(16.10 hodin)
(pokračuje Farský)

A není to tak, že by obce a kraje stály mimo rozpočet a tvářily se, že jich se krize netýká. Samozřejmě se jich týká. Týká se jich obrovsky, protože ony hospodaří se sdílenými daněmi. Když jde ekonomika nahoru, jdou nahoru i příjmy samospráv, když jde ekonomika dolů jako teď, jdou dolů i příjmy samospráv. Už teď, aniž by obce odeslaly někam peníze na kompenzační bonus, tak už teď mají propad v příjmech o 35 %. Ony se vyrovnávají s tím, že musejí škrtat v podstatě všechny investice, které nemají pod smlouvami nebo případně nejsou financovány z dotací.

To jsou momenty, které z čistě racionálního hlediska, ale i z ekonomického hlediska jdou prostě proti tomu, abychom přenášeli tuto zátěž na obce. Ona se totiž přenese i ta zátěž té krize a obce jako významní investoři a kraje, významní investoři území, budou tak muset osekat své výdaje, že krizi, která dnes jde zachránit tím, že se do ekonomiky přisypou peníze /obrovské peníze, to je zřejmé/, rozpustíme a rozprostřeme do celé České republiky, a zvláště už dnes ve slabých regionech, potom co jim tam pošleme ještě tento danajský dar, tak ty obce budou ještě slabší.

Poroste regionální nerovnost mezi těmi, kteří už teď byli znevýhodněni, a těmi, kteří byli bohatí. A my některá území v republice odepíšeme. Nebudou se tam opravovat silnice, nebude se tam investovat do škol, školek, nebude se tam investovat do výstavby infrastruktury pro občany, občané budou ztrácet důvody, proč tam bydlet, a jenom prohloubíme to, co už dneska je obrovským problémem České republiky, a to regionální nerovnost. Jsou regiony, kde je velice složité sehnat práci, žít, uživit se, dosáhnout na kvalitní vzdělání, a regiony, které ten problém vůbec neřeší.

Samosprávy a speciálně obce díky tomu, jak blízko jsou v kontaktu se svými občany, jsou nejefektivnějšími veřejnými investory. Kam se na ně hrabe stát při nakládání s financemi. Obce prostě dokážou z každé koruny udělat obrovskou hodnotu, dokážou finance rozprostřít mezi místní podnikatele ve veřejných zakázkách, mezi živnostníky, a dokážou tím pádem odspoda podpořit růst ekonomiky.

V tuhle chvíli stahovat finance od krajů a obcí je jako střílet se do nohy. My tím jenom zabrzdíme už tak složitou ekonomickou situaci v celé České republice a jenom ublížíme regionům. A to prosím nedělejme. Půjčujeme si 300 miliard korun. Není to málo. Tak proč ještě vytahovat peníze od obcí a likvidovat tak regiony?

Děkuji, že se nad tímto návrhem ještě zamyslíte a že třeba svůj hlas tomu návrhu ze Senátu, který přišel, připojíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Beitl. Není přihlášen, dobře, to je omyl. Bude následovat vystoupení pana předsedy Mariana Jurečky s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, ano, je to tak, že asi u tohoto bodu se odehraje velká část debaty, která souvisí přímo s tou senátní vratkou kompenzačního bonusu. A já musím říci za KDU-ČSL, že my jsme hlasovali pro pomoc živnostníkům, malým s. r. o., těm, kteří si pomoc zaslouží z důvodu dopadu koronaviru, a opatření vlády, která jsme jako KDU-ČSL tady podporovali, ale už při minulém projednávání v Poslanecké sněmovně tady byl z dílny KDU-ČSL od kolegy Honzy Bartoška pozměňující návrh, který upozorňoval na to, že je potřeba tyto finanční prostředky na pomoc těmto skupinám, které pomoc potřebují, brát přímo ze státního rozpočtu, tedy převedeno do praktické řeči především z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo vládní rozpočtová rezerva, kdy jsme my poslanci navyšovali dvakrát deficit státního rozpočtu, napřed na 200 a potom na 100 mld. korun.

To, že v důvodové zprávě byla jenom taková lehká zmínka, že to bude mít dopady na veřejné rozpočty, já považuji za ne úplně férový přístup k přípravě materiálu, protože když řekneme obecně, že to má dopad na veřejné rozpočty, tak můžeme mluvit také o vysokých školách, univerzitách, můžeme mluvit i o jiných oblastech než jen o rozpočtech měst, obcí a krajů.

Musíme si uvědomit, že už teď se obce, města a kraje podílejí solidárně na té situaci, už dnes mají zaznamenaný nižší daňový příjem. Velká část obcí a měst měla přímé vícenáklady s řešením koronavirových opatření. Jsou zřizovateli různých zařízení, která poskytují různé typy zdravotních a sociálních služeb, a už dnes výdaje jsou odhadovány na částku více než 2 mld. korun. A tady se bavíme o tom, že by měly obce, města a kraje přispět na kompenzační bonus částkou zhruba 14 mld. korun.

Já nevím jak vy, ale já jsem také zastupitel Olomouckého kraje. Jsme krajem, který zápasí s tím, aby dokázal ufinancovat výdaje na silnice druhých a třetích tříd, abychom dokázali ufinancovat kvalitní úroveň středního odborného školství, sociální služby. A mohl bych pokračovat ve výčtu věcí, které mají přímý dopad na kvalitu života v našem kraji, kde se lidem nežije úplně lehce. Jsme kraj, který bývá na třetím a čtvrtém místě různých srovnávacích tabulek od konce, ať už jde o průměrné výdělky, ať už jde o výši HDP apod.

A my tomuto kraji, městům a obcím v něm, máme vzít další peníze. Já s tím nemohu souhlasit, protože je potřeba také přetavit ten dopad do konkrétních dopadů. Za poslední dva týdny mám desítky příběhů starostů, kteří mi říkají, že na zastupitelstvech už projednávali, které investice případně zastaví, které nebudou realizovat ještě v letošním roce. Jsou to investice, na které ty obce třeba dlouho čekají, jsou to investice do budování kapacit třeba právě domů s pečovatelskou službou, nebo jsou to investice, které mají přímou souvislost s infrastrukturou té obce, vodovody, v dnešní době sucha tak často zmiňované téma. Je potřeba, aby si stát byl vědom toho, že když obce zastaví tyto projekty, tak se to samozřejmě logicky projeví také do čerpání evropských finančních prostředků.

To, co paní ministryně v tom dopise, který poslala minulý týden starostům, popisovala, že to nahradí masivním navýšením dotačních titulů, to prostě nevyřeší třeba kofinancování projektů, které už mají obce a města schválené, a teď už třeba chtěly začít s realizací, jak se rozbíhá stavební sezóna. Z dotačního titulu, který poskytne nějaké ministerstvo, nepokryjete tu částku, kterou máte dát na kofinancování. Jestliže se mají starostové chovat s péčí řádných hospodářů, tak nemůže být odpověď "tak si běžte ty peníze půjčit", protože musí už dnes šlapat na brzdu a řešit ty výpadky, které už teď mají ve svých rozpočtech.

A také je potom potřeba, aby vládní koalice férové řekla lidem, že zhruba 14 mld. v přepočtu na pracovní místa se rovná zhruba ohrožení 10 tis. pracovních míst v regionech. Kdo dělá zakázky pro města, obce a kraje? Jsou to především živnostníci, malé a střední lokální firmy. To nejsou nadnárodní společnosti, které vyvádějí dividendy a odvádějí kapitál do zahraničí. Takže i tento velmi nepříjemný dopad to opatření může mít na běžné životy občanů, i když ti občané dost často nevnímají, jak funguje rozpočtové určení daní a jak funguje financování obcí.

Byl bych velmi rád, aby tady dnes v této velmi důležité debatě jasně zaznělo, že buď přijímáme senátní návrh, anebo je tady jiné řešení, které to dokáže pokrýt. Na druhou stranu je potřeba říci, že to, co je navrženo v senátním návrhu, jasně říká, jak tu situaci vyřešit.

Mrzí mě, že tady teď není pan premiér, protože by se k té situaci měl vyjádřit. On jako předseda vlády ujišťoval starosty, hejtmany na začátku celé této koronavirové krize, že opatření, která vláda bude realizovat, se nedotknout rozpočtů měst a obcí, nedotknou se příjmů. To on přímo osobně říkal. Takže by bylo dobré, aby se také on postavil k tomu, co říkal, jako chlap, a řekl, jak to tedy myslel a jaká je dnes realita a jakým způsobem dokážeme ten problém pro města a obce, který se tady vytváří, řešit.

Já bych byl velmi rád, kdybychom jako poslanci při projednávání dalšího bodu přijali senátní návrh, který ten problém řeší a jasně říká, že tyto finanční prostředky se berou z deficitu, který tady Poslanecká sněmovna schválila.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP