(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Adamec. Ještě vás seznámím s omluvou. Pan ministr Miroslav Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená paní vicepremiérko, vládo, kolegyně, kolegové, rád bych se připojil k té debatě, která se zde vede. Myslím, že je tady naprosto jednoznačné, co je jejím předmětem. Už několik týdnů se na nás, na poslance, obracejí starostové, ale také hejtmani s žádostí, abychom nepřistoupili na tuto verzi, se kterou přišla vláda. Myslím, že by stálo za to některé ty argumenty tady odcitovat a zeptat se možná některých přítomných poslanců, protože jsou tady mezi námi starostové, jsou tady mezi námi také třeba kandidáti na hejtmana apod. A já myslím, že ty apely, které dostáváme, jdou zcela napříč Poslaneckou sněmovnou.

Na úvod, a to je potřeba zdůraznit, je velmi nekorektní, když tady kdokoli, kdokoli celý problém dává do pozice, že tady někdo, ať už jsou to starostové, kraje, nebo kdokoli další, nebo někteří poslanci, bojují proti živnostníkům nebo malým eseróčkům. To je velmi nefér, není to tak. My - a teď mám pocit, že naprostá většina z nás - tady dva měsíce upozorňujeme, že je potřeba těmto drobným podnikatelům, živnostníkům, malým eseróčkům pomoci. A byli jsme to my všichni, kteří jsme podpořili jednomyslně kompenzační bonus a další opatření, která jim měla pomoci. Co je ale velmi nešťastné, je to, jakým způsobem ten kompenzační bonus je vládou konstruován.

Já bych si dovolil odcitovat nebo parafrázovat nakonec dopis a usnesení městské části Praha 10, paní starostky Renaty Chmelové a radní pro finance doc. Sedmihradské, protože já myslím, že tam přesně vypíchli to, oč jde a co by měla vláda vzít v potaz. Ten stávající systém - a teď si dovolím citovat z toho veřejného dopisu - stávající systém fiskálních vztahů mezi státem a samosprávami je v České republice v souladu se stávající teorií i dobrou praxí západních zemí nastaven tak, že stabilizační a redistribuční funkci plní centrální vláda prostřednictvím státního rozpočtu, a zabezpečování veřejných služeb, tedy funkci alokační, sdílí podle charakteru těchto služeb ústřední státní správa se samosprávami. - To všichni víme. - Decentralizace poskytování lokálních veřejných služeb totiž umožňuje lépe tyto služby přizpůsobit místním potřebám. Ovšem tzv. kompenzační bonus je opatřením, jehož cílem je minimalizovat sociální dopady nouzového stavu na živnostníky, tedy funkce redistribuční, a zmírnit jeho dopady na ekonomiku, čili funkce stabilizační. A jako takový je zcela v kompetenci centrální vlády, a to včetně financování. Souběh stávajícího systému financování samospráv prostřednictvím sdílených daní a konstruování kompenzačního bonusu jakožto vratky daně z příjmů ze závislé činnosti ale způsobil, že podstatné náklady tohoto opatření mají nést samosprávy.

Když pominu to, že v tom dopise, který paní ministryně poslala samosprávám, je chyba, protože ve skutečnosti je to 34 %, nikoliv 32,5 %, tak to podstatné je otázka slíbených dotačních programů. Já myslím, že my tady jsme dneska v situaci, že buď podpoříme senátní verzi, tak jak nám ji Senát vrací a navrhuje řešení, které má zabránit tomu, aby šel kompenzační bonus na vrub rozpočtů a rozpočtových příjmů obcí, měst a krajů, anebo tak, jak o tom hovořil, tuším, už pan kolega Stanjura, že tady teď paní ministryně vystoupí a jasně sdělí nikoliv obecné věci nebo obecné sliby o dotačních programech pro obce a kraje - a já chci věřit, že ten návrh pana poslance Veselého nesměřuje k nějakému obecnému usnesení, že Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby to řešila -, ale tady odtud musí zaznít, že paní ministryně garantuje, že vláda - jestli to bude do konce tohoto týdne, nebo do konce příštího týdne, je teď myslím jedno - rozhodne, a to je důležité, o dotačním programu, který bude znamenat náhradu veškerých ušlých daňových příjmů obcí na základě výpočtu kompenzačního bonusu tak, jak je to v zákoně. To je jediná možná cesta.

Čili ještě jednou - je to neúčelová nároková dotace pro všechny obce a kraje, jejichž celková výše bude stejná jako celková výše vyplaceného kompenzačního bonusu, a ten klíč pro její rozdělení mezi jednotlivé samosprávy bude stejný jako klíč pro rozdělení výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Jedině tak je záruka toho, že to bude uděláno rychle. Jedině tak je záruka toho, že tam nedojde k upřednostňování toho nebo onoho. Jedině tak nebudeme násobit další byrokracii pro starosty, kteří už takhle nevědí, co by měli dělat dřív. To jsou jediné dvě možnosti. Pokud tady v rámci tohoto bodu bude přijato nějaké obecné usnesení typu, že vládu vyzýváme, tak to skutečně nemá vůbec žádný smysl a je to jenom jakási cesta bokem, nebo alibismus možná sociální demokracie, komunistů nebo já nevím koho, aby poté nepodpořili senátní vratku, a to já a KDU-ČSL jednoznačně, jednoznačně odmítáme.

A dovolte mi, protože skutečně tady to vnímám jako sloučenou rozpravu k bodu tomuto a následně bodu číslo 5 této schůze, tak mi dovolte se obrátit s konkrétními dotazy.

Já jsem dnes ráno obdržel dopis starosty města Chrudimi. Kolega David Kasal, nikde ho tady nevidím, je zastupitelem tohoto města, starostou města Chrudimi je František Pilný, je to starosta za hnutí ANO. A tento starosta za hnutí ANO nás jako poslance jednoznačně zavázal usnesením, které podpořil, usnesením zastupitelstva, které rada svolala, vyzývá k tomu, aby kompenzační bonus nebyl hrazen na úkor rozpočtů obcí, měst a krajů. Ono to totiž - a v tom se všichni starostové shodují - je přece naprosto nelogické. Vláda tady správně vyzývala a vyzývá k tomu, abychom v současné krizi nebrzdili, neškrtili investice. Každý starosta ale v okamžiku, kdy mu vypadne z balíku příjmů nemalá částka, bude muset zvažovat, co ta obec, to město skutečně bude schopno ještě zajistit a co nikoliv. Samozřejmě obec se musí postarat na prvním místě o své příspěvkové organizace, musí fungovat školy, školky, musí zajistit odvoz odpadů apod. No tak potom se prostě opraví o půl kilometru, kilometr, tři kilometry méně chodníků, prostě zastaví se ty investice, které ve finále by pomohly k tomu, co i paní vicepremiérka často zmiňuje, že je potřeba rozpumpovat ekonomiku, že je potřeba, abychom investovali, protože tyto práce velmi často vykonávají místní firmy, místní živnostníci, místní s. r. o. Je to přece jeden uzavřený kruh. A my bychom měli naopak podpořit to, aby míra těch investic na jednotlivých obcích zůstala zachována.

A není to jenom město Chrudim. Je to statutární město Pardubice, opět s primátorem za hnutí ANO, kde rada přijala úplně obdobné usnesení, které nás vyzývá k tomu, abychom podpořili tu senátní verzi a zamezili tomu, aby kompenzační bonus byl hrazen z rozpočtů samospráv. Mohl bych být zcela konkrétní i v případě dalších obcí Pardubického kraje, odkud pocházím, kde je to naprosto přesně vyčíslené, že když budeme brát v potaz i to, že ta predikce 11 % Ministerstva financí je velmi optimistická, že pravděpodobně ten propad - a s tím už obce a města dneska pracují, mají velmi seriózní odhady - že ten propad se bude pohybovat spíše ke 20 %, tak skutečně dělá u středně velkých obcí už několik milionů korun, které samozřejmě potom budou násobeny zhruba plus dalších 5 % v případě, že by obce byly postiženy tím, že se budou podílet na spolufinancování toho kompenzačního bonusu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP