Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

43.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka
Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy
a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Tady se tedy, protože jsem nezaznamenal žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, tak se tedy nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Ne.) Tak. Žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže nyní přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 163 přihlášeno 165 poslanců, pro 161, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a proto se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Nikoho nevidím. Takže projednání tohoto tisku mohu pro tuto chvíli ukončit.

 

A nyní přistoupíme k dalšímu.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP