Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Tady máme nejprve návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Radek Koten. Paní zpravodajko, chcete se nějak vyjádřit?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně tak, pane místopředsedo. Tady zazněl návrh na zamítnutí, a to sněmovního tisku 92. O tom bychom měli dát hlasovat předtím, než budeme rozhodovat o případném přikázání výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže teď projednáváme po ukončení sloučené obecné rozpravy vládní návrh zákona, je to sněmovní tisk 92, bod 44, aby nedošlo k záměně. A máme tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil poslanec Radek Koten.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 164 přihlášeno 166 poslanců, pro 51, proti 27. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím. Tady se mi někdo hlásí do obecné rozpravy. Tak já vás odmáznu všechny, jo? (Pobavení.) Ty, co mi tady naskočili.

 

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 165 přihlášeno 167 poslanců, pro 163, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh nevidím a projednávání tohoto návrhu tedy pro tuto chvíli končím. A předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, opět dobré odpoledne, a na toto místo dnešního jednání jsme zařadili bod 381, což je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP