(14.10 hodin)

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já přicházím se dvěma body, o jejichž zařazení vás budu žádat na dnešní schůzi. První bod, který bych žádal zařadit jako první bod na dnešní pořad jednání a jeho název by zněl Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám československých legionářů. A druhý bod se týká návrhu na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro dohled nad využíváním dat od mobilních operátorů z platebních karet a dalších citlivých údajů v souvislostí se zavedením tzv. chytré karantény. Dovolte mi nejprve odůvodnit bod číslo 1.

Mně je až trochu žinantní, že musím v roce 2020 v Poslanecké sněmovně přicházet s návrhem bodu, kdy by se poslanci, pokud bod bude zařazen, měli svým hlasováním vyjádřit o tom, že českoslovenští legionáři patří mezi hrdiny, kteří se zasloužili o existenci samostatného, svobodného, demokratického Československa. Skutečně by mě to ani jako někdejšího kantora dějepisu nenapadlo, že k něčemu takovému budu nucen, ale stalo se.

Dovolte mi prosím odcitovat slova místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro ruský armádní web. Na začátek mi dovolte poznamenat, že pan místopředseda Sněmovny byl v tomto článku označen nikoli pouze jako předseda Komunistické strany Čech a Moravy, ale byl v tomto článku označen svou oficiální ústavní funkcí, kterou v České republice zastává a která patří k těm nejvyšším.

"Členové KSČM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda nejeví zájem nutit místní úřady, aby budovaly pomníky českým legionářům, kteří nikoho v Rusku neosvobodili a neučinili nic pro nejskvělejší socialistickou revoluci minulého století v roce 1917 v Rusku," řekl Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro ruské médium.

Dále označil pan místopředseda ve svém rozhovoru některé české politiky za fašizující, kritizoval odstranění sochy maršála Koněva, o němž rozhodla svobodně zvolená radnice Prahy 6, a to hlasováním 33:1. To je prostě normální v České republice, že máme i samosprávnou úroveň a že naše samosprávy prostě nepodléhají nějakému centrálnímu diktátu, jak je tomu zvykem právě v Ruské federaci. Já mohu mít se soudruhem Filipem opravdu různý pohled na historii, a to je zcela legitimní, a že ten rozdílný pohled na historii máme, je zcela zjevné. Rozhodně ctím právo na vlastní názor a budu ho vždycky hájit, i když s ním bytostně nebudu souhlasit. S čím ovšem nemohu souhlasit, je, aby jeden z nejvyšších ústavních činitelů v ČR se vyjadřoval z titulu své funkce proti zásadnímu směřování české zahraniční politiky.

Pan místopředseda neoznačil svoje názory za soukromé. Mluvil jako místopředseda Poslanecké sněmovny, a já dnes pouze chci slyšet, že se nejedná o názor 200 poslanců této Poslanecké sněmovny, a to je, proč vás žádám o to, aby tento bod byl zařazen, a my můžeme jednoduchým hlasováním klidně i po bodech daného usnesení ukázat, jaký je skutečný a oficiální názor Poslanecké sněmovny v této věci. (V sále je silný hluk.)

Pan místopředseda pošimral pod bradou ruského medvěda, ale rozhodně nepřispěl českým zájmům v rámci Ruské federace. Svými servilními výroky, které mimochodem obsahovaly i -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším, pane poslanče, máte znělý hlas, ale já si přesto myslím, že hladina hluku v sále je nepřiměřená. Já vás všechny prosím o klid.

 

Poslanec Vít Rakušan: Svými servilními výroky krom jiného vyzýval prostřednictvím ruského média k tomu, aby byl ze své funkce odvolán ministr zahraničních věcí Petříček. To je podle mě zcela nepřípustné, protože nikoli Vojtěch Filip, ale právě ministr Petříček, jako ministr zahraničí je tím, kdo garantuje oficiální českou zahraniční politiku, která prostě ruské straně dala najevo, že u nás mají na rozdíl od Ruské federace i samosprávy právo v určitých věcech rozhodovat. A vyzývat k tomu, aby hroby, pomníky našich hrdinů nebyly opravovány, a tomu rozhodnutí tleskat, skutečně považuji za něco, co by si neměl na oficiální zahraniční cestě jeden z nejvyšších ústavních činitelů pod označením místopředseda Poslanecké sněmovny dovolit.

To usnesení je velmi jednoduché.

Já chci, aby se Poslanecká sněmovna distancovala od slov místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, která pronesl pro ruský armádní web Krasnaja zvezda, na téma československých legionářů a fašizace české politiky.

Chci, aby Poslanecká sněmovna deklarovala, že slova místopředsedy Vojtěcha Filipa v žádném případě nereprezentují stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Za další vyzývá místopředsedu Vojtěcha Filipa, aby jako ústavní činitel při veřejných prohlášeních reprezentoval Českou republiku a její oficiální směr zahraniční politiky.

A za čtvrté - a to, doufám, že snad nebude rozporovat ani valná většina poslanců zastoupených v této Poslanecké sněmovně - chci, aby Poslanecká sněmovna deklarovala, že si váží boje československých legionářů během první světové války, kteří se svou odvahou a odhodláním zásadně přičinili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.

Chci ještě jednou upozornit, že pan místopředseda Filip hovořil jménem dalších občanů České republiky. Já chci říct, že mým jménem nehovořil, a ať pro příště prosím hovoří jenom z titulu své funkce předsedy Komunistické strany Čech a Moravy, ať hovoří jménem českých komunistů, ale ať nehovoří jménem občanů České republiky, a to on ve svém prohlášení opravdu a prokazatelně učinil. Myslím si, že je zcela namístě, aby se Poslanecká sněmovna od daného bodu distancovala.

Dovolte mi ještě odůvodnit další bod, který žádám bez pevného zařazení na zařazení na dnešní schůzi. Už jednou klub Starostů a nezávislých 7. 4. vyzýval Poslaneckou sněmovnu, aby založila dočasnou komisi pro kontrolu chytré karantény. V té chvíli mi bylo i na plénu odpovězeno, že tu funkci bude zastávat komise pro odposlechy. Nicméně komise pro odposlechy svým vlastním usnesením na poslední schůzi konstatovala, že nemá legislativní právo na to věnovat se dané tematice, a sama doporučila, aby k té věci svým vlastním usnesením, tedy hlasování poslanců napříč politickým spektrem, byla zřízena... (Silný hluk v sále. Řečník se obrací na předsedajícího, ten zvoní zvoncem.) Děkuji, pane předsedo. Aby byla zřízena speciální komise.

Já vás proto žádám, abychom se nad tímto zamysleli proto, že komise pro odposlechy, v ní jsou zastoupeny opět jenom poslanci a politici. My navrhujeme komisi, kde budou mít zastoupení všechny politické kluby zastoupené v Poslanecké sněmovně, přičemž poslanecké kluby budou moci nominovat odborné nominanty, odborníky. Chytrá karanténa je chytrým řešením a my ho podporujeme. Chytrá karanténa nám může pomoci ve chvíli, kdy by, nedej bože, nastoupila druhá vlna koronavirové epidemie v České republice a my bychom stáli před rozhodnutím, jaká plošná opatření opět vyhlásit.

Chytrá karanténa nám může pomoci, že by nemusela být vyhlašována opatření v takovém rozsahu, jako tomu bylo v případě první vlny. Zároveň je ale potřeba si říci, že chytrá karanténa operuje s daty z platebních karet, s daty od mobilních operátorů, a je potřeba zacházení s tak citlivými údaji občanů České republiky postavit přísné parlamentní kontrole. A další rozměr této komise je i ten, že odborníci mohou samozřejmě poskytovat i oponentní názory k tomu, jak by chytrá karanténa po té technické stránce, v technických parametrech, mohla fungovat, aby byla skutečně efektivním nástrojem a abychom i jako poslanci měli představu, zda chytrá karanténa skutečně funguje, v jakém rozsahu, jaká data už nám donesla, nedonesla, co chytrá karanténa pro nás může přinést do těch příštích let jako chytrý nástroj toho, jak čelit epidemickému nebezpečí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP