmů obcí, ale samozřejmě to při nejbližší příležitosti těm obcím budu kompenzovat. Děkuji, pane poslanče Veselý, za váš návrh, který všichni podpoříme, a také to těm obcím během několika týdnů vykompenzujeme. Pak bych vám věřil, že nám to tady lidsky a pravdivě říkáte. Ale vy se chováte tak, že vám to věřit nelze, protože na ten návrh jste poměrně velmi expresivním způsobem sdělila vašim koaličním partnerům, s čím mohou příště počítat. A obávám se, že při tomhle přístupu s tím mohou počítat i rozpočty obcí a měst a ve svém důsledku i všichni občané České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní závěrečné slovo paní senátorky. Ještě než se ujme slova, konstatuji došlé omluvy. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová mezi 14.30 a koncem jednacího dne se omlouvá a od 14.30 do 15.30 se omlouvá z pracovních důvodů Milan Hnilička. Paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Šárka Jelínková: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne ještě, pane předsedající, pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci. Také děkuji za tu velkou, důležitou a košatou rozpravu, děkuji za všechny podněty, které tady zazněly a zastávaly se nejen senátního návrhu zákona, ale i rozpočtu měst, obcí a krajů. Chci vás ubezpečit, že v případě přijetí zákona o kompenzačním bonusu ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem chci vyjádřit svou velkou důvěru paní ministryni financí, že najde cestu, najde finance ve státním rozpočtu, např. ve vládní rozpočtové rezervě, jak již tady zaznělo, ale jsem samozřejmě daleka toho radit paní ministryni. Jistě lze najít ve státním rozpočtu zbytné výdaje, které mohou být přesunuty na výplatu kompenzačním bonusu. Také připomínám, že tato Sněmovna i za pomoci opozičních hlasů schválila navýšení schodku státního rozpočtu. A také věřím, že paní ministryně najde rychlý a efektivní způsob administrativního opatření, jak peníze co nejdříve vyplácet všem postiženým OSVČ a malým společnostem s ručením omezeným.

Předem vám děkuji za podporu senátního návrhu zákona, pokud se takto rozhodnete, který pomůže obcím, krajům, městům, a tím potažmo i místním podnikatelům. Tyto peníze, které zůstanou v obcích a městech, pomohou rozproudit regionální politiku a ekonomiku a pomohou všem podnikatelům. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní budeme pokračovat a to tím, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Protože jsem několikrát požádal o klid ve sněmovně a přenesení debat mimo tisk 850 do předsálí, zagonguji, všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

A opakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu ve znění Senátu, tzn. že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. A jakmile se počet přihlášených stabilizuje, tak rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet osm.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisk 850/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 850/3."

Zahájil jsem hlasování 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 48 z přítomných 186 pro 67, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je ale zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101. Kvorum máme nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 850/2."

Rozhodneme v hlasování 49, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 186 poslanců pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové, děkuji paní senátorce a končím bod číslo 5.

Ještě mimo program pan předseda klubu KDU-ČSL Bartošek. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce. Jak jsem avizoval už v obecné rozpravě, dnes jsme hlasovali, nějak to dopadlo, svedli jsme čestný souboj, jeden názor zvítězil. Přesto za KDU-ČSL říkám, že stojíme na straně starostů a rozpočtů krajů, aby nebyli obíráni o jejich peníze. V pátek budete mít možnost hlasovat znovu, protože jsem podal pozměňovací návrh, který toto řeší. Řeší, aby stát pomáhal podnikatelům, vyplácel bonusy, ale nebral peníze městům a krajům a nedusil místní ekonomiku. V pátek se ukáže, jestli máte na srdci rozpočty vašich měst. Jestli ne, tak si každý z vás doma zodpovězte a vysvětlete lidem, že jste hlasovali pro to, aby vaše města a kraje dostaly míň peněz. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než zahájím bod č. 6, konstatuji omluvu místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka do konce jednacího dne od 12 hodin.

 

Nyní tedy otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP